Exam Section
   
Webcast Date Description
15-06-2024 एमफिल /प्री-पीएचडी  कोर्सवर्क थेअरी परीक्षा २०२४ चे अंतिम सुधारित  वेळापत्रक
10-06-2024 Revised Final Programme of the M.Phil./Pre-Ph.D. Coursework Theory Examination March/April 2024 to be held in June/July 2024
22-05-2024 Circular regarding RPE centres
20-05-2024 एमफिल / प्री-पीएचडी कोर्सवर्क थेअरी परीक्षेचे कच्चे वेळापत्रक....
14-05-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 वर्षातील मार्च/एप्रिल, 2024 (उन्हाळी सत्रातील) विधी अभ्यासक्रमाच्या  3 वर्षीय व 5 वर्षीय सत्र परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत.
09-05-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील एम.फिल/प्री.पीएच. डी.  कोर्सवर्क अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखेबाबत.
04-05-2024 प्रथम व द्वितीय वर्ष्याच्या महाविद्यालयीन स्तरावरील खेळाडू विद्यार्थ्यांची पुर्न:परीक्षा घेण्याबाबत ....  
04-05-2024 Circular About March 2024 1st and 2nd Year Mark entry
26-04-2024 एप्रिल/मे २०२४ मध्ये होणारी एम फील प्री-पीएचडी कोर्सवर्क थेअरी परीक्षा
23-04-2024 मार्च/एप्रिल, 2024 सत्रातील दि.26 व 27 एप्रिल, 2024 रोजी होणा-या परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असल्याबाबत.
20-04-2024 मार्च/एप्रिल, 2024 सत्रातील रविवार दि. 28 एप्रिल, 2024 रोजी होणा-या परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत असल्याबाबत.
20-04-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील एम.फिल/प्री.पीएच. डी.   कोर्सवर्क अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या व परीक्षा प्रारंभ तारखेबाबत.
19-04-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील  (  Research  and Publication Ethics (RPE)  )  अभ्यासक्रमाच्या  परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
18-04-2024 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मधील एप्रिल २०२४ मध्ये होणाऱ्या RPE परीक्षेचे अर्ज भरण्याची कार्यवाही
08-04-2024 एम .एस्सी भूगोल भाग -सेमी -४ मधील पेपर कोड -९१५३४, ९१५३५ व ९१५३६ च्या लेखी परीक्षा च्या तारखेतील बदलाबाबत
05-04-2024 Circular about March 2024 1st and 2nd Year Mark enty
04-04-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील  (  Research  and Publication Ethics (RPE)  )  अभ्यासक्रमाच्या  परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
04-04-2024 मार्च/एप्रिल, 2024 सत्रातील बी. कॉम, भाग 3 सत्र 6 Advanced Accountancy paper III बाबत.
14-03-2024 DEGG,SDC,IIC Subject Mark entry Circular
11-03-2024 SEC paper I to IV या पेपरचे & Practical Exam /Dissertation/Viva/Internal Exam याचे गुण संगणक प्रणालीत भरणेबाबत.
07-03-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या  परीक्षाअर्जाबाबत. (शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम)   
06-03-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (आर्किटेक्चर व फार्मसी अभ्यासक्रम)
27-02-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या  परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम)
27-02-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या  परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रम)   
08-02-2024  मार्च/एप्रिल  2024 उन्हाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखा मध्ये मुदतवाढ बाबत.
06-02-2024 Letter About Draft Programme March 2024 Exam
02-02-2024 मार्च/एप्रिल, 2024 मधील पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षा  महाविद्यालय स्तरावर आयोजन करण्याबाबत
20-01-2024 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२३ च्या दि. २२ जानेवारी २०२४ रोजीच्या परीक्षांच्या सुधारित तारखेबाबत परिपत्रक 
20-01-2024 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील मार्च/एप्रिल, 2024 उन्हाळी सत्रातील होणा-या परीक्षा प्रारंभ व परीक्षा अर्ज भरण्याच्या  तारखांबाबत...
05-01-2024 मार्च/एप्रिल, 2024 (उन्हाळी सत्रामध्ये ) होणा-या परीक्षेसाठी आवश्यक  उत्तरपत्रिका व इतर स्टेशनरीची माहिती ऑनलाईन पाठवणेबाबत 
08-12-2023 ऑक्टो./नोव्हे. 2023 मधील बी. एड. पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष परीक्षा महाविद्यालय स्तरावर आयोजन करण्याबाबत.
04-12-2023 हिवाळी सत्रातील ऑक्ट. २०२३ च्या १८/१२/२०२३ रोजी च्या परीक्षेचं सुधारीत तारखेबाबत
22-11-2023 ऑक्टोबर नोव्हेंबर २०२३ हिवाळी सत्रातील परीक्षेसाठी विद्यापीठ नियुक्त अंतर्गत व बहिस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक यांच्या परीक्षा केंद्रावरील उपस्थिती बाबत
20-11-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ ऑक्टो २०२३ हिवाळी सत्रातील शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत
20-11-2023 M.A Hindi Distance Examination NEP 1 - Sem. 3 & NEP 2- Sem. 1 examination postponed   
07-11-2023  First year and second year B.A. Exam Theory, Tw and practical mark entry circular Oct 2023 
07-11-2023 DEGG, SDC, IIC Subject Mark entry Circular Oct 2023
02-11-2023 O.E. 2 SEC Paper (NEP 1.0) - I, II & III Circular oct 2023
02-11-2023 O.E. 2 Internal Practical  Circular oct 2023
27-10-2023 पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षा महाविद्यालय स्तरावर आयोजनाच्या अनुषंगाने  कार्यपध्दती व नियमावली.
26-10-2023 ऑक्टो /नोव्हे २०२३ परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत (अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम - पुरवणी परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी )
26-10-2023  B.A. Part III Sem V and VI TW Mark entry circular. 
21-10-2023 एम ए भाषा व सामाजिकशास्त्रे या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत
20-10-2023 ऑक्टो २०२३ मध्ये होणाऱ्या B.Sc. M.Sc. Economics Integrated अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखा बाबत
12-10-2023 पदवी पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन महाविद्यालय स्तरावर करण्यासाठी परीक्षा कालावधीबाबत
03-10-2023 पदवी पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम व द्वितीय वर्षाच्या तसेच शिक्षणशात्र अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या परीक्षांचे आयोजन महाविद्यालय स्तरावर करण्याबाबत.
30-09-2023  शैक्षणिक वर्ष 2023-24 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2023 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत. (फक्त थेट द्वितीय वर्ष प्रवेश घेतलेल्या परीक्षार्थीसाठी)
21-09-2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील ऑक्टों/नोव्हे. 2023 हिवाळी सत्रातील अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या तारखाबाबत. (विधी अभ्यासक्रम)    
16-09-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 मधील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या पुरवणी परीक्षेबाबत.
16-09-2023 ऑक्टो./नोव्हे., 2023 (हिवाळी सत्र) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेमध्ये मुदतवाढीबाबत.
11-09-2023 ऑक्टो./नोव्हे., 2023 (हिवाळी सत्र) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेमध्ये मुदतवाढीबाबत.
29-08-2023 ऑक्टो./नोव्हे., 2023 (हिवाळी सत्र) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेमध्ये मुदतवाढीबाबत
18-08-2023 Circular regarding M.Phil. Pre-Ph.D. coursework Theory Exam, April 2023
17-08-2023 Time Table of M.Phil. Pre-Ph.D. coursework Theory Exam, April 2023
11-08-2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील ऑक्टो/नोव्हे. 2023 हिवाळी सत्रातील होणाऱ्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखाबाबत
10-08-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील बी. एड. एम. एड. इंटिग्रेटेड अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
03-08-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 सत्रातील एम.फिल/प्री.पीएच. डी. कोर्सवर्क परीक्षेच्या सुधारित तारखेबाबत
27-07-2023 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखाबाबत (शिक्षणशास्त्र  अभ्यासक्रम)
27-07-2023 दि. 28 जूलै, 2023 रोजी होणा-या सर्व अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षा  स्थगित करणेबाबत
26-07-2023 शैक्षणिक वर्ष 2023-24 मधील ऑक्टो/नोव्हे. 2023 हिवाळी सत्रातील होणा-या परीक्षा प्रारंभ  तारखांबाबत.
25-07-2023 दि. २६/०७/२०२३ व २७/०७/२०२३ रोजीच्या सर्व परीक्षा स्थगित कारणेबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
25-07-2023 Final program of Three & Five Year law exam held in Auguest.23
25-07-2023

खेळाडू विद्यार्थ्याच्या महाविद्यालय  स्तरावरील परीक्षेबाबत.

(मार्च/एप्रिल, 2023 मधील महाविद्यालय  स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या नियोजित परीक्षेवेळी जे खेळाडू विद्यार्थी परीक्षेस बसू शकलेले नाहीत अशा  विद्यार्थ्याच्या परीक्षा प्रारंभ तारखाबाबत)

25-07-2023 खेळाडू विद्यार्थ्याच्या विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षेबाबत 

 ( मार्च/एप्रिल, 2023 मधील विद्यापीठ स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या नियोजित परीक्षेवेळी जे खेळाडू विद्यार्थी परीक्षेस बसू शकलेले नाहीत अशा  विद्यार्थ्याच्या परीक्षा प्रारंभ तारखाबाबत)

20-7-2023  दि. 21 जूलै 2023 पासून होणा-या सर्व परीक्षा नियोजित वेळेनुसार होतील याची नोंद घ्यावी.
20-07-2023 प्राथमिक संलग्नीकरण मिळालेल्या महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्राबाबत
20-07-2023 दि. 20 जूलै, 2023 रोजी होणा-या सर्व अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षा स्थगित करणेबाबत.
19-07-2023 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील बी. एड. व एम. एड. अभ्यासक्रमाचे प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखा व परीक्षा प्रारंभ तारखा 
15-07-2023 महाविद्यालय/अधिविभाग स्तरावर घेण्यात आलेल्या मार्च/एप्रिल, २०२३ परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांची गुणपडताळणी, फोटोकाॅपी, फेरतपासणी व पुनर्गुणपडताळणी इ. बाबतच्या कार्यवाहीबाबत.
10-07-2023 मार्च 2023 मधील विधी अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत
07-07-2023 गुणपडताळणी/फोटोकॉपी/फेरतपासणी ऑनलाईन फॉर्मबाबत..
04-07-2023 मार्च/एप्रिल 2023 सत्रातील एम. फिल./प्री. पीएच. डी. कोर्सवर्क परीक्षेबाबत
27-06-2023 मार्च/एप्रिल 2023 सत्रातील दि. 29 जून 2023 रोजी होणा-या परीक्षेबाबत.
20-06-2023 M.Phil. Pre Ph.D. Coursework regarding circular
14-06-2023 मार्च/एप्रिल 2023 सत्रातील एम. फिल./प्री. पीएच. डी. कोर्सवर्क परीक्षेबाबत.
09-06-2023 विद्यापीठाच्या परीक्षेवेळी गोपनीयता राखणेबाबत
05-06-2023 Revised Re-Exam Programme of the B.Com. (CBCS)Part- III Semester- VI Examinations Semester Offline Exam March/April, 2023 to be held in June 2023
27-05-2023 मार्च/एप्रिल २०२३ या उन्हाळी सत्राच्या मूल्यमापन कामकाजासाठी तातडीने परीक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत .
16-05-2023 शैक्षणिक वर्ष २०२२ - २०२३ मधील मार्च /एप्रिल , २०२३ उन्हाळी सत्रातील डिप्लोमा , पी.जी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेसच्या परीक्षेचे मूल्यमापन महाविद्यालय /अधिविभाग स्तरावर करणेबाबत
15-05-2023 Circular regarding March/April, 2023 Examination
12-05-2023 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. महोदय/महोदया,
12-05-2023 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा (प्रथम व द्वितीय वर्ष - सत्र 1, 2, 3 व 4) महाविद्यालय स्तरावरील आयोजित करण्याबाबत.
06-05-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेच्या सुधारित परीक्षा प्रारंभ तारखांबाबत...
05-05-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील परीक्षेबाबत.
29-04-2023 मार्च /एप्रिल 202३ (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखेबाबत
26-04-2023

Circular about RPE

Seating arrangement for the Research Publication and Ethics

24-04-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 उन्हाळी सत्रातील परीक्षा शुल्क महाविद्यालयाच्या लॉगीन मधून भरणेबाबत.
17-04-2023 मार्च/एप्रिल, 2023 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या व परीक्षा प्रारंभ तारखांबाबत...
15-04-2023 Research and Publication Ethics (RPE) हया परीक्षेबाबत.
13-04-2023 About Oct-2022 Result
23-03-2023 ऑक्टो./नोंव्हे. 2022 (हिवाळी सत्रातील ) एम. ए./एम.कॉम. भाग 1 सत्र 1 अभ्यासक्रमाच्या NEP अंतर्गत Skill Enhancement Courses या विषयाच्या परीक्षेबाबत
18-03-2023 ऑक्टो./नोंव्हें., 2022 च्या एप्रिल/मे., 2023 मध्ये होणा-या ( हिवाळी सत्रातील ) बी.ए.बी.एड. अभ्यासक्रमाच्या सेमी 1 चे परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत
18-03-2023 ऑक्टो./नोंव्हें., 2022 च्या मे., 2023 मध्ये होणा-या ( हिवाळी सत्रातील ) एम..एड. अभ्यासक्रमाच्या सेमी 2 ते 4 चे परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत.
13-03-2023 Conduction of Research and Publication Ethics exam reg ...
02-03-2023 ऑक्टो./नोव्हे. 2022 मधील होणा-या( हिवाळी सत्रातील) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष परीक्षेच्या प्रारंभ तारखांबाबत
27-02-2023 Verification/Photocopy/Revaluation/Re-Verification साठी ऑनलाईन फॉर्म भरण्याबाबतचे परिपत्रक
13-02-2023 Notification regarding 59th convocation.
11-02-2023 About Revised Programme College Letter
09-02-2023 Letter about all courses Exam (Oct.2022) Conducted by College/ Institute
08-02-2023 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील ऑक्टोबर /नोव्हेंबर 2022 हिवाळी सतरातील परीक्षा कामकाजावर कर्मचाऱ्यांनी टाकलेल्या बहिष्कारमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षेच्या नियोजनाबाबत
04-02-2023 हिवाळी सत्र २०२२ च्या फेब्रुवारी २०२३ मध्ये होणाऱ्या परीक्षाबाबत
02-02-2023 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२२ मधील दि. ०३/०२/२०२३ व दि. ०४/०२/२०२३ रोजीच्या विद्यापीठीय परीक्षा स्थगित करण्यात येत असल्याबाबतचे परिपत्रक
01-02-2023 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२२ मधील विद्यापीठीय परीक्षा स्थगित करण्यात येत असल्याबाबत
01-02-2023 परीक्षा खर्च देयकातील त्रुटींबाबत
27-01-2023 About First Year Theory Mark entry guideline Circular
21-01-2023 About DEGG, SDC & IIC Practical subject mark entry October 2022
17-01-2023 बी. टेक . सीबीसीएस सत्र ७ मधील Earthquake Engineering (83733) या विषयाच्या फेरपरीक्षेबाबत.
17-01-2023 ऑक्टो./नोव्हें., 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखांबाबत
12-01-2023

ऑक्टो./नोव्हे. 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखांबाबत (पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रथम वर्ष ) :

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील ऑक्टो./नोव्हें., 2022 हिवाळी सत्रातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रथम वर्ष परीक्षेच्या प्रारंभ तारखा सोबतच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.

10-01-2023 Oct 2022 TW and Practical Mark entry Letter
05-01-2023 दि. 06 जानेवारी, 2023 पासून सुरू होणा-या विधी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या सुधारित प्रारंभ तारखेबाबत. (3 व 5 वर्षीय विधी अभ्यासक्रम)
03-01-2023 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंदात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना महत्वाची सूचना
31-12-2022 पदवीचा ऑनलाईन अर्ज करताना डी. ई .जी .जी स्किल डेव्हलपमेंट कोर्से व आय .आय सी या तसेच इतर आवश्यक विषयांची नोंद संगणक प्रणालीत झाली नसलेबाबत 
22-12-2022

ऑक्टो./नोव्हे. 2022 या सत्रातील परीक्षेसाठी करावयाच्या अंतर्गत व बहिःस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक नेमणुकीबाबतच्या अनुषंगाने करावायाच्या कार्यवाहीबाबतचे पत्र

Guidelines for Cluster coordinator 

22-12-2022 ऑक्टो./नोव्हें., 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखांबाबत
20-12-2022 ऑक्टो./नोव्हे. 2022 या सत्रातील परीक्षेसाठी करावयाच्या अंतर्गत व बहिःस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक नेमणुकीबाबत..
16-12-2022 नजीकच्या कालावधीत विद्यापीठाद्वारे आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षा प्रक्रिया कामकाजाकरीता  https://forms.gle/rNWvuV5Q9zwe8TDD6   या गुगल लिंकच्या माध्यमातून आपल्या S.R.P.D.  परीक्षा केंद्राबाबतची आवश्यक माहिती दिनांक २० डिसेंबर२०२२ रोजीपर्यंत भरणे अनिवार्य  आहे  (सदरचा गुगल फॉर्म भरताना काही समस्या उद्भवल्यास प्रश्नपत्रिका वितरण विभागाच्या 0231- 2609106 / 9107 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा).  तरी याबाबत आपल्या स्तरावरून उचित नोंद घेणेत येवून अनुषंगिक कार्यवाही करणेत यावी हि विनंती.     परिपत्रक
13-12-2022 व्यावसायिक अभ्यासक्रमास थेट द्वितीय वर्षासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा फॉर्म भरण्याबाबत
03-12-2022 ऑक्टो./नोव्हें., 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) पदवी व पदव्यूत्तर भाग २ व ३ परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखांबाबत
03-12-2022 शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील ऑक्टो./नोव्हें., 2022 हिवाळी सत्रातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत महत्वाचे परिपत्रक
02-12-2022 ऑक्टो./नोव्हे. 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेच्या सुधारित प्रारंभ तारखांबाबत...
02-12-2022 ऑक्टो./नोव्हें., 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखांबाबत
30-11-2022 Merit order and Rank List of B.Tech. ( CR) exam held in March 2022
29-11-2022 FINAL REMINDER - SRPD Checklist
29-11-2022 Time Table of M.Phil./Pre-Ph.D. Coursework theory exam March 2022.
28-11-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील एम.फिल/प्री.पी.एच.डी. कोर्सवर्क अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
21-11-2022 ऑकटो. / नोहें. २०२२ च्या परीक्षेसाठी उत्तरपत्रिका व इतर स्टेशनरीची माहिती ऑनलाईन भारणेबाबत
21-11-2022 ऑक्टो./नोव्हें. 2022 हिवाळी सत्रातील प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या परीक्षा अर्ज भरणेच्या तारखाबाबत
15-11-2022 Corrigendum SRPD Checklist
14-11-2022 SRPD Checklist Circular
13-11-2022 ऑक्टो./नोव्हें. 2022 हिवाळी सत्रातील परीक्षा प्रारंभ तारखाबाबत
11-11-2022 एमफिल/प्री-पीएचडी कोर्सवर्क थेअरी परीक्षा मार्च/एप्रिल 2022 परीक्षा अर्ज सादर करण्याबाबत .
01-11-2022 ऑक्टो./नोव्हें., 2022 मधील होणा-या (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखांबाबत...
21-10-2022 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंदातील नियमित लेक्चर्स Revised Timetable
20-10-2022 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंदातील नियमित लेक्चर्स दि २७/१०/२०२२ पासून सुरु होत आहेत त्याचे वेळाप्रत्रक
17-10-2022 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंदातील दि १४/१०/२०२२ व दि १५/१०/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुलाखतीतून अंतिम निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी वेब पेज वर ठेवण्याबाबत
11-10-2022 M.Phil./Pre-Ph.D. Coursework theory exam March 2022 - Registration and Exam Form filling regarding Circular.....
10-10-2022 मार्च/एप्रिल, २०२२ परीक्षा सत्रातील OMR Sheets च्या फोटोकॉपी व रिव्हॅल्यूशन बाबतचे पत्र
07-10-2022 दि २८/०९/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या प्रवेश परिक्षेतुन मुलाखतीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची यादी
04-10-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील एम.फिल/प्री.पीएचडी. कोर्सवर्क अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
04-10-2022 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो./नोव्हे. 2020 व मार्च/एप्रिल, 2021 सत्रातील बी. व्होक. अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
04-10-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा)
04-10-2022 २८/०९/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या प्रवेश परीक्षेची जनरल मेरिट लिस्ट
27-09-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. - विधी व शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम
27-09-2022 स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंदाच्या प्रवेश परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल
24-09-2022 Change in Timing of Entrance Examination
14-09-2022 ओएमआर उत्तरपत्रिकेवर चुकीचे बैठक क्रमांक, पी आर एन, सब्जेक्ट कोड लिहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत
27-08-2022 जाहीर प्रकटन - एम. एस्सी. भाग १ सत्र २ (Sub Code 79246/84510) Physical Chemistry – II - पेपर बाबत
22-07-2022 विधि अभ्यासक्रमासाठी दि. 26.07.2022 रोजी घेण्यात आलेला Intellectual Property Law हा पेपर रददबातल केलेबाबत
11-08-2022 दि. 12 व 13 ऑगस्ट, 2022 रोजी होणा-या सर्व अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षा स्थगित करणेबाबत.
10-08-2022 विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत एम.फार्म/एम.ई./एम.टेक./ एम.आर्च./ एम.टेक्स. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे सिनॉपसिस छाननीसाठी या विभागात सादर करण्याबाबत
10-08-2022 दि. 10 व 11 ऑगस्ट, 2022 रोजी होणा-या सर्व अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षा स्थगित करणेबाबत.
06-08-2022 दि. 07 ऑगस्ट, 2022 रोजी होणा-या पर्यावरण अभ्यास विषयाच्या परीक्षेबाबत.
25-07-2022 Re-exam Statistics paper XIII subject code 81692
24-07-2022 Reexam Chemistry paper 16 subject code 81677
15-07-2022 मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील सर्व डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेस अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका जमा करणेबाबत 
15-07-2022 Circular About OMR Sheet Sample Copy and OMR Sheet Guidelines
13-07-2022 About Hall Ticket March 2022 examination
12-07-2022 Defence Study Letter march 2022
11-07-2022 मार्च 22 च्या परीक्षेतील प्रात्यक्षिक /प्रकल्प /टर्मवर्क/अंतर्गत इ. गुण भरण्याबाबत देण्यात आलेली मुदत
07-07-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेस इ. अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत
06-07-2022 मार्च/एप्रिल, 2022 मध्ये विद्यापीठ स्तरावर होणा-या उन्हाळी सत्रातील परीक्षेच्या सुधारित प्रारंभ तारखाबाबत.....
01-07-2022 मार्च २०२२ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेमध्ये NSS व Physical Education या विषयांच्या गुणांच्या एंट्रीबाबत पत्र
29-06-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल 2022 उन्हाळी सत्रातील विद्यापीठ स्तरावरील सर्व अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत
24-06-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील विद्यापीठ स्तरावरील सर्व लेखी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा स्थगितीबाबत 
23-06-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (विधी व अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमासाठी)
22-06-2022 March 2022 Practical Internal Project work Programme
20-06-2022 First year, Second year, Third year Practical mark entry circular
18-06-2022 मार्च/एप्रिल 2022 SRPD प्रणालीतील परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका  डाऊनलोडींग मॉकटेस्ट बाबतचे परिपत्रक सोबत जोडले आहे
16-06-2022 SRPD कार्यशाळा दिनांक १७. ०६. २०२२  सकाळी ११.३० वा सर्व प्राचार्य /  परीक्षा समन्वक यांचे साठी
14-06-2022 मार्च/एप्रिल, 2022 या सत्रातील परीक्षेसाठी करावयाच्या अंतर्गत व बहिःस्थ वरिष्ठ पर्यवेक्षक नेमणुकीबाबत...
10-06-2022 First year mark entry circular
08-06-2022 Diploma in Industrial Safety, Health & Environment - Exam of March/April 2022 To be held in july 2022.
07-06-2022 मार्च/एप्रिल., 2022 या उन्हाळी सत्रातील लेखी परीक्षेसाठी प्रश्नपत्रिका वितरण ई-मोडद्वारे म्हणजेच एसआरपीडी (Secured Remote Paper Delivery System)  प्रणालीमधून करणेबाबत.
06-06-2022 PG Diploma in Geoinformatics, bioinformatics, digital cartography, etc...
06-06-2022 Diploma in Computer Based Textile Design I and  II
06-06-2022 Diploma in Industrial Pollution and Waste Water Treatment Technology I and  II
06-06-2022 P.G. Diploma in Digital Cartography
06-06-2022 PG Diploma in Green Chemistry and Crop Protection
06-06-2022 March 2022 Practical Internal Project work Programme
01-06-2022 मार्च/एप्रिल, 2022 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखांबाबत...
19-05-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 2022 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या  तारखांबाबत
18-05-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षेच्या  नियोजनाबाबत.
17-05-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील मार्च/एप्रिल, 2022 उन्हाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. 
9-05-2022 M. Ed form & Bed M. Ed form of examination oct. 2021
07-05-2022 Re-exam and copy case student exam form in March/April, 2022
30-04-2022 मार्च/एप्रिल, 2022 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखांबाबत
18-04-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ऑक्टो./नोव्हें., 2021 हिवाळी सत्रातील पुर्नपरीक्षेच्या तारखेबाबत
12-04-2022 M.Phil./Pre-Ph.D. Coursework Examination Oct/Nov. 21 - Circular regarding to fill up examination form
25-03-2022 एम. कॉम. अभ्यासक्रम शिकविणा-या शिक्षकांची माहिती तात्काळ पाठविणेबाबत.
24-03-2022 Circular regarding Re-exam registration
16-03-2022 एम. कॉम. अभ्यासक्रम शिकविणा-या शिक्षकांची माहिती पाठविणेबाबत
14-03-2022 दि. 03 एप्रिल, 2022 रोजी होणा-या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेबाबत
11-03-2022 Related to Marathi Paper 3 Re-schedule
10-03-2022 Related to Resource Geography of Maharashtra or Concepts in Tourism Geography Paper re-shedule
28-02-2022 Internal evaluation of M. Phil and Pre Ph. D. (Botany) Theory Examination  March - 2021 on 04th March, 2022  through online in Department of Botany, SUK
18-02-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 वर्षातील ऑक्टो./नोव्हें.2021 ( हिवाळी सत्रातील) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबत.....(सर्व पारंपारिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष - प्रथम सत्र परीक्षा)
16-02-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो./नोव्हें, 2021 हिवाळी सत्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (व्यवस्थापन अभ्यासक्रमासाठी (एम. बी. ए. सर्व) वाय.सी.एस.आर.डी. वगळून )
16-02-2022 ऑ क्टोंबर/ नोहेंबर - २०२१ हिवाळी सत्रातील  ऑनलाईन परीक्षेतील गैरप्रकार करणाऱ्या  परीक्षार्थीवर पर्यवेक्षण (Proctoring) बाब त            
14-02-2022 Practical exam date circular 2021-2022
11-02-2022 DEGG/SGD/IIC/EVS मार्क ऑनलाईन तात्काळ भरण्यात यावे. 
10-02-2022

Circular Regarding Hall Ticket

Circular Regarding First Year Mark entry 
Circular Regarding DEGG and IIC and T.W Mark Entry 

08-02-2022 दिनांक ०९/०२/२०२२ रोजी सकाळी १०. ०० ते १२. ०० या वेळेत घेण्यात येणाऱ्या मॉकटेस्ट बाबत
06-02-2022 भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचे निधन झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. 07 फेब्रुवारी 2022 रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या सदर दिवशी होणाऱ्या सर्व परीक्षा तसेच विद्यार्थ्यांसाठीची Mock Test पुढे ढकलण्यात आल्याबाबतचे परिपत्रक
06-02-2022 Link for online examination Winter 2021 to be held in Feb/Mar 2022
05-02-2022 Online exam October-November, 2021 Instruction PDF
04-02-2022 दि. 26 फेब्रुवारी, 2022 रोजी होणा-या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेबाबत
25-01-2022 About First year Exam summary Link October 2021 examination
17-01-2022 ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२१ हिवाळी सत्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत.
15-01-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबत
15-01-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो./नोव्हें, 2021 हिवाळी सत्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (औषधनिर्माणशास्त्र , विधी, शिक्षणशास्त्र, वास्तुनिर्माण, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी)
15-01-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो./नोव्हें, 2021 हिवाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षेच्या नियोजनाबाबत
15-01-2022 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो./नोव्हें, 2021  हिवाळी सत्रातील डिप्लोमा / पी. जी.  डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. 
06-01-2022 Reminder for sending Cap bills March/April 2020 Exam.
03-01-2022 ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२१ हिवाळी सत्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परिक्षांचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबतचे परिपत्रक
17-12-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखेबाबत. (फक्त पारंपारिक अभ्यासक्रमासाठी)
13-12-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखेबाबत. (फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी)
08-12-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या सुधारित तारखेबाबत. (फक्त पारंपारिक अभ्यासक्रमासाठी)
26-11-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो/नोव्हें. 2021 हिवाळी सत्रातील परीक्षांच्या विलंब व अतिविलंब शुल्कात शंभर टक्के सवलत देण्याबाबत.
26-11-2021 March/April, 2020 Final Year Final Semester Repeater Students Offline O.M.R. Exam. Bills.
23-11-2021 शिवाजी विद्यापीठाचे प्रचलित मानधन आणि परीक्षासंबंधी मानधन तसेच प्रवासभत्ता दराबाबत सुधरित परिपत्रक
12-11-2021 B.Tech (Credit System) या अभ्यासक्रमाच्या Re-exam च्या वेळापत्रकाबाबत
10-11-2021 Circular regarding MPhil & Pre-PhD Course work theory exam marks feeding.
29-10-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत. 
28-10-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये होणा-या परीक्षेच्या परीक्षा शुल्क वाढीस स्थगिती देण्यात येत असल्याबाबत.
28-10-2021 IMPORTANT CIRCULAR - M.PHIL. PH.D. CAP REGARDING
21-10-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील मार्च/एप्रिल 2021 (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत (विधी अभ्यासक्रम भाग 1 सत्र 2 अभ्यासक्रम )
28-09-2021 Circular regarding Photo & Sign Upload of Engineering & Pharmacy M.Phil/Pre-Ph.D. Course work theory exam students
27-09-2021 Circular regarding Mphil/Pre-PhD Coursework theory exam timetable.
16-09-2021 Circular regarding to fill up online exam forms of M.Phil. Pre-Ph.D. Course work theory exam.
13-09-2021 एम. फिल/प्री. पीएच.डी. कोर्सवर्क परीक्षेबाबत.
13-09-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील पुर्नपरीक्षेच्या तारखेबाबत
13-09-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील अंतिम वर्षाच्या पुर्नपरीक्षेच्या तारखेबाबत
07-09-2021 शिवाजी विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील मार्च/एप्रिल २०२१ च्या परीक्षा दि. १० ऑगस्ट २०२१ पासून ऑनलाईन पद्धतीने सुरळितपणे सुरु झाल्या. 
06-09-2021 Re-Exam circular for March/April 2021 for faculties of Arts, Commerce & Science.
06-09-2021 Circular regarding M.Sc. Part - 2 Sem-IV Generic Elective Subject
30-08-2021 Link for M.Phil./Pre-Ph.D. Exam online registration
26-08-2021 मार्च २०२१ मधील NSS चे गुण संगणक प्रणाली मध्ये भरनेबाबत.
26-08-2021 Circular regarding to fill up M.Phil. & Pre Ph.D. Exam Online Registration Forms.
25-08-2021 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रिय गट ब संयुक्त पुर्व परीक्षा 2020 परीक्षेच्या अनुषंगाने विद्यापीठ परीक्षेबाबत.
25-08-2021 १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या पेपर मध्ये आलेल्या तांत्रीक अडचणी बद्दल विद्यार्थ्याची माहिती सादर करणे बाबत
18-08-2021 विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत होणा-या स्वयंम परीक्षा व महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत होणा-या परीक्षेच्या अनुषंगाने विद्यापीठ परीक्षेबाबत.
12-08-2021 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ABOUT ONLINE EXAMS
10-08-2021 Practical Examination Information
10-08-2021 कोविड - १९ च्या पार्श्ववभूमीवर विविध शुल्कामध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती बाबतचे परिपत्रक
03-08-2021 मार्च २०२१ मधील परीक्षा फॉर्म मुदतवाढ बाबतचे परिपत्रक
03-08-2021 मार्च २०२१ मध्ये होणार्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुण online भरनेबाबत..
03-08-2021 Circular regarding mobile no./ E-Mail ID updation for March 2021 exam to be held in August/Sept 2021
26-07-2021 मार्च / एप्रिल २०२१ परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत वाढीबाबत...
22-07-2021 circular regarding to fill up the forms of m.phil. & ph.d. 
14-07-2021 मार्च /एप्रिल २०२१ मधील होणाऱ्या उन्हाळी सत्रातील पदवी द्वितीय व तृतीय वर्ष परीक्षा तसेच पदव्यूत्तर पदवी पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या प्रारंभ तारखा बाबतचे परिपत्रक
14-07-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील ऑक्टो /नोव्हे २०२० हिवाळी सत्रातील परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखाबाबत (विधी अभयसक्रम प्रथम वर्ष प्रथम सत्र परीक्षा ) परिपत्रक
14-07-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील मार्च /एप्रिल २०२१ उन्हाळी सत्रातील परीक्षेच्या विलंब व अतिविलंब शुल्कात १००% टक्के सवलतीबाबत परिपत्रक
03-07-2021 एम. फिल/प्री. पीएच.डी. कोर्सवर्क परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
03-07-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
03-07-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील डिप्लोमा / पी. जी. डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
03-07-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या (औषधनिर्माणषास्त्र, विधी, व्यवस्थापन, षिक्षणषास्त्र, वास्तुनिर्माणषास्त्र, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी) परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
01-07-2021 मार्च/एप्रिल, 2021 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखांबाबत...
28-06-2021 ऑनलाईन परीक्षेबाबत अद्यावत हेल्पलाईन 
17-06-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील आॅक्टो./नोंव्हे. 2020 (हिवाळी सत्रातील) पुनःष्च परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबत.
08-06-2021 Technical issues oct. 2020 Exam
07-06-2021 अत्यंत तातडीचे ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पर्याय निवडणेबाबत.
02-06-2021 Related to B.A. Sem 3 RGT Online Paper
16-05-2021 ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर २०२० हिवाळी सत्रातील दि. १७/०५/२०२१ व दि. १८/०५/२०२१ रोजी होणारी परीक्षा स्थगित करणेत येत असलेबाबत
12-05-2021 अत्यंत तातडीचे ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पर्याय निवडणेबाबत
10-05-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ वर्षातील ऑक्टो./ नोव्हें.२०२० (हिवाळी सत्रातील ) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखांबाबत ...( सर्व पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रथम सत्र परीक्षा )
07-05-2021 प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत.
23-04-2021 ऑनलाईन परीक्षेबाबत अद्यावत हेल्पलाईन
12-04-2021 ऑक्टो./नोंव्हे. 2020 च्या हिवाळी सत्रातील परीक्षाबाबत. (व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी)
11-04-2021 MOST IMPORTANT : Regarding online and offline examinations scheduled from 15 April 2021.
07-04-2021 अत्यंत तातडीचे ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पर्याय निवडणेबाबत.
06-04-2021 ऑक्टो / नोव्हे. २०२० हिवाळी सत्रातील परीक्षा स्तगित करणेत येत असलेबाबत
01-04-2021 ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देणेबाबतचे परिपत्रक
31-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2020 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत. (शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम )
31-03-2021 Home Page, Online Portal वर उपलब्ध असलेल्या लिंक मधून Hall ticket Download करणेबाबत.
30-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो./नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या मौखिक, प्रात्यक्षिक, प्रकल्प इत्यादी परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
27-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून प्रारंभ झालेल्या नविन अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत
24-03-2021 बी.ए., बी. काॅम., बी. एस्सी. भाग 3 (सत्र 5 व 6) (रेग्यूलर/सीबीसीएस ) परीक्षेच्या सुधारित तारखाबाबत.
22-03-2021 ऑफलाईन चा पर्याय ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबतचे परिपत्रक
21-03-2021 How to Download exam Question paper - Training Demo video
21-03-2021 बी.ए., बी. काॅम., बी. एस्सी. भाग 3 (सत्र 5 व 6) (रेग्यूलर/सीबीसीएस ) च्या परीक्षेाबाबत
20-03-2021 Frequently Asked Questions(FAQ) about Online Exams conduct in Mar/Apr.2021 
20-03-2021 Online Exam Link for Winter Examination 
20-03-2021 Subject Expert link 
20-03-2021 Candidate Training Video 
20-03-2021 Paper Setter Training Video 
20-03-2021 Winter Session 2020 Online Examination to be held in March/April 2021- Help lines for students 
19-03-2021 DEGG, SDC Subject Marks Update
Ref. No 1 1407
Ref. No 1 D.G.E.E Syllabus
Ref. No 2 Lokshahi Election  Circular
Ref. No 3 SDC
Ref. No 4   Letter to College SDC
Ref. No 5 Introduction to  Indian Constitution
Screen shot No 1 SDC & DEGG MARK ENTRY
Screen shot No 2 DEGG
Screen shot No 3 SDC
18-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील आॅक्टो./नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) परीक्षेच्या नियोजनाबाबत
18-03-2021 Winter Session 2020 Online Examination to be held in March/April 2021- Help lines for students
08-03-2021 ऑक्टो./नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (औषधनिर्माणषास्त्र, विधी, व्यवस्थापन, षिक्षणषास्त्र, वास्तुनिर्माणषास्त्र, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी)
08-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो../नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील पदविका / पदव्युत्तर पदविका / प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत.
06-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील आॅक्टो./नोंव्हे. 2020 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबतचे परिपत्रक
06-03-2021 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२० च्या परीक्षेसाठी ऑनलाईन / ऑफलाईन पर्याय निवडणेबाबतचे परिपत्रक
27-02-2021 प्रथम वर्ष/प्रथम सत्र फ्रेश विद्यार्थी व थेट द्वितीय वर्षाकरीता प्रवेशित विद्याथ्यासाठी ऑक्टो /नोंव्हे. 2020 परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत.
20-02-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो./नोव्हें. 2020 हिवाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत (प्रथम वर्ष/प्रथम सत्र फ्रेश विद्यार्थी वगळून).
08-02-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील ऑक्टो /नोव्हे २०२० हिवाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबतचे परिपत्रक (प्रथम वर्ष/प्रथम सत्र फ्रेश वगळून) 
17-12-2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये होणा-या परीक्षेच्या परीक्षा शुल्काबाबतचे परिपत्रक
16-12-2020 उन्हाळी २०२० मधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विषम सत्राच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत (अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र वगळून )
15-12-2020 Online Re-examination Time Table (For Law appeared students)
14-12-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र परीक्षेचे जे विद्यार्थी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेस बसले होते अशा विद्यार्थ्या करीता परिपत्रक
14-12-2020 उन्हाळी २०२० सत्रातील बॅकलॉग विद्यार्थ्यांच्या पुनर्परीक्षेबाबत सुधारित परिपत्रक
09-12-2020 अनुशेष (Backlog) असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्रपरीक्षेबाबत परिपत्रक
09-12-2020 Diploma, PG Diploma, Certificate Re-Exam Circular
08-12-2020 उन्हाळी २०२० मधील विषम सत्राच्या परीक्षा घेण्याबाबत....
08-12-2020 पुनर्परीक्षेसाठी (डिसेंबर २०२०) अंतिम वर्ष अंतिम सत्राच्या परीक्षेसाठी तांत्रिक अडचणीसाठी हेल्पलाईन.
07-12-2020 Exam Circular For MBA/BBA/BCA
07-12-2020 PG कोर्सेस विषम सत्र परीक्षा परिपत्रक (University Dept.and College)
07-12-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र पुर्नपरिक्षा परिपत्रक.
05-12-2020 Re-exam Circular for Students
01-12-2020 Exam Circular for Students (Law Faculty)
01-12-2020 M.Phil Ph.D Coursework Exam Circular for Students
01-12-2020 Exam Lead, Coordinator College list
01-12-2020 Exam circular for Students (Exept Law Faculty)
01-12-2020 Distance Exam Circular for Students
26-11-2020 उन्हाळी २०२० मधील सर्व अभ्यासक्रमाच्या विषम सत्राच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत ( अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र वगळून )( विधी अभ्यासक्रम वगळून )
26-11-2020 उन्हाळी २०२० सत्रातील विधी अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षेच्या नियोजनाबाबत ( अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र वगळून )
05-11-2020 Important - Final Year Final Semester Exam helpline Number (ऑनलाईन परीक्षेबाबत हेल्पलाईन नंबर )
05-11-2020 सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मुदतवाढ सूचना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ( दूरशिक्षण केंद्र )
31-10-2020 राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा न देता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याबाबत
26-10-2020 ऑनलाईन परीक्षेसंबंधित प्रश्न व त्यांचीउत्तरे ( विद्यार्थ्यांसाठी)
26-10-2020 Important Circular regarding Examination Instructions to Students.
26-10-2020 Important - Final Year Final Semester Exam helpline Number
24-10-2020 उन्हाळी सत्र २०२० अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र परीक्षांच्या प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करणे बाबत ची कार्यपद्धती व कार्यशाळा
23-10-2020 Important Circular regarding Examination instructions to Students.
23-10-2020 अंतिम वर्षाची ऑनलाईन /ऑफलाईन परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या शंका /तक्रारी यांचे निराकरण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांची नावे
23-10-2020 List of Students who have selected Online / Offline Option for Examination. 
22-10-2020 ऑनलाईन / ऑफलाईन पर्याय आवश्यकतेनुसार बदलाबाबत अत्यंत महत्वाचे /तातडीचे पत्र
21-10-2020 Online examination revised time table
21-10-2020 Online examination revised time table (Diploma and other courses)
20-10-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्राच्या परीक्षेच्या तारखेबाबत परिपत्रक
20-10-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत अत्यंत तातडीचे परिपत्रक
20-10-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र ऑफलाईन परीक्षा व परीक्षार्थींच्या माहितीबाबत..
20-10-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत अत्यंत तातडीचे परिपत्रक
20-10-2020 Letter Regarding Online/Offline summary
20-10-2020 Regarding COVID-19 Situtaion conduct of examination of the examinees for the summer session 2020
17-10-2020 मार्च / एप्रिल 2020 उन्हाळी सत्रातील अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र परीक्षार्थीकरीता परिपत्रक
17-10-2020 विद्यापीठाच्या ऑनलाईन, ऑफलाईन येणाऱ्या अडचणीसह परीक्षेसाठी सहाय्य कक्ष.
16-10-2020 Important - Final Year Final Semester Exam helpline Number
16-10-2020 Circular about Current Examination 
15-10-2020 उन्हाळी २०२० मधील अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र परीक्षेच्या तारखेबाबत परिपत्रक
15-10-2020 Circular regarding Letter Rusult Query
12-10-2020 Circular about Backlog Examination
10-10-2020 मार्च / एप्रिल 2020 उन्हाळी सत्रालील अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र परीक्षार्थीकरीता जाहीर आवाहन
10-10-2020 Circular about B.E. SEM 8 EXAM FINAL PROGRAMME OCT 2020
09-10-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र परीक्षा प्रारंभ तारखांबाबतचे परिपत्रक
06-10-2020 Examination Circular regarding Semester, Time table, summary and Hall ticket
06-10-2020 अंतिम वर्ष अंतिम सत्रासाठी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवाहन
03-10-2020 Circular about Class Improvement
03-10-2020 अंतिम वर्षातील / सत्रातील व  अंतिम   वर्षाच्या (सत्र ५,६,७) अनुषेश असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची यादी आणि तसेच  दिव्यांगाचे २१ प्रकार
26-09-2020 Circular Backlog Exam
18-09-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत मुदतवाढ परिपत्रक
18-09-2020 अंतिम वर्ष /सत्रासाठी परीक्षा देणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी परिपत्रक
16-09-2020 अंतिम वर्षातील / सत्रातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या विध्यार्थ्यांसाठी परीक्षा मार्गदर्शक तत्वे व सूचना
15-09-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक
12-09-2020 अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या (अनुषेशासह) प्रात्यक्षिक /प्रकल्प /मौखिक परीक्षा घेण्याबाबत
12-09-2020 अंतिम वर्ष/अंतिम सत्रासाठी प्रवेशित असणा-या नियमित विद्यार्थ्यांच्यासाठी परिपत्रक
12-09-2020 अंतिम वर्षास प्रवेशित असलेले व अनुषेश (Backlog) असलेल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी परिपत्रक
12-08-2020 March/April 2020 online Practical exam marks submission date extended...
06-08-2020 मार्च एप्रिल मे २०२० सत्रातील परीक्षाबाबत घेणे बाबत आलेल्या निर्णयाबाबत
02-07-2020 प्रथम वर्ष विधी व एम . आर्किटेक्चर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या फेरतपासणी/पुनर्गुंपडताळणी अर्जांबाबत.....
01-07-2020 April/May, 2020 of Term work/Practical/ Oral exam marks of extension Date.
20-06-2020 मार्च / एप्रिल / मे - २०२० च्या उन्हाळी सत्राच्या परीक्षांचे अंतर्गत गुण संगणक प्रणालीत सादर करण्याबाबत
11-06-2020 विधी / आर्किटेक्चर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या गुणपडताळणी/फोटोकॉपी /फेरतपासणी अर्जांबाबत
09-06-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे अर्ज अप्रुव्ह करण्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत
29-05-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत (सुधारित दि. 29/05/2020)
16-05-2020 विद्यापीठ अधिविभाग व महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी  मार्गदर्शन व समुपदेशन कक्ष निर्माण करण्याबाबत
16-05-2020 कोवीड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे व तद्अनुषंगाने झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकासंदर्भात विद्यार्थांना येणाऱ्या अडचणीसाठी हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करणेबाबत
15-05-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत (सुधारित दि. १५/०५/२०२०)
09-05-2020 कोवीड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे व तद्अनुषंगाने झालेल्या टाळेबंदीमुळे  राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकाचे नियोजन करण्याकरिता मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल
24-04-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत (सुधारित दि. २४-०४-२०२०)
24-04-2020 विधी / आर्किटेक्चर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या गुणपडताळणी/फोटोकॉपी /फेरतपासणी अर्जांबाबत
14-04-2020 मार्च /  एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत
08-04-2020 राज्यात करोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेबाबत
27-03-2020 विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यंत स्थगित करण्याबाबतचे परिपत्रक
19-03-2020 Circular about Law Paper Setting
19-03-2020 Circular about Paper Setting
17-03-2020 Practicals and written exam will be cancelled between 17 to 31 march 2020
13-03-2020 SRPD Mock Test Latter
04-03-2020 Exam form date extended March April 2020
26-02-2020 Data Entry of Skill Development Course
20-02-2020 Int./Ext. Sr. Supervisors appointment (Cluster March 2020 Exam)
03-02-2020 Date of Commencement March/April 2020
01-02-2020 विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा वेळापत्रकातील सूचनांबाबत 
31-01-2020 SRPD Proforma Letter
09-01-2020 M. Com Distance Revised Programme
09-01-2020 M.Com Re-exam (Distance) letter
09-01-2020 Date of commencement letter
27-12-2019 Final Examination Programme Covering Letter and sports students Programme
26-12-2019 B.Sc.Computer Sci.(Entire) Sports Exam Jan 2020
22-11-2019 परीक्षेच्या निकालातील  त्रुटीसंदर्भात 
20-11-2019 Circular regarding exam form of examination to be held in Oct. Nov 2019
11-11-2019 Circular Regarding University Exams
02-11-2019 Circular for Copy Cases and Letter for flying squad - Oct./Nov.2019 exam session.
01-11-2019 Circular regarding Date of Commencement Oct./Nov. 2019 Exam M.Com Part I and II
24-10-2019  Date of Commencement  Oct./Nov. 2019 Exam M.Com
19-10-2019  Instructions for Exam Oct / Nov 2019
16-10-2019  Letter Regarding M.Sc Analytical Chemistry exam from online tab
11-10-2019 Circular regarding exam form of examination to be held in Oct. Nov 2019
09-10-2019 Regarding Practical / Term work Mark entry Oct.2019 Examination
07-10-2019 Circular - Mock Test 2019
03-10-2019 Circular Internal/External Appointment
26-09-2019 Circular - SRPD Mock test 
26-09-2019 Circular Regarding Exam. in Election Period
25-09-2019 Management Council Resolution
24-09-2019

 Oct. 2019 Exam Cluster Letter    

Int./External Sr. Supervisors Cluster Group and Format

23-09-2019  Non CBCS (Semester) मधून  CBCS पद्धतीमध्ये परीक्षा अर्ज भरणे बाबत 
23-09-2019  Letter About Student Exam Fee        Chart
21-09-2019 Circular regarding Ordinance
19-09-2019 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर-२०१९ हिवाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यात आलेली आहे
13-09-2019 Letter regarding  Examination form  OCT /NOV  2019
24-08-2019 Oct / Nov 2019 SRPD Exam Circular
14-08-2019 Revised Date of Commencement Circular Oct./Nov. 2019 Exam
14-08-2019 Circular Regaring College Outstanding Advance
01-08-2019 Circular - Date of Commencement  Oct./Nov. 2019 Exam
06-07-2019 B.C.S. sports exam programme
06-07-2019 KALE BA Final  Prog sem I & II Mar 2019 CBCS
06-07-2019 Centre for Sports & Kale College July 2019
06-07-2019 BA Sports  Final Prog sem I to VI July 2019
13-05-2019 Circular - M.Phil Ph.D. Entrance  Exam  Draft Programme 
M.Phil Ph.D. Entrance Exam Draft Programme
06-05-2019  Office order regarding exam March April 2019
11-04-2019  Circular regarding paper checking in Loksabha Election 2019
30-03-2019  Circular regarding Submission of term work piratical mark
28-03-2019  Circular for Copy Cases and Letter for flying squad - March/April 2019 exam session
27-03-2019  Letter Regarding Hallticket
26-03-2019  Office order regarding examination March April 2019
26-03-2019  Circular regarding election training of 26-03-2019
15-03-2019  Circular - SRPD Mock test 
14-03-2019  Circular - All Colleges Cluster March/April. 2019 Exam.
14-03-2019  Circular Regarding All Colleges Datewise Cluster March/April. 2019 Exam. (Reminder)
14-03-2019  Letter of Odd seat number marks of October 2018 for all exam
12-03-2019  Circular regarding exams in election period
12-03-2019  Date extended of Exam form March April 2019
07-03-2019  Circular Regarding All Colleges Datewise Cluster March/April. 2019 Exam.
07-03-2019  Circular Regarding University Department Datewise Cluster MarchApril. 2019 Exam.
05-03-2019  Circular All College- Masking Sticker Pesting
26-02-2019  Circular of Marathi Bhasha Gourav Din
25-02-2019  Letter regarding MKCL old result and exam form
21-02-2019  March / April 2019 SRPD Exam Circular
20-02-2019  महाविदयालयीन पातळीवर आयोजित करावयाच्या पदवी वितरण समारंभाविषयी नियमावली
02-02-2019  Circular - Date of Commencement March/April 2019 Exam
16-01-2019  Exam Circular March/April 2019 (Reminder)
14-01-2019  Circular for all colleges & Institute - Pariksha Pe Charcha 2.0 Contest
10-01-2019  Exam Circular March/April 2019 
07-01-2019  Circular- Distance Education Students Exam  (part 1 sem 1)
31-12-2018  Circular About Distance Education Examination date
27-12-2018  Circular regarding Law Exam Nov  Dec 2018
27-12-2018  सन  २०१८ -२०१९  या  खरीब  हंगामातील  दुष्काळ  सदृश्य तालुक्यातील  महाविद्यातील  विद्यार्थ्यांचे  परीक्षा  शुल्क  माफ  कारण्याबात 
21-12-2018  Examination Programme for Specially permitted Students, Participated in Sports & Other having Specific grievances of student at B.Sc Semi – I, II, III, IV, V & VI Examination to be held in Jan – 2019.
11-12-2018  Distance Education Students Exam Circular (part 1 sem 1)
20-11-2018  Circular regarding exam fee of B.Ed, M.Ed
19-11-2018  Circular regarding B.Ed Exam Nov/ Dec 2018
31-10-2018  Circular regarding Copy Cases, of Oct./Nov.2018 Exam session.
30-10-2018  Internal External Supervisors Circular (Only University Dept.
24-10-2018  Circular - IQAC Meeting Minits 
23-10-2018  Office order regarding examination Oct /Nov 2018
22-10-2018   Important Circular- Internal /External Superwisers 
22-10-2018  Circular regarding exam Oct./ Nov. 2018 Police Protection
20-10-2018  Circular regarding change in Exam Date Oct. 2018
17-10-2018  Circular Regarding change in exam date Oct 2018
16-10-2018  Circular regarding Selection of Internal External Superwisers for Oct/Nov Exam 2018
11-10-2018  Teachers Strike Information
06-10-2018  Letter regarding fill up exam form of MKCL data migrated student of examination to be held in October 2018
05-10-2018  Letter regarding SRPD Mock Test 
21-09-2018  Circular Regarding All Colleges/University Department Datewase Cluster Oct./Nov. 2018 Examination
06-09-2018

 Circular Regarding All Colleges Datewase Cluster Oct./Nov. 2018 Examination

 Click here to download format

06-09-2018

 Circular Regarding University Department Datewase Cluster Oct./Nov. 2018 Examination 

 Click here to download format

28-08-2018  Circular regarding submission of exam form of examination to be held in Oct. Nov., 2018.
25-08-2018

Circular for Examination Workshop to Satara and sangli district colleges

 Satara    Sangli 

06-08-2018  Date of commencement Oct/Nov 2018
24-07-2018  Circular regarding examination reform workshop for Kolhapur district only
13-07-2018  Letter Regarding March / April 2018 Provisional Admission
29-06-2018  Circular Regarding Change in Nomenclature of Engineering Programme.
12-06-2018  Circular about college advance
19-05-2018  Letter regarding Divayang students
18-05-2018  Circular regarding sending of environmental examination paper through SRPD held on May 20 2018
02 - 05 - 2018  Office Order
24 - 04 - 2018  Circular regarding exam date of environmental Studies Paper
12 - 04 - 2018  OE 2.3 Tw, assignment & practical marks submiision dates
10 - 04 - 2018  Circular regarding Environment exam paper sending from SRPD 
05 - 04 - 2018  Circular Regarding the March  April 2018 examination  answer sheet checking
03 - 04 - 2018  Letter Regarding Theory Exam form (May, 2018, 3 yr & 5 yr law semister 1 & 2 - Fresh)
27 - 03 - 2018  March 2018 examination information about term work entry & result query
21 - 03 - 2018  Office Order
12 - 03 - 2018  Circular regarding  SRPD Mock  -Test 
10 - 03 - 2018  Letter regarding exam form date extended 
07 - 03 - 2018  Letter regarding last date of Examination forms under Class Improvement Scheme
01 - 03 - 2018  Circular Regarding  SRPD Examination
17 - 02 - 2018  Circular regarding revised rules of exam  for class improvement 
10 - 02 - 2018  Circular regarding lokshahi, election and good governance
09 - 02 - 2018  Letter regarding facilites to Divyang students
07 - 02 - 2018  Circular  Regarding  All College Dtaewise Cluster March April 2018
07 - 02 - 2018  Circular  Regarding  SUK Department  Dtaewise Cluster March April 2018
06 - 02 - 2018  Lettar regarding workshop on from entry examination to be held in march 2018 & S.R.P.D.
31 - 01 - 2018  Starting Dates for Examination March / April 2018
11 - 01 - 2018  Circular regarding submission of exam form
05 - 01 - 2018  Circular regarding requirements of answer sheet for  march / April 2018 exam 
03 - 01 - 2018  March/April 2017 B.Sc Part -III Practical Exam
18 - 12 - 2017  Circular about sport examination 2017
09 - 11 - 2017  Notice about postponement of examination scheduled on 17.11.2017
 24 - 10 - 2017  Circular about Term work entry examination oct 2017
13 - 10 - 2017  Pre Ph.D. / M. Phil Internal Evaluation 2017-18
12 - 10 - 2017  Circular- Exam Oct/Nov 2017 Termwork marks entry
03 - 10 - 2017   Circular Regarding Jr. Supervisor Online Report – Present/ Absent Report
28 - 09 - 2017   Circular regarding Jr. Supervisor Report Online Entry
26 - 09 - 2017   Oct/Nov 2017 B.Sc part III Sem V New English Subject Code exam Programme
20 - 09 - 2017   Circular regarding acceptance of examination form Oct / Nov 2017
18 - 09 - 2017  Informtion of SRPD                            Download Proforma
16 - 09 - 2017  Letter regarding SRPD workshop for BA Exam semester VI only  exam to be held in October/November 2017
08- 09- 2017  Extend Date for feeling form in MKCL Section        Download format of form (Excel Sheet)
04- 09- 2017  Circular regarding mkcl data transfer & exam form oct/nov 2017
01- 09- 2017  Covering letter of Final Programme of BA Exam October Novembr, 2017
28- 08- 2017  Draft programme of the Other Examination 2 section To be held in OCT./NOV./DEC., 2017
09- 08- 2017  Circular Regarding Covering Letter Draft Programme of B. Com,B.C.A , B.B.A Exam Oct/ Nov 2017
09- 08- 2017  Circular Regarding Covering Letter Draft Programme of BA Exam Oct/ Nov 2017
09- 08- 2017  Notice about Oct. 2017 examination
08- 08- 2017  Exam form submission letter Oct 2017
05- 08- 2017  Circular Regarding  Appointment Portal
04- 08- 2017  Circular Regarding New Revised syllbaus implementation form June 2017
04- 08- 2017  M.A./M.Sc/M.Sc/ M.C.A Registration Circulars Oct-2017 Exam
02- 08- 2017  Starting Dates for Examination Oct / Nov 2017
24- 07- 2017  Curcular about required answer sheets and other stationery (Examination Material) for the Oct./November 2017 exam
08- 06- 2017  Circular regarding old syllabus of BA Education (Education paper last chance)
06- 05- 2017  Term Work entry 2017 march
29- 03- 2017  Circular regading Term Work Marks and Form Entry of March 2017 Examination
24- 03- 2017  Letter regarding Oral Exam
23- 03- 2017  Office Order regarding March/April 2017 Examination
23- 03- 2017  Circular regarding copy cases at Exam Centers in March/April 2017 Exam Session
20- 03- 2017  Circular rearding Nss Students Mark 
20- 03- 2017  Letter regarding Practical Term work Mark Entry 
14- 03- 2017  B Sc Part-I Sem-I &II March/April 2017 Practical Exam Letter
07- 03- 2017  Circular regarding quries in exam form submission and result decleration.
07- 03- 2017  G.R. Regarding Physical Disabilty Students
06- 03- 2017  Letter regarding workshop on Form Entry and SRPD
23- 02- 2017  

 Eligibility Letter for all M.A. Colleges

 1) Provisionally Eligible MA Economics - Sem I,II,III

2) Provisionally Eligible MA English- Sem I,II,III

3) Provisionally Eligible MA Hindi- Sem I,II,III

4) Provisionally Eligible MA History- Sem II,III

5) Provisionally Eligible MA Marathi- Sem I,II,III

6) Provisionally Eligible MA Political Science- Sem II,III

7) Provisionally Eligible MAP sychology - Sem III

8) Provisionally Eligible MAP Sociology    - Sem I,II, III

22- 02- 2017

   Eligibility  letter for all M.A. College

1) Provisionally Eligible M.A. Dist Political Science - sem I,II,III,IV

2) Provisionally Eligible M.A. Dist Economics  - sem I,II,III,IV

3) Provisionally Eligible M.A. Dist English  - sem I,II,III,IV

4) Provisionally Eligible M.A. Dist Hindi   - sem I,II,III,IV

5) Provisionally Eligible M.A. Dist  History   - sem I,II,III,IV

6) Provisionally Eligible M.A. Dist Marathi    - sem I,II,III,IV

7) Provisionally Eligible M.A. Dist Sanskrit - sem III,IV

8) Provisionally Eligible M.A. Dist Sociology - sem I,II,III,IV

12- 02- 2017 Circular regarding to send information online  of Answer Sheet an other Examination Material Use for March /April 2017 EXamination
08- 02- 2017 Circular regarding  All Deparment  University Campus Sr.Superviser Cluster
08- 02- 2017 Circular regarding Arts, Commerce & Science, Engineering, Education & Phamacy etc All Colleges Cluster
06- 02- 2017  Circular regarding Dates of Commencement  Examination held in March/April  2017
01- 02- 2017 Circular regarding National Symposium on Examinations Reforms
06- 01- 2017  

Eligibility pending letter for all  B.COM.,B.B.A. & B.C.A College

1) Provisionally Eligible B.COM Regular Oct-2016

2) Provisionally Eligible BBA Oct-2016

3) Provisionally Eligible  BCA Oct 2016

04- 01- 2017  

    Eligibility pending letter for all B.A. College

   1) Provisionally Eligible B.A. - Regular -  Sem I,II,III,IV

   2) Provisional Eligibel B.A. Sem I Oct 2016

   3) Provisional Eligibel B.A. Sem II Oct 2016

   4) Provisional Eligibel B.A. Sem III Oct 2016

   5) Provisional Eligibel B.A. Sem IV Oct 2016

   6) B.A. Sem V Provisionally Eligible (1)

   7) B.A. Sem VI Provisionally Eligible (2)

29 - 12 - 2016 SRPD Appreciation Letter by COE
28 - 12 - 2016 Circular Regarding Sport Exam Commencement Date
24 - 11 - 2016 Circular regarding to accept various charges by checks of College Students.
23 - 11 - 2016 Circular regarding practical Term Work Marks Entry    
25 - 10 - 2016 Letter for termwork and practical mark data entry software available Oct/Nov 2016
24 - 10 - 2016 Circular regarding copy cases at Exam Centers in Oct./Nov. 2016 exam session. 
21 - 10 - 2016 Office Order Regarding University Examination
18 - 10 - 2016  Circular Regarding Interal Marks and N.S.S/ P.E Marks 
05 - 10 - 2016  Circular reagrding change in Examination dates     SRPD Exams
28 - 09 - 2016  Circular regarding urgent information required for Exam Fee waive for Drought affected area students from each college.
27 - 09 - 2016  Circular regarding extension of date for Registration for Sem-I courses
26 - 09 - 2016  Circular regarding change in examination time table on 15 Oct 2016
22 - 09 - 2016  Circular regrading panel for creation of Question Bank.
17 - 09 - 2016  Circular regarding exuption in fee page-1  page-2  page-3
17 - 09 - 2016  Circular reagrading appointment of Sr. Supervisors etc.
25 - 08 - 2016  Circular regarding B.A./B.Com./B.Sc/etc. Oct-2016 Examination Form entry and submission.
23 - 08 - 2016  Date of Commencement of Examination Oct.Nov., 2016
28 - 07 - 2016  Circular regarding students eligible for admission and examination 
21 - 07 - 2016  Computer training for filling the online application of first year and exam application, October/November 2016 
11 - 07 - 2016

Circular regarding traning workshop for filling  test forms and Other test forms on unishivaji computer System

11 - 07 - 2016  Refund List for Accounts of Law Examination October 2015
08 - 07 - 2016 Circular regarding to forgive examination fees for students from drought areas 
02 - 07 - 2016  53 Convocation Shivaji University,Kolhapur.
29 - 06 - 2016  Revaluation Fee Refund List Engg. Exam. December 2015.
29 - 06 - 2016  B.Sc Part-1 Sem-2 Botany Paper No. 3 & 4 bt marks...
27 - 06 - 2016  M.Phil / Ph.D. Internal Evaluation (Seminars) Exam - Botany Department
25 - 06 - 2016  Application form for Dual Degree Course
25 - 06 - 2016 Circular regarding to forgive examination fees for students from drought areas , Form format
21 - 06 - 2016  Circular regarding B.Sc. Part-I result.
21 - 06 - 2016  Circular regarding B.Sc. Part-I Theory and Practical marks entry.
16 - 06 - 2016  Refund Fee for Revaluation - CAP (circular)
15 - 06 - 2016  Circular regarding Sports Students Examination Schedule
13 - 06 - 2016  Circular regarding Sports Students
08 - 06 - 2016  Circular regarding revised dates of Exams for Sports Students
05 - 05 - 2016

Circular Regarding Incomplete Eligibility of  B.A.

List of Students Result reserved Pending Eligiblity of B.A. Regular Part III Sem. VI Mar/April 2016  

B.A. - Regular - F.Y.B.A - Sem II March 2016 Pending Eligiblity                

                 

 

30 - 04 - 2016 Circular Regarding Office Order - Exam Officer Commitee
14 - 04 - 2016 Circular Regarding Engineering Revaluation Results
07 - 04 - 2016 Circular Regarding Exam Results
04 - 04 - 2016 Circular Regarding Office Order - Exam Officer Commitee
02 - 04 - 2016 Circular Regarding Change of timetable dated 10/04/2016
31 - 03 - 2016 Circular Regarding Exam Forms of Exams to be held in March 2016
22 - 03 - 2016

B.Sc Part-II All Subjects Practical Examinar Orders to be held in March/April-2016

22 - 03 - 2016 Notice Regarding Changes in MA CBCS Examination of Hindi to be held in March 2016
15 - 03 - 2016 Circular Regarding time correction of theory paper of part I sem I Paper no 58461 History Paper I 
14 - 03 - 2016 Circular Regarding Photocopy (only for Engineering Colleges
14 - 03 - 2016 Circular regarding contact details of Special Committee formed for smooth conduct of all Exams.
08 - 03 - 2016 Circular to all Colleges Regarding Copy Cases 
03 - 03 - 2016 Circular Regarding B.A. Part 1 Sem - 1 Octomber 2015 Examination  
02 - 03 - 2016 Circular Regarding online Portal
26 - 02 - 2016 Circular Regarding Term work and Practical Mark Entry
17 - 02 - 2016 Circular Regarding Examination Programme of B.Sc./B.Sc(All Branches) PI/II/III to be held in March/April, 2016,
11 - 02 - 2016 Circular Regarding Skeletan Paper & Instruction of B.Sc.-II Practical Examinations to be held in Feb/Mar 2016
11 - 02 - 2016 Circular Regarding Exam Fee
02 - 02 - 2016 Letter Rearding NSS    Proforma of certificate for NSS
29 - 01 - 2016 Senior Supervisor all colleges cluster MArch/April-2015-16
21 - 01 - 2016 Workshop on form entry of sem I repeter and II fresh Exam March 2016
21 - 01 - 2016 Letter regarding send Teacher list for flying squd to all colleges
21 - 01 - 2016 Circular Regarding B.Sc ,BCS and diploma Practical Exam Cluster
20 - 01 - 2016 Circular Regarding Date of commencement of the summer session of 2016
31 - 12 - 2015 Examination Programme for Specialy/permited Sports Person (Students) of
B.A. I/Sem-I, B. A. II Sem-III, B.A.III, Sem-V-VI Examination to be held in January 2016.
31 - 12 - 2015 Sports Letter to all Colleges
21 - 12 - 2015 Circular Regarding M.A Examination online Term Work mark feeding
11 - 12 - 2015  Letter for Practical Exam of Oct 2015 of B.Ed Examination 
08 - 12 - 2015 Circular Regarding Admission and Examination of Architecture Sem VII and VIII 
07 - 12 - 2015 Circular Regarding to give new Syllabus papers of B.Com Part II (Sem III and IV) 
04 - 12 - 2015 Circular Regarding office order-Exam officer Commitee
30 - 11 - 2015 Circular regarding Exam held in Oct/Nov-2015 for all Affiliated colleges
24 - 11 - 2015  Circular Regarding Checking Exam Paper of Octomber/November 2015 and feeding marks
16 - 11 - 2015 Exam Officer Committe  for Exam held in Oct/Nov-2015
29 - 10 - 2015 Circular Regarding Checking Paper According to New Summary
23 - 10 - 2015 Office Order - Exam Officer Committe for Exam held in Oct/Nov 2015 
21 - 10 - 2015 Letter for termwork and practical mark data entry software available
19 - 10 - 2015  Revised Circular to all colleges,regarding copy cases at Exam Centres in Oct./Nov.2015 exams
15 - 10 - 2015 Circular Regarding Workshop     Programme Schedule
08 - 10 - 2015 Notice Regarding  Seminar Presentation  M. Phil. and Ph. D. Students
05 - 10 - 2015   Circular Regarding Exam Form Quries of Oct 2015
15 - 09 - 2015

 Circular regarding submission of Examination form.

 Schedule for submission of Examination form.

 Manual form deatails.

15 - 09 - 2015

Sr.Supervisor Proforma and Session

10 - 09 - 2015  Circular Regarding Education Forms Dates
10 - 09 - 2015  

Sr.Supervisor Cluster List of Kolhapur

Sr.Supervisor Cluster List of Sangali

Sr.Supervisor Cluster List of Satara.

01 - 09 - 2015 Circular regarding submission of Examination forms
28 - 08 - 2015 Circular Regarding Examination Form 2015-16
21 - 08 - 2015 Circular Regarding Chances for M.A. Repeater Students April 2016
19 - 08 - 2015 Circular Regarding  Revised Exam Form Dates
17 - 08 - 2015 Circular regrading Provisional Admission and acceptance of Exam forms
04 - 08 - 2015 Circular regardingï M.A.Annual program and M.A. CBCS programme
03 - 08 - 2015 Availability of Examination Result ledgers on website....
29 - 07 - 2015 Circular regardingïng Date of commencement oct.Nov 2015
28 - 07 - 2015 Circular regarding revised paper codes
28 - 07 - 2015 Circular regarding Workshop on Examination at District Level - Workshop Time Table  Circular Information sheet
05 - 06 - 2015 Circular regarding Examination Result queries.   Proforma for Result queries.
28 - 05 - 2015 Circular regarding Re-examination of MBA (CBCS) Sem-3 Employee Remuneration paper.
22- 05 - 2015 Circular regarding M.A Annual Programme and M.A.CBCS Programme
22- 05 - 2015 Circular regarding Examination Programme of M.B.A. (CBCS)
14- 05 - 2015 Circular regarding Physical Education Paper V & VI (Old and New) of Semester IV Examination will held on 25 and 26 May 2015
13- 05 - 2015 Circular regarding Written Exam of M.A. English Part-2 Sem 3 and 4
13- 05 - 2015 Circular regarding Written Exam of "Global Quality Mnanagement System" of MBA (Regular) Part-2 Sem-4
11- 05 - 2015 Circular regarding Written Exam of "Business Economics-1" of B.Com.-Part 1 Sem 1
02- 05 - 2015 Circular regarding Examination of Optional Physical Edu. Paper V and Paper VI of B.A. Sem IV
28- 04 - 2015 Circular regarding Question paper distribution via emode (SRPD) for Engineering and Pharmacy Examination May-2015 Proforma for SRPD
21- 04 - 2015 Circular regarding Revised Programme of B.A-II  Sem-IV
16- 04 - 2015 Circular regarding Examination of subject of Environmental Studies
08- 04 - 2015 Circular regarding Copy Case and Exam
06- 04 - 2015 Circular regarding Answer-Book Management at CAP Center
06- 04 - 2015 Circular regarding Odd No. list  of students appearing  for B.B.A. Sem-I and Sem-VI and B.C.A. Sem-I and Sem-VI. ïB.B.A. SEM-I B.B.A. SEM-VI B.C.A. SEM-I B.C.A. SEM-VI
04- 04 - 2015 Circular regarding Information for Sports students Examination Information Chart  Student Application
30- 03 - 2015 Circular regarding Important Information for Examination to be held in March/April 2015
29- 03 - 2015

CIRCULAR NO.2 FOR ODD NO. FOR MANUAL FORM OF B.A. AND B.COM SEM-1 and SEM-6 Manual Form for B.A. Sem 1 Manual Form for B.A. Sem 6 Manual Form for B.Com. Sem 1 Manual Form for B.Com. Sem 6

29- 03 - 2015 Circular for Odd No. for B.A. and B.Com. Sem-VI Manual Form For B.A. Manual Form for B.Com.
26 - 03 - 2015 Circular regarding Hall Ticket and Summary for Examination to be held in March / April 2015
23 - 03 - 2015 Workshop regarding Question Paper Distribution and CBCS Pattern
18 - 03 - 2015 Workshop regarding Question Paper Distribution and CBCS Pattern
18 - 03 - 2015 Circular regarding Benifit of NSS Marks PROFORMA OF CERTIFICATE FOR N.S.S.
13 - 03 - 2015 परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ अरà¥ï¿½à¤œà¤¾à¤‚साठी अॅडमिशन �डेटा �अपलोड करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ आणि अपरिहारà¥ï¿½à¤¯ कारणासà¥ï¿½à¤¤à¤µ मॅनà¥ï¿½à¤¯à¥ï¿½à¤…ली फॉरà¥ï¿½à¤® सà¥ï¿½à¤µà¥€à¤•à¤¾à¤°à¤£à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤  Information Submission Sheet
13 - 03 - 2015 Circular regarding Practical Examination of B.Sc./ B.Sc.(all branches)/ B.C.S Part II
05 - 03 - 2015 मारà¥ï¿½à¤š/à¤ï¿½à¤ªà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤², २०१५ सरà¥ï¿½à¤µ अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚साठी परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ अरà¥ï¿½à¤œ भरणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सà¥ï¿½à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ तारखांबाबत
02 - 03 - 2015 Circular regarding Practical Exams 2015 of B.Sc (all streams) and B.C.S. First Year
02 - 03 - 2015 Circular regarding Online Inward of Examination Forms
24 - 02 - 2015 Circular regarding Information of Examination to be held in March/April 2015
21 - 02 - 2015 Circular regarding Information of College Teachers to Update E-Database (Appointment Portal)
16 - 02 - 2015 Circular regarding�Result of SEM-2, SEM-4 AND SEM-6
11 - 02 - 2015 Circular regarding NCC Marks
04 - 02 - 2015 Circular regarding Information of College Teachers to Update E-Database
03 - 02 - 2015 Circular regarding Application for �Verification of marks, Photo copy, Revaluation
31 - 01 - 2015 Circular regarding Error in Results and Application for Next Exam Session
30 - 01 - 2015 Circular regarding Date of commencement of March/ April 2015 Examination
12 - 01 - 2015 Circular regarding Revaluation Process of Engineering Exam
07 - 01 - 2015 Circular regarding Examination of Sports-Persons of B.Sc.
05 - 01 - 2015 Circular regarding Examination of Sports-Persons of B.A. Information Format..............Revised
20 - 12 - 2014 Circular regarding Date of Commencement of M.Ed., B.Ed. and B.P.Ed. Exams
17 - 11 - 2014 CIRCULAR FOR INTERNAL MARKS AND 1ST YEAR ASSESSMENT
10 - 11 - 2014 CIRCULAR FOR MANNUAL FORM SEAT NO.  B.Com.
31 - 10 - 2014 शिवाजी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ ऑकà¥ï¿½à¤Ÿà¥‹ ./ नोवà¥ï¿½à¤¹à¥‡à¤‚./ डिसें. २०१४ या सतà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤ होणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚साठी सूचना
28 - 10 - 2014 CIRCULAR FOR MANNUAL FORM SEAT NO. B. A. Mannual Form  B.C.S. Mannual Form  B.Sc Mannual Form BBA Mannual Form BCA Mannual Form
28 - 10 - 2014 Circular regarding Proforma for Internal Marks
27 - 10 - 2014 Important circular regarding Examinations starting from 29 October, 2014
16�- 10 - 2014 Circular regarding �Workshop for Online practical marks feeding programme
16�- 10 - 2014 Circular regarding System available for Internal marks Data entry and First year exam Data entry
16�- 10 - 2014 Circular regarding all the details of Courses and Examinations in current working
29�- 09 - 2014 Circular regarding Date of submission for Examination forms
24�- 09 - 2014 Final Programme of the M.Phil. / Pre.Ph.D. Examination to held in April/May 2014
17 - 09 - 2014 Corrigendom regarding circular issued on 7 Aug. 2014 (No.314) to All affiliated colleges: last date regarding Super-late Fee
17 - 09 - 2014 Last date for submission of examination form regarding Engineering and Farmacy colleges
17 - 09 - 2014 Circular regarding�Sr Supervisor Cluster
15 - 09 - 2014 Revised Dates of Engineering and Pharmacy Exams to be held in Oct/Nov 2014
09 - 09 - 2014 List of successful candidates at the B.Sc(I.T.) ,B.C.S. ,Biotech(Entire) ,B.Sc.(Sugertech) Degree Exam April/May 2014
30 - 08 - 2014 Draft Programme of B.A. Exam
30 - 08 - 2014 Date of commencement of exams to be held in Oct 2014
21 - 08 - 2014 List of successful candidates at the B.Sc. Degree Exam April/May 2014
08 - 08 - 2014 Circular regarding Date of commencement of Oct./Nov. 2014 Exams
24 - 06 - 2014 Fresh admission from MKCL DU/DC Portal started
27 - 05 - 2014 Result declaration schedule of exams held in first half 2014... dt.20/05/2014
24 - 04 - 2014 To feed internal marks of B.A.Part-1,2 & 3 exam held in March 2014...dt. 24/04/2014
19 - 04 - 2014 Regarding Circular for 1st year result preparation and 2nd year internal marks... dt.19/04/2014
07 - 04 - 2014 To pay traveling allowance to examinar / moderator appointed for people assembly election 2014... dt.07/04/2014
07 - 04 - 2014 Regarding to send students exam fee for additional entries in name list and summary of March 2014 exam... dt.06/04/2014
05 - 04 - 2014 Assessment of external subject in first year of B.A./B.Com. dt.04/04/2014
29 - 03 - 2014 Regarding result of re-checking (3 & 5 year law)... dt.29/03/14
26 - 03 - 2014 Clarification regarding subject common code of B.A. Sem. III, IV & VI for External & Regular dt.26/03/2014
26 - 03 - 2014 Regarding paper code of B.Sc. Part - I, II, III subjects... dt.25/03/2014
21 - 03 - 2014 Instructions to be strictly implemented at the time of examination to avoid copy and other malpractices...dt.11/03/2014
18 - 03 - 2014 Regarding the planning of B.Sc. Part - II (All Branches) / B.C.S. Part - II Practical exam... dt.18/03/2014
18 - 03 - 2014 Circular regarding online hall tickets... dt. 18/03/2014
15 - 03 - 2014 Regarding revaluation of answersheet of Oct./Nov., 2013 exam results drawback and to appear for March 2014 exam... dt.15/03/2014
17 - 02 - 2014 दीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚त समारंभाचे थेट पà¥ï¿½à¤°à¤•à¥ï¿½à¤·à¥‡à¤ªà¤£ पाहणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥€ संधी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚ना �उपलबà¥ï¿½à¤§ करून देणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤
01 - 02 - 2014 परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ अरà¥ï¿½à¤œ भरणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ कामकाजाबाबत आणि जाहीर à¤ï¿½à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¥ï¿½à¤¯à¤¾ निकालाबाबत� दि. ३१/०१/२०१४
20 - 12 - 2013 Cricular regarding to apply for the Redressal of Grievances... dt.19/12/2013
11 - 12 - 2013 मधà¥ï¿½à¤¯à¤µà¤°à¥ï¿½à¤¤à¥€ मूलà¥ï¿½à¤¯à¤®à¤¾à¤ªà¤¨ केंदà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤µà¤°à¥€à¤² कामकाजाबाबत� दि.११/१२/२०१३
22 - 11 - 2013 Revised group for of Engg. & Pharmach
16 - 11 - 2013 बहिसà¥ï¿½à¤¥ वरिषà¥ï¿½à¤  परà¥ï¿½à¤¯à¤µà¥‡à¤•à¥ï¿½à¤·à¤• नेमणूकीबाबत व अंतरà¥ï¿½à¤—त परीकà¥ï¿½à¤·à¤•à¤¾à¤‚चे नावं कळविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. १६/११/२०१३
31 - 10 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¥‹à¤µà¥ï¿½à¤¹à¤¿à¤œà¤¨à¤² पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ दिलेलà¥ï¿½à¤¯à¤¾ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚चे पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ घेणेबाबत� दि.३१/१०/२०१३
19 - 08 - 2013 अभियांतà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¥€ पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤· Maths-II या पà¥ï¿½à¤¨à¤°à¥ï¿½à¤ªà¤°à¤¿à¤•à¤•à¥ï¿½à¤·à¥‡à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ फोटोकॉपीबाबत�दि.१९/०९/२०१३
22 - 08 - 2013 विविध अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤® शिकविणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ शिकà¥ï¿½à¤·à¤•à¤¾à¤‚ची माहिती तà¥ï¿½à¤µà¤°à¤¿à¤¤ पाठविणे बाबत� दि.२२/०८/२०१३
08 - 08 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤· अभियांतà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¥€ सतà¥ï¿½à¤°- २ चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ इंजिनिअरींग मॅथà¥ï¿½à¤¸à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ निकाल आणि पà¥ï¿½à¤¨à¤°à¥ï¿½à¤ªà¤°à¤¿à¤•à¤•à¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.०८/०८/२०१३
07 - 08 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ फेरतपासणीबाबत� दि.०७/०८/२०१३
07 - 08 - 2013 परà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£ अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸ या दà¥ï¿½à¤µà¤¿à¤¤à¥€à¤¯ वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सकà¥ï¿½à¤¤à¥€à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पेपरबाबत� दि.०७/०८/२०१३
16 - 07 - 2013 circular regarding filling online application for photocopy and other... dt.18/03/2013
13 - 07 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ निकालाबाबत� दि.०६/०७/२०१३
16 - 05 - 2013 दि.१७ मे २०१३ रोजीचà¥ï¿½à¤¯à¤¾ à¤ï¿½à¤šà¥ï¿½à¤›à¤¿à¤• इंगà¥ï¿½à¤°à¤œà¥€ पेपर - II "Introduction to the minor forms of Literature : One Act Plays या विषयाचà¥ï¿½à¤¯à¤¾ वेळेबाबत� दि.१६/०५/२०१३
16 - 05 - 2013 अतà¥ï¿½à¤¯à¤‚त महतà¥ï¿½à¤µà¤¾à¤šà¥‡ सà¥ï¿½à¤®à¤°à¤£ पतà¥ï¿½à¤° - १ : अंतरà¥ï¿½à¤—त कामकाजाचे गà¥ï¿½à¤£ पाठविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤à¤šà¥‡ यापूरà¥ï¿½à¤µà¥€à¤šà¥‡ पतà¥ï¿½à¤° दि.१६/०५/२०१३
13 - 05 - 2013 अंतिम अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚साठी नेवेदन दि. १३/०५/२०१३
08 - 05 - 2013 अतà¥ï¿½à¤¯à¤‚त महतà¥ï¿½à¤µà¤¾à¤šà¥‡ : अंतरà¥ï¿½à¤—त कामकाजाचे गà¥ï¿½à¤£ पाठविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. ०८/०५/२०१३
08 - 05 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤§à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¤•à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ बहिषà¥ï¿½à¤•à¤¾à¤° आंदोलनामà¥ï¿½à¤³à¥‡ विविध अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤‚तरà¥ï¿½à¤—त आयोजित न à¤ï¿½à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चे नियोजन करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. ०८/०५/२०१३
पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¸à¤¾à¤ à¥€ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ गà¥ï¿½à¤°à¥ï¿½à¤ªà¤šà¤¾ तकà¥ï¿½à¤¤à¤¾
06 - 05 - 2013 मे/ जून २०१३ या सतà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥€à¤² थेअरी परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¸à¤¾à¤ à¥€ बहिसà¥ï¿½à¤¥ वरिषà¥ï¿½à¤Ÿ परà¥ï¿½à¤¯à¤µà¥‡à¤•à¥ï¿½à¤·à¤• नेमणà¥ï¿½à¤•à¥€à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ व ई मोड परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ आयोजनासाठी अंतरà¥ï¿½à¤—त परीकà¥ï¿½à¤·à¤•à¤¾à¤‚चे नाव कळविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.०३/०५/२०१३
27 - 04 - 2013 à¤ï¿½à¤®à¥ï¿½. à¤ï¿½à¤¸à¥ï¿½.सी. पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. २७/०४/२०१३
22 - 04 - 2013 Common Profeciency Test for C.A. परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ आणि विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤  परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤®à¤§à¥ï¿½à¤¯à¥‡ येणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ कà¥ï¿½à¤²à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¶ बाबत�दि.२१/०४/२०१३
17 - 04 - 2013 दि.२१/०४/२०१३ रोजी होणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¶à¥ï¿½à¤¨à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¥€à¤•à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.१६/०४/२०१३
16 - 04 - 2013 अंतरà¥ï¿½à¤—त कामकाजाचे गà¥ï¿½à¤£ पाठविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.१६/०४/२०१३
05 - 04 - 2013 विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ उतà¥ï¿½à¤¤à¤°à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¤¾ तपासणी महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤¾à¤¤ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤... दि. ०५/०४/२०१३
01 - 04 - 2013 शासन आदेशानà¥ï¿½à¤¸à¤¾à¤° परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चे आयोजन करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤... दि.३१/०३/२०१३
13 - 03 - 2013 à¤ï¿½à¤®.टी. - सीईटी २०१३ परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ ... दि. १३/०३/२०१३
13 - 02 - 2013 Ordinance (O.106 (B)) : Application form for obtaining Photo Copy of Answer Book
09 - 02 - 2013 टंचाईगà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤ भागातील विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚साठी सन २०१३ ची फी सवलत योजना...दि.०८/०२/२०१३
09 - 02 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤·à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सकà¥ï¿½à¤¤à¥€à¤šà¥‡ शारीरिक शिकà¥ï¿½à¤·à¤£ परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ ... दि. ०८/०२/२०१३
01 - 02 - 2013 à¤ï¿½à¤®.फिल./पी.à¤ï¿½à¤š.डी . पà¥ï¿½à¤°à¤¬à¤‚ध परीकà¥ï¿½à¤·à¤£, मौखिक परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ तसेच सी.आर.सी./डी.आर.सी. चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ मà¥ï¿½à¤²à¤¾à¤–तीसाठीचà¥ï¿½à¤¯à¤¾ मानधन दराबाबत...दि.०१/०२/२०१३,�
उतà¥ï¿½à¤¤à¤°à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¤¾ तपासणी, पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ व इतर मानधन दराबाबत...दि.०३/१०/२०१२
02 - 01 - 2013 à¤ï¿½à¤¨.à¤ï¿½à¤¨.à¤ï¿½à¤¸. उपकà¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤¤ सहभागी होणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚ना १० गà¥ï¿½à¤£ अतà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¥ï¿½à¤¤ वाढ सन २०१२-१३ या शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤ªà¤¾à¤¸à¥‚न लागू करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ ... दि. २३/१०/२०१२
10 - 10 - 2012 Detail Procedure to Conduct First Year Examination at Colleges dt.10/10/2012
24 - 08 - 2012 Amendment to Ordinance 9 Sr. No. 12 & 14 regarding revised quantum of punishment...
21 - 06 - 2011 Regarding remuneration for project evaluation of environment studies
02 - 11 - 2010 Circular regarding the concession to blind /deaf and dump / physically. disabled / cerebral palsy candidates to solve question paper
02 - 11 - 2010 Circular regarding the concession to spastic, blind, physically handicapped and dyslexic students to solve question paper.
21 - 10 - 2010 Circulars regarding revised fees of Verification of Documents
18 - 08 - 2010 Circular regarding method of conducting semester patter exam dated 18/08/2010
12 - 03 - 2008 Rules regarding the concession to: (a) Blind, Deaf & Dumb (b) Sick or Physically disabled Candidates to solve question Paper
05 - 03 - 2007 Circular for Improvement of Class for Engineering Faculty�
17 - 10 - 2006 Ordinance regarding exam (all courses) dated 17th Oct., 2006�
23 - 11 - 2005 Regarding issue of Photocopies and Revaluations
03 - 09 - 2005 Scheme of Credit System
30 - 07 - 2005 B.A./B.Com./B.Sc. Amended Exam Ordinance 80(A)
28 - 07 - 2005 Order - Amendments to O-80 (A), O-87 (U.O.-9) - Ordinances
28 - 07 - 2005 Modified ordinances relating to the condonation of failure at various University Examinations

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default