Admission
For Student Information

     Click here to Apply for Admission


विद्यार्थ्यांच्या करीता महत्वाची सूचना  

दि. २७/०९/२०२३ रोजी झालेल्या प्रवेश परीक्षेचे प्रसिद्धीपत्रक व प्रश्नसंच व उत्तरसूची  

 

 

 

DATE 

CONTENT
29/01/2024 Admission - P. G. Diploma in Foundry Technolgy
18/01/2024 Certificate in Constitutional Policy of Reservation (CPR) Admission Notification 2023-24
18/01/2024 Certificate Course in Pali Language Admission Notification 2023-24
17/09/2023 दि. १७/०९/२०२३ रोजी झालेल्या प्रवेश परीक्षेचे प्रसिद्धीपत्रक व प्रश्नसंच व उत्तरसूची
13/08/2023 दि. १३/०८/२०२३ रोजी झालेल्या प्रवेश परीक्षेचे प्रसिद्धीपत्रक व प्रश्नसंच व उत्तरसूची 
08/08/2023 दि. ०८/०८/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या पुर्न: प्रवेश परीक्षा निकाल 
08/08/2023 दि. ०८. ०८. २०२३ रोजी झालेल्या पुर्नप्रवेश परीक्षेचे प्रसिद्धीपत्रक व प्रश्नसंच व उत्तरसूची
08/08/2023 Re-Entrance Exam Time Table Date- 08.08.2023
28/08/2023 MBA Admission against CAP Merit List    
25/08/2023  एम.एस्सी. भाग १ विद्यार्थ्यांसाठी संलग्नित महाविद्यालय /अधिविभाग येथे प्रवेशाबाबत सूचना       
23/08/2023 Re-entrance and first entrance Chemistry Admission Round Merit List information 24 August 2023  
22/08/2023 Electronics Department MSC part- I admission notice (इलेक्ट्रोनिक्सअधिविभागाची एम एस्सी भाग १ प्रवेशाबाबत नोटीस )    
21/08/2023 NON CAP MCA ADMISSION MERIT LIST YCSRD (6029) 2023-24  
21/08/2023 एम बी ए  विभाग , वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेनंतर संभाव्य राहणाऱ्या रिक्त जागांसाठी ...  पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहेत   (M.B.A. Unit-Dept of Commerce and Management) 
21/08/2023 Admission open for  B.A. (Film Making)  
17/08/2023  Notification for NON CAP MCA- YCSRD ADMISSION 2023-24           
17/08/2023 "दि. ०८/०८/२०२३ रोजी एम. ए. योगशास्त्र अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेस बसलेल्या  विद्यार्थ्यांचा  निकाल विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. एम. ए. योगशास्त्र या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी शुक्रवार दि. १८/०८/२०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागात प्रवेशासाठी सर्व कागदपत्रांसहीत  उपस्थित रहावे. तसेच प्रवेश घेतेवेळी शैक्षणीक पात्रता व जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच इतर प्रमाणपत्रे जोडावी." 
12/08/2023 Re-entrance and First-entrance-MSc-Medical Information Management Round merit list information
12/08/2023 Re-entrance and first entrance-Chemistry-Admission-Round-Merit -List-information-14 August-2023
12/08/2023 Sixth Round - cum - Spot Round Microbiology Admission (2023-24)
11/08/2023 दि. ०८/०८/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या पुर्न: प्रवेश परीक्षा निकाल व प्रवेश फेरीबाबत सूचना.   

दि. ०८/०८/२०२३ रोजी पुर्न: प्रवेश परीक्षेस बसलेल्या  विद्यार्थ्यांचा  निकाल विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी दि.१४/०८/२०२३ रोजी  त्यांच्या अधिविभागात प्रवेशासाठी सर्व कागदपत्रांसहीत  सकाळी १०. ३० वाजता स्वखर्चाने उपस्थित रहावे. 
10/08/2023

दि. ०८/०८/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या पुर्न: प्रवेश परीक्षा निकाल व प्रवेश फेरीबाबत सूचना.   

     दि. ०८/०८/२०२३ रोजी पुर्न: प्रवेश परीक्षेस बसलेल्या  विद्यार्थ्यांचा निकाल व प्रवेश फेरी दि. १०/०८/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे असे कळविण्यात आले होते परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे  सदर परीक्षेसबसलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल व प्रवेश फेरी दि. १०/०८/२०२३ रोजी होणार नाही याची संबंधित विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.  तसेच सदर प्रवेश फेरी व निकालाची तारीख यथावकाश विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनी दररोज विद्यापीठ संकेतस्थळ पाहावे. 

08/08/2023

पुर्न प्रवेश परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना

१. पुर्न प्रवेश परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे परीक्षेचे हॉल तिकीट त्यांच्या लॉगिन आय डी मधून  डाउनलोड करून घ्यावे.  

२. परीक्षेस येताना हॉल तिकीट , कॉलेज आय कार्ड, भरलेला अँप्लिकेशन फॉर्म घेऊन येणे. 

३.  ऑड क्रमांकाने परीक्षा देत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सादर अभ्यासक्रमाचा अँप्लिकेशन फॉर्म पुर्न प्रवेश परीक्षा झाल्यानंतर भरणे आवश्यक आहे. जे विद्यार्थी असा अर्ज भरणार नाहीत त्यांचा निकाल जाहीर करण्यात येणार नाही. 

४. पुर्न प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी किमान अर्धा तास परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावे. 

07/08/2023 दि. 08/ 08 /2023 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या Re-Entrance परीक्षेचे Hall Ticket विद्यार्थ्यांच्या Login Id वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या  लॉगिन ID मधून हॉल तिकीट  घ्यावीत. 
07/08/2023 Seat number list for entrance of 08 Aug 2023  
06/08/2023 Brochure of M.Sc. Medical Information Management
05/08/2023 Re-Entrance Exam Time Table Date- 08.08.2023 
05/08/2023 One Year Post Graduate Diploma in Bioinformatics Brochure ( information about the course and admission process for the year  2023-24)
04/08/2023 Third Round of Admission - M. Sc. Food Science and Technology
04/08/2023 Notification for M.A./M.Sc, Geography Affiliated College Vacant Seats
04/08/2023 Vacant Seats Charts at Affiliated Colleges (for re-entrance examination) 
03/08/2023 Re entrance exam advt 08 08 2023 
29/07/2023 दि. ३१/०७/२०२३ रोजी प्रवेश  प्रक्रिया फेरी :रिक्त राहत असलेल्या अधिविभाग /संलग्न महाविद्यालयातील जागांसाठी 

सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठ अधिविभागा कडील ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा आहे अशा काही अभ्यासक्रमाच्या जागा अधिविभाग /संलग्न महाविद्यालय येथे प्रवेश क्षमतेपेक्षा रिक्त राहिल्या आहेत  त्या जागा भरण्यासाठी  दि. ३१/०७/२०२३ रोजी  विद्यापीठातील संबंधित  अधिविभागात प्रवेश फेरीचे आयोजन केलेले आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षा दिलेली आहे परंतु अद्याप प्रवेश मिळालेला नाही .अशा  विद्यार्थ्यांनी सदर प्रवेश प्रक्रियेस  संबंधित अधिविभागात सकाळी १०. ३० वाजता आवश्यक कागदपत्रांसह  उपस्थित रहावे.  तसेच ज्या अभ्यासक्रमांची  प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश प्ररीक्षेशिवाय  राबवली जाते अशा काही अधिविभागांच्या रिक्त राहत असेलेल्या जागा भरण्यासाठी  दि.३१/०७/२०२३ रोजी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.  त्याकरिता प्रवेशासाठी इछुक विद्यार्थ्यांनी संबंधित अधिविभागात प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह  सकाळी १०. ३० वाजता   उपस्थित रहावे. 
29/07/2023 Fifth Round - cum - Spot Round Admission letter of M.Sc. Part - I Microbiology / Pharmaceutical Microbiology
29/07/2023 Information for M.Sc Chemistry Admission Dated 29/07/2023
29/07/2023 Chemistry Admission Merit List Fourth (Spot) Round information 31st July 2023 
28-07-2023 Dr. Appasaheb Pawar Vidyarthi Bhavan Admission Interview Notice 2023
24-07-2023 दुसऱ्या वेळी परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊन काही जागा शिल्लक राहिल्या व प्रथम प्रवेश परीक्षा देलेले काही विद्यार्थी इच्छुक असतील तर अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील... तरी पहिल्या प्रवेश परीक्षेतील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ही   मंगळवारी  दि. २५/०७/२०२३ रोजी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश फेरीस सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.. 
24-072023 M.Sc.(Mathematics) o M.Sc.(Mathematics with Computer Apllications) Admission on 25-07-2023 
24-07-2023

The admissionRound for following M.Sc. Part-I course will be conducted on Tuesday, 25th July, 2023.

 

 

 

 

Name of Department Provisional
Merit LIst 
Final Merit List    Round 1 Round 2 Spot Round Notification/
Circular
Question Paper Answer Keys  Profile Admission Mode Entrance Syllabus Entrance Seating Arrangement Entrance Marks List 
Spot Admission Round of Botany Subject on 31st July, 2023 at 11.00 a.m. onwards in Department of Botany, Shivaji University, Kolhapur         Click Here                
Department of Biotechnology MSC PART - I         Click here                
Department of Statistics  Click Here Click Here   Click here     Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Electronics Click Here Click Here   Click Here Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Physics Click Here Click Here   Click Here Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Chemistry Click Here Revised   Click here Click here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Botany Click Here Click Here     Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Zoology Click Here Click Here Click Here       Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Geography Click Here Click Here Click here   Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Bio-Chemistry Click Here
MIM
Click Here
MIM
  Click Here Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Industrial Chemistry Click Here Click Here         Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Applied Chemistry Click Here Click Here         Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Agrochemicals And Pest Management Click Here Click Here Click Here Click Here     Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Environment Science Click Here Click Here Click Here Click Here     Click Here Click Here Clcik Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Mass Communication  Click Here Click Here Click here       Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here
(M.A. Mass Comm.)
Click Here Click Here
Department of Biotechnology Click Here Click Here   Click Here Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Microbiology Click Here Click Here   Click Here Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click Here
Department of Food Science & Technology Click Here Click Here   Click Here Third Round   Click Here Click Here Click Here Entrance Click Here Click Here Click here
Department of Journalism & Communication

Click Here 
(BJ)
 

Click Here
(MJ)

Click Here 
(BJ)
 

Click Here
(MJ)

Click here

Click here

 

     

Click Here
(M.J)

Click Here
(B.J)

Click Here
(Mass Comm.)

Click Here
(M.J)

Click Here
(B.J)

Click Here
(Mass Comm.)

Click Here Entrance

Click Here
(M.J.)

Click Here
(M.A. Mass Comm.)

Click Here
(B. J.)

Click Here
(B.J)

Click Here
(M.J)

Click Here 
(BJ)

Click Here
(MJ
Department of Foreign Languages Click Here 
(M.A.)
Click Here        

Click Here

(Master
of Arts-Russian )

  Click Here Entrance

Click Here

(Master of
Arts-
Russian )

Click Here

(Master of
Arts-
Russian )

Click Here
Department of Economics Click Here Click Here         Click Here Click Here Click Here Entrance
B,SC.-
M.SC.
Eco.

Non Entrance
M.A.
Economics

Click Here

(Entrance B,SC.-
M.SC. ECO.)

Click Here
(B.Sc.
M.Sc.
Eco. Integrated)
Click Here
Department of Library & Information Science Click Here 
(B.LiB)

Click Here
(M.Lib)

Click Here 
(B.LiB)

Click Here
(M.Lib)

        Click Here
(B.Lib.& I. Sc)
Click Here
(B.Lib.& I. Sc)
Click Here Entrance
B.Lib.
& I. Sc

Non Entrance
M.Lib.& I. Sc
Click Here Click Here
(B.Lib.
& I. Sc)
Click Here
Department of Mathematics Click Here
M.Sc. Tech

Click Here

Click Here

(M.Sc Tech)

Click Here Click Here Click Here   Click Here Click Here Click Here Entrance
M.Sc.
Maths

Non- Entrance
M.Sc. Tech.
(Industrial
Mathematics
with Computer
Application)
Click Here Click Here Click Here
School of Nanoscience and Technology

Click Here

Click Here

(M.Sc. Nano
Science and
Technology)

Click Here

Click here

 

Click Here

Vacant Seats
Click Here   Click Here Click Here Click Here Non Entrance
B.Sc.-M.Sc.
Nano Science
and
Technology
     

Click Here 

B.Sc. M.Sc.
Nanoscience
and Technology

  Entrance
M.Sc. Nano
Science and
Technology
Click Here Click Here
Yashwantrao Chavan School of Rural Development Click Here 
(MBA Rural)

Click Here (MSW)

Click Here (MRS)

Click Here (MTech)
Click Here 
(MBA Rural)

Click Here (MSW)

Click Here (MRS)

Click Here (MTech)
       

Click Here
(MBA)

Click Here
(M.Tech)

Click Here
(MSW)

Click Here
(MBA)

Click Here
(M.Tech)

Click Here
(MSW)

Click Here Entrance: MBA, M.TECH.,
MSW

Click Here

Click Here

Click Here
(MBA)

Click Here
(M.Tech)

Click Here
(MSW)

Click Here (MBA Rural)
 

Click Here (Mtech Rural)

Click Here
(MSW)

 

    Through Govt
MAH-CET 
MCA -
    Click Here
    Non Entrance
MRS-
    Click Here
Department of Computer Science

Click Here

Click Here (MCA)

Click Here

(M.Sc)

Click Here
(MCA)

Click Here (MCA)

Click here

Clcik Here
(MCA)

Click here  

Click Here
(MCA)

Click Here
(M.Sc)

Click Here
(MCA)

Click Here
(M.Sc)

Click Here

Entrance - M.Sc. Computer
Science & MCA Computer

Non Entrance - Mode B.C.A.

Click Here (MCA)

Click Here (MSC)

Click Here
(MCA)

Click Here
(M.Sc)

Click Here 
(M.Sc.)
Click Here (MCA)
Department of Education Click Here               Click Here   Through Govt
MAH-CET
   
Department of Marathi Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Political Science Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Commerce and Management Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Sociology Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Hindi Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of English Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of History Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here       Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Law Click Here Click Here Click Here   Click Here       Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Music and Dramatics                 Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Psychology Click Here Click Here             Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Lifelong Learning and Extension                 Click Here Non Entrance     Click Here
CENTRE OF GANDHIAN STUDIES                  Click Here Non Entrance     Click Here
CENTRE OF WOMENS STUDIES                 Clcik Here Non Entrance Click Here   Click Here
CENTRE FOR COMMUNITY DEVLOPMENT                  Not Submitted Non Entrance     Click Here
DR. BABASAHEB AMBEDKAR CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT                  Click Here Non Entrance     Click Here
CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ CENTRE FOR STUDIES IN MARATHA HISTORY                  Click Here Non Entrance     Click Here
CENTRE OF NEHARU STUDIES                 Click Here Non Entrance     Click Here
DISTANCE EDUCATION   Click Here (MBA)         Click Here Click Here Click Here Entrance   Click Here
(MBA Dist.)

Click Here

 

SOCIAL EXCUSION AND INCLUSIVE POLYCY           Click Here     Click Here Non Entrance     Click Here
Department of Technology                 Click Here Through Govt MAH-CET     Click Here
Department of Commerce and Management - M.B.A.                 Click Here Through Govt MAH-CET     Click Here

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default