Shivaji University, Kolhapur
Shivaji University, Kolhapur
Click here to access Online Examination Portal

Latest News & Eventsत्सिंगहुआ विद्यापीठाशी क्रीडाविषयक करार करणारे शिवाजी विद्यापीठ देशातील पहिलेच: प्रा. ह्युअँग यू यांची माहिती
Invitation of Lokmanya Tilak Jayanti to be held at Department of History on 23rd July 2018
शिवाजी विद्यापीठात १३ हजार रोपांची लागवड
विद्यापीठातील योग शिबिरात ११०० साधकांचा सहभाग