About SUK
Payment Gateway

 

सूचना 

महाविद्यालयांनी संगणक केंद्र व आय. टी. सेल यांनी दिलेल्या लॉगीनमधून परीक्षा फी भरण्यात यावी. 

ऑनलाईन रिसिट पोर्टल मधून कॉलेज लॉगिन मधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा फीशी निगडित सुविधा बंद करण्यात आली आहे. 

 

Online Receipt Portal वरून NEFT ची सोय बँक ऑफ इंडियाची तात्पुर्ती स्थगित करण्यात आली असून सध्या ही सोय Axis Bank Bank of Maharashtra मधून चालू आहे.

 

                                                 For Online Receipt Portal Click Here  

 

                                                                                                             Link for ONLINE RECEIPT PORTAL  http://paysuk.unishivaji.ac.in/BWaysReceipt

 

                                                  how to make online receipt payment

 

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default