Affiliation
Avishkar
सदरचा निकाल संबंधीत विजेत्यांच्या आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात लावण्यात आलेला आहे. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर त्यामध्ये बदल होऊ शकतो. कागदपत्रांच्या तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल.

Results of the University Level Avishkar Research Convention 2021-22

१. विद्यापीठ स्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ (UG Level) मधील विजेते
२. विद्यापीठ स्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ (PG Level) मधील विजेते
३. विद्यापीठ स्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ (PPG Level) मधील विजेते
४.विद्यापीठ स्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ (TH Level) मधील विजेते

 

  Results of the District Level Avishkar Research Convention 2021-22

  सांगली जिल्हास्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ मधील विजेते
  कोल्हापूर जिल्हास्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ मधील विजेते
  सातारा जिल्हास्तरीय आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२ मधील विजेते

 

Links for Avishkar Entry Form 2021-22

Important note: Entries can be submitted only through the email-Id provided by the University to  College/Department.

महत्वाची सूचना: प्रवेशिका विद्यापीठाने महाविद्यालय/ अधिविभागाला प्रदान केलेल्या ईमेल-आयडीद्वारेच सबमिट केल्या जाऊ शकतात. 

Event details Link for application Host college/Department and Contact details for any query
District level events for UG level Kolhapur District https://forms.gle/QUj698VgkyWyWM358 The New college, Kolhapur
Coordinator: Dr. A. A. Kalgonda, Mr. Mahesh Patil
Mobile No.: 8856850053 / 9657501233 / 9921958497 / 9403498676
Email:   avishkar.kolhapur@unishivaji.ac.in
Sangali District https://forms.gle/WqsYJo8aGDPZ3duNA Willingdon College, Sangli
Coordinator: Dr. R. P. Kagane
Mobile No.: 9834292416 / 9766531685 / 7709955795 / 9689838970
Email:   avishkar.sangli@unishivaji.ac.in
Satara District https://forms.gle/phvjpxeaTHt5vZZ36 Dahiwadi College, Dahiwadi
Coordinator: Smt. P. R. Nale
Mobile No.: 9309564537 / 9767312442 / 9970221351
Email:   avishkar.satara@unishivaji.ac.in
University level event for PG/PPG/TH level https://forms.gle/swAPNbfGdYrBLAAY7 Department of Computer Science, Shivaji University, Kolhapur
Coordinator: Dr. K. G. Kharade
Mobile No.:  8055801285 / 8805048800 / 9422785209 / 9175828830
Email:   avishkar.university@unishivaji.ac.in

 

Host Colleges will submit the data of district level winners for the University level event.

 

Webcast Date Description
02-02-2022 आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२१-२२

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default