Shivaji University, Kolhapur
Shivaji University, Kolhapur
एम .फिल / पीएच. डी. 2017
प्रवेश २०१७
विद्यापीठ निवडणूक 2017
बी बी के ग्रंथालय मुख्यपृष्ठ
Data Of PhD Scholars
शिवसंदेश
इतर निविदा
शिवाजी विद्यापीठ जर्नल
रोजगार मार्गदर्शन केंद्र
यूजीसी नेट परिक्षा
५४ दीक्षांत समारंभ
SUK- In News
ई निविदा
माहिती अधिकार कायदा
सेवाप्रवेश
माजी विद्यार्थी
अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष
ऑन-लाईन अर्ज
ऑन-लाईन अभ्यासक्रम
विद्यापीठ डॉक्युमेंटरी
International Affairs Cell
माध्यम विद्या / मीडिया स्पेक्ट्रम
आधार सेवा
Payment Gateway
तंत्रज्ञान विभाग
इंट्रानेट
RGSTC
Special Cell
मदत मेज
विद्यापीठात कसे पोहोचावे ?
छायाचित्र वीथी
नकाशा
SUK e-store
मोबाइल अनुप्रयोग कॉलेजच्या नकाशा
विद्यापीठ मोबाइल अनुप्रयोग
Avhan 2017
५१ वा वार्षिक अहवाल
प्रतिक्रिया / सूचना
वि.म.वि. मं.

दूरशिक्षण केंद्र

विद्यार्थी विभाग

परीक्षा विभाग

ऑन-लाईन अर्ज

एम.फिल./पीएच.डी.प्रवेश

NAAC SSR

एमकेसीएल

मूडल सेवा

ग्रंथालय


Workshop / Seminar / Conference Registration


विद्यापीठ संकेतस्थळाची मराठी आवृत्ती ठेवण्याची बाब मा. कुलगुरूंनी स्थापन केलेल्या समितीच्या विचाराधीन होती. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशास अनुसरून संकेतस्थळाच्या मुख्य पृष्ठाचे तात्काळ मराठीकरण करणेत आले असून सदरचे मराठीकरण हे प्रायोगिक तत्वावर आधारीत आहे. संकेतस्थळाचे मराठीकरण हि एक व्यापक मोहीम असून, विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी व मर्यादाही समितीच्या निदर्शनास आल्या आहेत. तथापि, प्राथमिक टप्प्यात मुख्य पृष्ठाच्या सर्व लिंक्स या इंग्रजी आवृत्तीला जोडण्यात आल्या आहेत. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कामकाज सुरु आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.


 

   
माननीय कुलपती


श्री. चेन्नमनेनी विद्यासागर राव
 कुलपती
               अधिक माहिती
 
माननीय कुलगुरु


डॅा. देवानंद  शिंदे
 कुलगुरु
              अधिक माहिती