Shivaji University, Kolhapur
Shivaji University, Kolhapur
एम .फिल / पीएच. डी. 2018
प्रवेश २०१७
Merit Scholarship 2019
विद्यापीठ निवडणूक 2017
बी बी के ग्रंथालय मुख्यपृष्ठ
Formation of Student Council 2017-18
Data of PhD Scholars
शिवसंदेश
इतर निविदा
शिवाजी विद्यापीठ जर्नल
बृहत आराखडा : शास्त्रोक्त सर्वेक्षणाच्या प्रश्नावली
रोजगार मार्गदर्शन केंद्र
यूजीसी नेट परिक्षा
५५ दीक्षांत समारंभ
SUK- In News
ई निविदा
माहिती अधिकार कायदा
सेवाप्रवेश
माजी विद्यार्थी
अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष
NIRF DATA SUBMITTED
ऑन-लाईन अर्ज
ऑन-लाईन अभ्यासक्रम
विद्यापीठ डॉक्युमेंटरी
International Affairs Cell
माध्यम विद्या / मीडिया स्पेक्ट्रम
आधार सेवा
Payment Gateway
तक्रार निवारण
तंत्रज्ञान विभाग
Advanced Technology Centre
SWAYAM
RGSTC
इंट्रानेट
Special Cell
मदत मेज
विद्यापीठात कसे पोहोचावे ?
वेब रेडीओ
छायाचित्र वीथी
नकाशा
मोबाइल अनुप्रयोग कॉलेजच्या नकाशा
विद्यापीठ मोबाइल अनुप्रयोग
विद्यापीठ मोबाइल अनुप्रयोग (परीक्षा विभाग)
५४ वा वार्षिक अहवाल
प्रतिक्रिया / सूचना
संलग्नता

दूरशिक्षण केंद्र

विद्यार्थी विभाग

परीक्षा विभाग

ऑन-लाईन अर्ज

एम.फिल./पीएच.डी.प्रवेश

NAAC SSR

एमकेसीएल

मूडल सेवा

ग्रंथालय


 Workshop / Seminar / Conference Registration

Photos of 55th Convocation Function   

विद्यापीठ संकेतस्थळाची मराठी आवृत्ती ठेवण्याची बाब मा. कुलगुरूंनी स्थापन केलेल्या समितीच्या विचाराधीन होती. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशास अनुसरून संकेतस्थळाच्या मुख्य पृष्ठाचे तात्काळ मराठीकरण करणेत आले असून सदरचे मराठीकरण हे प्रायोगिक तत्वावर आधारीत आहे. संकेतस्थळाचे मराठीकरण हि एक व्यापक मोहीम असून, विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी व मर्यादाही समितीच्या निदर्शनास आल्या आहेत. तथापि, प्राथमिक टप्प्यात मुख्य पृष्ठाच्या सर्व लिंक्स या इंग्रजी आवृत्तीला जोडण्यात आल्या आहेत. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कामकाज सुरु आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.


 

   

 

 

 

 

  

 
श्री. चेन्नमनेनी विद्यासागर राव
कुलपती
More
 
डॅा. देवानंद  शिंदे
कुलगुरु
More
डॉ. शिर्के डी. टी.
प्र कुलगुरु
More