English Version
एम .फिल / पीएच. डी. 2017
प्रवेश २०१७
Avhan 2017
बी बी के ग्रंथालय मुख्यपृष्ठ
शिवसंदेश
शिवसंदेश
शिवाजी विद्यापीठ जर्नल
विद्यापीठ निवडणूक २०१५
इतर निविदा
रोजगार मार्गदर्शन केंद्र
यूजीसी नेट परिक्षा
कार्यशाळा नोंदणी
SUK- In News
Bharatiya Vigyan Sammelan
ई निविदा
माहिती अधिकार कायदा
सेवाप्रवेश
माजी विद्यार्थी
अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष
ऑन-लाईन अर्ज
ऑन-लाईन अभ्यासक्रम
विद्यापीठ डॉक्युमेंटरी
International Affairs Cell
माध्यम विद्या / मीडिया स्पेक्ट्रम
Payment Gateway
आधार सेवा
तंत्रज्ञान विभाग
इंट्रानेट
RGSTC
मदत मेज
विद्यापीठात कसे पोहोचावे ?
छायाचित्र वीथी
नकाशा
मोबाइल अनुप्रयोग कॉलेजच्या नकाशा
विद्यापीठ मोबाइल अनुप्रयोग
५१ वा वार्षिक अहवाल
प्रतिक्रिया / सूचना


 
Welcome to Shivaji University, Kolhapur
वि.म.वि. मं.

दूरशिक्षण केंद्र

विद्यार्थी विभाग

परीक्षा विभाग

ऑन-लाईन अर्ज

एम.फिल./पीएच.डी.प्रवेश

NAAC SSR

एमकेसीएल

मूडल सेवा

ग्रंथालय

Shivaji University, Kolhapur has been re-accredited for 'A' Grade in the 3rd cycle of National Assessment and Accreditation Council (NAAC with CGPA-3.16)
विद्यापीठ संकेतस्थळाची मराठी आवृत्ती ठेवण्याची बाब मा. कुलगुरूंनी स्थापन केलेल्या समितीच्या विचाराधीन होती. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशास अनुसरून संकेतस्थळाच्या मुख्य पृष्ठाचे तात्काळ मराठीकरण करणेत आले असून सदरचे मराठीकरण हे प्रायोगिक तत्वावर आधारीत आहे. संकेतस्थळाचे मराठीकरण हि एक व्यापक मोहीम असून, विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी व मर्यादाही समितीच्या निदर्शनास आल्या आहेत. तथापि, प्राथमिक टप्प्यात मुख्य पृष्ठाच्या सर्व लिंक्स या इंग्रजी आवृत्तीला जोडण्यात आल्या आहेत. समितीच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कामकाज सुरु आहे याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.


माननीय कुलपती


श्री. चेन्नमनेनी विद्यासागर राव
 कुलपती
               अधिक माहिती
 
माननीय कुलगुरु


डॅा. देवानंद  शिंदे
 कुलगुरु
              अधिक माहिती