Admission
PG Admission 2023 2024

Revised Time Table for Entrance Subjects.

Revised Time Table for Non-Entrance Subjects

M.Sc Chemistry Admission Letter for Colleges Dated 05/08/2023  

विद्यार्थ्यांच्या करीता महत्वाची सूचना  

 Webcast      Date CONTENT                                                                                                                                                                                                                                           
08-11-2023 Portuguese Certificate Course (पोर्तुगीज प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम)
16-10-2023 P. G. Diploma Course in Museology Admission Notification
13-10-2023 Certificate in Pali Language Admission Notification 2023-24
13-10-2023 Certificate in Indian Constitution Admission Notification 2023-24
13-10-2023 P. G Diploma in Dr.B.R.Ambedkar’s Thought Admission Notification 2023-24
13-10-2023 Certificate in Constitutional Policy of Reservation (CPR) Admission Notification 2023-24
08-09-2023 Admission Notification 2023-24 Certificate course in Constitutional Policy of Reservation.
08-09-2023 Admission Notification 2023-24 Certificate in Pali Language
08-09-2023 Admission Notification 2023-24 Certificate course in Indian Constitution.
08-09-2023 Admission Notification 2023-24 P.G. Diploma in Dr. B.R. Ambedkar’s Thought 
23-08-2023 Certificate Course in Constitutional Policy of Reservation Admission 2023-24  
23-08-2023 Certificate course in Pali Language Admission 2023-24  
11-08-2023 दि. ०८/०८/२०२३ रोजी पुर्न: प्रवेश परीक्षेस बसलेल्या  विद्यार्थ्यांचा  निकाल   एम. ए. योगशास्त्र अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त   विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी  एम. ए. योगशास्त्र अभ्यासक्रम व्यतिरिक्त  दि. १४/०८/२०२३ रोजी   त्यांच्या अधिविभागात प्रवेशासाठी सर्व कागदपत्रांसहीत  उपस्थित रहावे
08-08-2023 Museology Admission Notification - 08-Aug-2023
08-08-2023

पुर्न प्रवेश परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सूचना 

१. पुर्न प्रवेश परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचे परीक्षेचे हॉल तिकीट त्यांच्या लॉगिन आय डी मधून डाउनलोड करून घ्यावे.

२. परीक्षेस येताना हॉल तिकीट , कॉलेज आय कार्ड, भरलेला अँप्लिकेशन फॉर्म घेऊन येणे. 

३.  ऑड क्रमांकाने परीक्षा देत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सादर अभ्यासक्रमाचा अँप्लिकेशन फॉर्म पुर्न प्रवेश परीक्षा झाल्यानंतर भरणे आवश्यक आहे. जे विद्यार्थी असा अर्ज भरणार नाहीत त्यांचा निकाल जाहीर करण्यात येणार नाही. 

४. पुर्न प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी किमान अर्धा तास परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहावे.

08-08-2023 विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत एम.फार्म /एम.ई. /एम. टेक. / एम. आर्च. /एम.टेक्स. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे सिनॉपसीसी छाननीसाठी या विभागात सादर करण्याबाबत
07-08-2023 Seat number list for entrance of 08 Aug 2023    
05-08-2023 Re-Entrance Exam Time Table Date- 08.08.2023   
05-08-2023 One Year Post Graduate Diploma in Bioinformatics Brochure ( information about the course and admission process for the year  2023-24)
04-08-2023 P.G. Diploma in Dr. B.R. Ambedkar's Thought 2023-24
04-08-2023 Certificate course in Indian Constitution Admission 2023-24
04-08-2023 Notice regarding Third Round of Admission - M. Sc. Food Science and Technology
04-08-2023 Vacant Seats Charts at Affiliated Colleges (for re-entrance examination)
28-07-2023 Dr. Appasaheb Pawar Vidyarthi Bhavan Admission Interview Notice 2023 
27-07-2023 Information for M.Sc Chemistry Admission Dated 27/07/2023
 

पुर्न: प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करता येत नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना.

ज्या विद्यार्थ्यानी यापुर्वी प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज भरला होता परंतु काही कारणास्तव प्रवेश परीक्षा दिलेली नाही अथवा प्रवेश परीक्षा देऊनही प्रवेश मिळालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांना जर पुर्न; प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज भरावयाचा असेल तर या विद्यार्थ्यांनी पुर्न: प्रवेश परीक्षा अर्ज जुन्या लॉगिन मधून न भरता नवीन ईमेल आयडी व पासवर्ड तयार करून भरणे आवश्यक आहे.

  M.Sc. Environmental Admission Letter
  एम. एस्सी. रसायनशास्त्र प्रवेश परीक्षा (२०२३-२०२४) दिलेल्या विद्यार्थ्यापॆकी ज्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे online अपलोड झालेले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांकरिता सूचना
  रसायनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी  त्यांचे  सर्वच ४४ पसंती क्रम देण्याचे आहेत.
 

 ज्या विद्यार्थ्यांनी एम. एस्सी. अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा दिली आहे परंतु अद्याप महाविद्यालय पसंतीक्रम (Preference ) दिलेला नाही अशा विद्यार्थ्यानी दि.२९/०६/२०२३ अखेर महाविद्यालय  पसंतीक्रम (Preference ) द्यावा. जे विद्यार्थी  महाविद्यालय पसंतीक्रम (Preference ) देणार नाहीत ते विद्यार्थी या प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडतील.

  B.Sc. III Sem (V and VI) चे गुणपत्रक सर्व विद्यार्थ्यानी लॉगिन मध्ये जाऊन document upload section मध्ये upload करावे.
  ज्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश परीक्षा आहे अशा अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांचे online verification संबंधित अधिविभागाकडून सुरु   आहे. त्यानुसार अपलोड केलेल्या कागदपत्रांबाबत (जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमिलेयर, माजी-सैनिक, अपंग प्रमाणपत्र, गुणपत्रे ) काही त्रुटी असल्यास अथवा ती अपलोड केली नसतील तर त्या संदर्भातील ई-मेल विध्यार्थ्यांना पाठविण्यात येत आहेत. तरी त्यासंदर्भांतील पूर्तता दि. २९/०६/२०२३ अखेर करावी. त्याची पूर्तता केली नाही तर त्यासंदर्भातील लाभास असा विध्यार्थी अपात्र होईल.

 


 

 

Note : "विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीचे महाविद्यालय निवडण्याचे पर्याय देण्याबाबत सूचना संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिद्ध केली जाईल, सध्या विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रम पर्याय देण्यात आलेला नाही."  

WebCast Date Content
05-08-2023 M.Sc Chemistry Admission Letter for Colleges Dated 05/08/2023
9-07-2023 सन २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षातील विद्यापीठ अधिविभागात विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी Allotment Letter मिळूनही अद्याप Confirmation केलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांकरीता महत्वाची सूचना
  M.A., M. Com., LL.M., M. Lib. M. A. Music, M.R.S. (YCSRD), M.S.W. (YCSRD), M. Tech. (YCSRD), M.B.A. (YCSRD), B.Lib., B.J., M.J., M.A. Mass Communication या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना.
06-07-2023 फार्म. डी. अभ्यासक्रमाचे परीक्षा अर्ज भरण्याबाबत
06-07-2023 Admission Notice of P. G. Diploma in Social Exclusion and Inclusive Policy for Academic year- 2023-24
06-07-2023 डॉ . आप्पासाहेब पवार विद्यार्थी भवन 'कमवा आणि शिका' योजना प्रवेशाबाबत सुचना
07-07-2023 M.Sc. Chemistry Admission letter for Colleges - extend tomorrow
30-06-2023 Physical document derification At Mathematics Department
10-07-2023 Circular about Industry Sponsored Admission Notification of Statistics department  
(The last date of submission of the application form is to 15/07/2023)
11-07-2023 Advertisement for Re-Entrance examination
11-07-2023 MSW Re-Entrance Examination Notification
14-07-2023 Postponed Tomorrows Chemistry second admission round
15-07-2023 On the Spot Admission Notification for Non Entrance Subjects
15-07-2023 Admission Notice for Medical Information Management
15-07-2023 Circular regarding information of online admission students list - Chemistry Department
  Entrance Examination for  M.Sc.(Mathematics with Computer Application)  and  MCA (Computer  Science) 
18-07-2023 पुर्न:प्रवेश परीक्षेचे वेळापत्रक
19-07-2023 nformation of Online Admission Status for colleges
21-07-2023 Information of Online Admission Status for colleges 21-07-2023 
  Merit list and announcement about the admissions to M.Sc.(Statistics) and M.Sc. (Applied Statistics and Informatics) against the seats to be filled in under Industry Sponsored Quota
  Reentrance seat no lists 
 
दि. १८/०७/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या पुर्न :प्रवेश परीक्षेच्या प्रवेश फेरीबाबत
  Circular regarding PG Re-entrance  
  Chemistry-Admission-Merit -List-Third-(Spot) Round-information 24th July 2023
28-06-2023

विद्यार्थ्यांच्या करीता महत्वाची सूचना  

1. ज्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश परीक्षा आहे अशा अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांचे online verification संबंधित अधिविभागाकडून सुरु   आहे. त्यानुसार अपलोड केलेल्या कागदपत्रांबाबत (जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमिलेयर, माजी-सैनिक, अपंग प्रमाणपत्र, गुणपत्रे ) काही त्रुटी असल्यास अथवा ती अपलोड केली नसतील तर त्या संदर्भातील ई-मेल विध्यार्थ्यांना पाठविण्यात येत आहेत. तरी त्यासंदर्भांतील पूर्तता दि. २९/०६/२०२३ अखेर करावी. त्याची पूर्तता केली नाही तर त्यासंदर्भातील लाभास असा विध्यार्थी अपात्र होईल. 

2.B.Sc. III Sem (V and VI) चे गुणपत्रक सर्व विद्यार्थ्यानी लॉगिन मध्ये जाऊन document upload section मध्ये upload करावे.

3. ज्या विद्यार्थ्यांनी एम. एस्सी. अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा दिली आहे परंतु अद्याप महाविद्यालय पसंतीक्रम (Preference ) दिलेला नाही अशा विद्यार्थ्यानी दि.२९/०६/२०२३  अखेर महाविद्यालय  पसंतीक्रम (Preference ) द्यावा. जे विद्यार्थी  महाविद्यालय पसंतीक्रम (Preference ) देणार नाहीत ते विद्यार्थी या प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडतील.

4.रसायनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी  त्यांचे  सर्वच ४४ पसंती क्रम देण्याचे आहेत.  

24-06-2023

विद्यार्थ्यांच्या करीता महत्वाची सूचना 

ज्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश परीक्षा आहे अशा अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जसोबत अपलोड केलेल्या कागदपत्रांचे online verification संबंधित अधिविभागाकडून सुरु आहे. त्यानुसार अधिविभागाला अपलोड केलेल्या कागदपत्रांबाबत काही त्रुटी आढळून आल्या तर त्या त्रुटी विद्यार्थ्यांच्या लॉगिन मध्ये दाखविण्यात आले आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या लॉगिन मध्ये जाऊन त्यांना कळविण्यात आलेल्या त्रुटींची पूर्तता तात्काळ करावी. 

तसेच  ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप महाविद्यालय पसंतीक्रम (Preference ) दिलेला नाही त्या विद्यार्थ्यानी दि.२६/०६/२०२३ अखेर पसंतीक्रम द्यावा. जे विद्यार्थी पसंतीक्रम देणार नाहीत त्यांना विद्यापीठ जे महाविद्यालय निवडेल ते महाविद्यालय घ्यावे लागणार आहे, तेंव्हा अद्याप ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय पसंती क्रम (Preference) दिलेला नाही त्या विद्यार्थ्यांनी तो  मुदतीत द्यावा. 

  प्रसिद्धीपत्रक
  Instruction for Entrance Students
  Instruction for Non Entrance Students  
  Admission Notice of DS and PGDS course
 

B.Sc information Pamphlet

Guideline for registration

 

Instruction for Entrance Students

Instruction for Non Entrance Students 

  Admission Notice of Foreign language 2023 - 2024
  Admission Notice Of Department of Padmashri Dr.G.G.Jadhav Journalism Chair
  Admission Notice Of PG DIPLOMA IN BIOINFORMATICS
  Information for Students
  Sample OMR Sheet 
  Students Instructions and Revised Time Table For Entrance Exam 2023-2024.
  Advertisement for Border Area Students
  Advertisement Date Extend for M.Sc, M.A. , M.Com., LL.M. BJ, MJ, B.Lib. & Inf.Sci,, M.Lib.& Inf. Sci, Part I and Other Diploma, P.G. Diploma , Certificate Course
  Final Admission Advertisement 2023-2024                                                     
  Admission Notification 2023-2024

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default