Admission
Admission 2021-2022

 

     Click here to Apply Online

 

Webcast Date Description
01-01-2022 Master of Rural Studies (YCSRD) Spot Admission Round Notification (07/01/2022)
27-12-2021

Call for Non -cap admission MCA YCSRD 2021-22

Non-Cap Admission Merit list MCA YCSRD 2021-22

23-12-2021 MBA Final Merit List
MBA General Merit List
21-12-2021 Non CAP Admission MCA YCSRD 2021-22
20-12-2021 MBA Department Non CAP Advertisement
10-12-2021 P. G Diploma in Dr. B.R.Ambedkar’s Thought
10-12-2021 Certificate Course in Indian Constitution
08-12-2021 Reentrance Notification for PG Diploma in Data Science
03-12-2021 Pre Registration for MBA Online Programme
03-12-2021 Pre Registration for M.Com. Online Programme
03-12-2021 Pre Registration for M.Sc. Mathematics Online Programme
03-12-2021 Pre Registration for M.Sc. Computer Science Online Programme
03-12-2021 Merit list and result for the admissions to M.Sc.(Statistics) and M.Sc. (Applied Statistics and Informatics) against the seats to be filled in under Industry Sponsored Quota
29-11-2021 YCSRD MCA ADMISSION NOTIFICATION Academic year 2021 -22
26-11-2021 Revised circular about Industry Sponsored Admission Notification of Statistics department 
(The last date of submission of the application form is changed to 30/11/2021)
24-11-2021 Admission Notification -2021-22 PG Diploma courses in economics
23-11-2021 सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून Smt. K. W. महाविद्यालय, सांगली येथे नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या M.Sc. Embedded Technology भाग  १ या अभ्यासक्रमाची प्रवेश फेरी दि. २४/११/२०२१ ऐवजी दि २५/११/२०२१ रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स अधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे सकाळी ११. ०० वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घेण्यात यावी. 
22-11-2021 Industry Sponsored Admission Notification of Statistics department
18-11-2021 Rules for Industry Sponsorship Quota 2021-2022.
17-11-2021 Revised Notification Regarding 17/11/2021 Entrance Examination Result Date
16-11-2021 Notification for Re-entrance Examination 2021-2022
12-11-2021 Certificate in Indian Constitution
12-11-2021 P.G. Diploma in Dr. B.R. Ambedkar's Thought
11-11-2021 Re-Entrance Examination Advertisement Time Table
11-11-2021 Re-Entrance Examination Advertisement of Date Change Exam
08-11-2021 RE-ENTRANCE APPLICATION DATE EXTEND
05-11-2021 Information of M.Sc. Medical Information Management Course.
01-11-2021 Re-Entrance Notification and Advertisement
01-11-2021 Admission for PG diploma and certificate course in jainology
30-10-2021 Admission notification for Post Graduate Diploma in Data Science
29-10-2021 Admission Notification for Admission Round on Dt.30/10/2021. 
27-10-2021 Admission Notification of M.Sc. Embedded Technology
22-10-2021 Master of Rural Studies Sopt Admission Round Notification (26/10/2021)
18-10-2021 Notification for M.A. Spot Admission.       Advertisement for spot admission
14-10-2021 Notice for M.Sc. Food Science and Technology Admission.
11-10-2021 Advertisement & Admission Notification of M.Sc. Embedded Technology Course
05-10-2021 Admission Round Details for M.A., M.Com., M.R.S., M.J. 2021-2022.
04-10-2021 M.A. M.Com., etc. Part I Admission Notification 
02-10-2021 Admission Round Programme
02-10-2021 Fee Register 2021-2022
29-09-2021 Instruction for Entrance Exam Students
27-09-2021 Admission Round Details 2021-2022
26-09-2021 सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश परीक्षेची गुणवत्ता यादी तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असून दोन ते तीन दिवसात ती विद्यापीठ संकेतस्थळ   (http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/admission-2021-2022) प्रसिद्ध करण्यात येईल. संबंधित विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ संकेतस्थळ पहात राहावे.
25-09-2021 सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षातील एम.एस्सी व तत्सम अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षेकरिता स्वायत्त महाविद्यालयातील (Autonomous College) ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षा दिलेली आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी तात्काळ आपल्या महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा.
23-09-2021 Admissions to Foreign Languages OPEN.
22-09-2021 Admission Form for Admission Process for 2021-2022.
21-09-2021 Post Graduate Diploma in Bioinformatics Course Brochure
18-09-2021 Admission Notification 2021- 2022
17-09-2021 Advertisement of Certificate, Diploma, P.G. Diploma, M.P.A, Music, M.A. Women's Studies, M.A. Yoga 
13-09-2021 प्रवेश परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेमधील त्रुटींबाबतचे परिपत्रक
09-09-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील प्रवेश परीक्षेतील OMR Sheets बाबत परीक्षार्थीना मार्गदर्शक सूचना
09-09-2021 पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या रसायनशास्त्र विषयाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी शिवाजी विद्यापीठ केंद्रावर परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था
08-09-2021 Notification
08-09-2021 Revised Time Table for Entrance Examination 2021-2022.
03-09-2021 Revised Time Table for Entrance Examination 2021-2022
03-09-2021 Advertisement for Time Table and Admission Round 2021-2022
27-08-2021

विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची सूचना 

"सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षातील  प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेला आहे, परंतु अद्याप परीक्षा सेन्टर निवडलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी खालील लिंकला भेट देऊन दिनांक २९/०८/२०२१ पर्यंत परीक्षा केंद्र निवडणे आवश्यक आहे. http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/admission-2021-2022 "     
परीक्षा केंद्र निवडताना काही अडचण आल्यास pgadmission@unishivaji.ac.in वर मेल करावा. मेल करताना खालील पॉईंट नमूद आवश्यक आहे.  
1. Application No 
2. Exam Centre 

27-08-2021 College List for Offline Entrance Examination 2021-2022
23-08-2021 Offline Admission Open for P. G. Diploma in Social Exclusion and Inclusive Policy
21-08-2021 "सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षातीळ प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज केलेला आहे, परंतु अद्याप परीक्षा सेन्टर निवडलेले नाही अशा विद्यार्थ्यांनी खालील लिंकला भेट देऊन परीक्षा केंद्र निवडणे आवश्यक आहे.  http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/admission-2021-2022 "  परीक्षा केंद्र निवडताना काही अडचण आल्यास pgadmission@unishivaji.ac.in वर मेल करावा. मेल करताना खालील पॉईंट नमूद करावे. 
1. Application No 
2. Exam Centre 
17-08-2021 परिपत्रक - मराठी अधिविभाग प्रवेश प्रक्रिया
12-08-2021 Aadhar Card facility at Various Post Office
12-08-2021 Extension Date for University Various Courses Part I
29-07-2021 Master of Rural Studies (MRS) (YCSRD) Admission Information Brochure 2021-22
27-07-2021 Brochure of Post Graduate Diploma in Bioinformatics.
27-07-2021 Brochure of M.Sc. Medical Information Management.
23-07-2021 Date extend of M.A., M.Com., M. Sc., LL.M. M.P.A., M.A. Faculty Change (Distance), M.B.A. Executive (Distance) & Certificate, Diploma, P.G. Diploma Course for the year 2021-2022. 
23-07-2021 B.SC.-M.SC. NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY (5 YEARS INTEGRATED) 
M.SC. NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY
15-07-2021 MCA  ADMISSION LINK
14-07-2021 Master of Rural Studies (MRS) (YCSRD) Admission Information Brochure 2021-22
07-07-2021 MCA(YCSRD) ADMISSION NOTIFICATION
07-07-2021 Notification for the Admission of B.Sc. -M.Sc. Nanoscience and Technology (5 years integrated program)
03-07-2021 Detail Admission Notification 2021-2022
29-06-2021 Advertisement for the Academic Year 2021-2022

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default