Admission
Admission 2022-2023

 

Click here to Apply Online - PG Entrance/Application

 

Webcast Date Description
23-09-2022 ज्या अधिविभागात प्रवेश परीक्षा नाही त्या अधिविभागणाचे इमेल ईद व फोन नम्बर, विद्यार्थ्यांनी सदर इमेल वर अर्ज व मार्कलिस्ट पाठवून देण्यात यावेत.
21-09-2022 : ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही त्या अभ्यासक्रमाचे प्रवेश फेरी तपशील
21-09-2022 दि. २०/०९/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या Re-Entrance Examination चे वेळापत्रक
21-09-2022 PG Re-Entrance Examination प्रसिद्धीपत्रक 
19-09-2022  दि. २०/०९/२०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या Re-Entrance परीक्षेचे hall ticket विद्यार्थ्यांच्या login id वर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या  लॉगिन id  मधून हॉल तिकीट घेण्यात यावीत.
19-09-2022 Research and Publication Ethics (RPE) एम.फिल. /पीएच. डी. Pre-registration Course Work बाबत
16-09-2022 Merit list and announcement about the admissions to M.Sc.(Statistics) and M.Sc. (Applied Statistics and Informatics) against the seats to be filled in under Industry Sponsored Quota
16-09-2022 Dr. Appasaheb Pawar Vidyarthi Bhavan Admission Notice - 2022 – 23
16-09-2022 Time Table of Re-Entrance Examination for Admission 2022-2023
15-09-2022 विद्यापीठ अधिविभागावाकडील एम.ए. मराठी भाग १ , एम.ए. हिंदी भाग १,  एम.,ए. इंग्रजी भाग १, एम.ए.. इतिहास भाग १ , एम. ए,.अर्थशास्त्र भाग १, एम.ए. राज्यशास्त्र भाग १, एम.ए. समाजशास्त्र भाग १, एम. आर. एस. भाग १ . ,एम. ए. मानसशास्त्र भाग १ या अभ्यासक्रमांना दि. २०/०९/२०२२ अखेर अर्ज भरण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घेऊन http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/Admission-2022-2023 या लिंकवरून प्रवेश अर्ज भरणा करावेत. 
14-09-2022 " सन २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षातील बी.एस्सी.-एम.एस्सी. अर्थशास्त्र  भाग १ व एम. एस्सी. एग्रो केमिकल अँड पेस्ट मॅनेजमेंट भाग १ या अभ्यासक्रमासाठी रिक्त असलेल्या जागांसाठी दि. २०/०९/२०२२ रोजी reentrance परीक्षा घेण्यात येणार आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी दि. १८/०९/२०२२ अखेर विद्यापीठ संकेतस्थळ http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/Admission-2022-2023 वरून अर्ज भरणा करावेत. " 
14-09-2022 ON THE SPOT ADMISSION ROUND - Department Of Botany
14-09-2022

दूरशिक्षण व ऑनलाईन शिक्षण केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर अंतर्गत बी.ए.,बी.कॉम., एम.ए.,एम.कॉम, एम.एस्सी.गणित या अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठीचे प्रवेश सुरू

Apply Now

14-09-2022 Notification of competitive exam guidance center entrance exam and Center Application Form 2022-23
14-09-2022 Notification for B.Sc.-M.Sc. Admission 2022-23 (2nd Round)
13-09-2022 Advertisement for Re-Entrance Examination
13-09-2022 ON THE SPOT ADMISSION ROUND - Department Of Zoology
12-09-2022 ON THE SPOT ADMISSION ROUND - Department Of Agrochemicals & Pest Management Shivaji University Kolhapur - 14-09-2022
10-09-2022 Department of Statistics: Admission Notification for Industry Sponsored Quota (The last date of submission of the application form is 15/09/2022 )
09-09-2022

ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही त्या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश फेरीबाबत :

अद्याप बी.ए. भाग ३ चा निकाल लागला नसल्यामुळे सदर परीक्षेचा निकाल लागल्यावर विद्यापीठ अधिविभागाकडील ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही त्या अभ्यासक्रमांचे, एम. कॉम, एम. एस्सी. टेक गणित वगळून इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश फेरीचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल याची संबंधित विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी.  

03-09-2022 B. Sc.-M.Sc. Economics Integrated (Five Years) Admission Notice 2022-23
01-09-2022 विद्यापीठ अधिविभागातील  ज्या   अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही अशा,  एम.एस्सी. टेक. गणित वगळून इतर सर्व विद्यापीठ  अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता यादी आज जाहीर करण्यात येणार होती  परंतु काही तांत्रिक कारणास्तव सदर यादी आज प्रसिद्ध होऊ शकत नाही याची संबंधित विद्यार्थ्यांनी नोंद घेण्यात यावी, 
              फक्त एम.एस्सी. टेक. गणित विषयाची गुणवत्ता यादी http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/Admission-2022-2023 विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
01-09-2022 एम. एस्सी. रसायनशास्त्र भाग १ अभ्यासक्रमाची प्रवेश फेरी दि. ६ व ७ सप्टेंबर, २०२२  रोजी रसायनशास्त्र अधिविभाग,  शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथे आयोजित करण्यात आली आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घेण्यात यावी व अधिक माहितीसाठी विद्यापीठ संकेतस्थळावर http://www.unishivaji.ac.in/mscadmission/Admission-2022-2023  भेट देण्यात यावी."
30-08-222 दि. १ व २ सप्टेंबर, २०२२  रोजी एम. एस्सी. रसायनशास्त्र अभ्यासक्रमाची  प्रवेश फेरी आयोजित करण्यात आली होती, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे सदरची प्रवेश फेरी पुढे ढकलण्यात आली आहे सुधारित तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल, संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घेण्यात यावी  व विद्यापीठ संकेतस्थळावर वेळोवेळी भेट द्यावी. 
29-08-2022 काही तांत्रिक अडचणीमुळे दि. ३० ऑगस्ट २०२२ रोजी  एम. एस्सी. संख्याशास्त्र (Statistics) ची प्रवेश फेरी होणार नाही. सदरची प्रवेश फेरी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुधारित तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल. संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घ्यावी व विद्यापीठ संकेतस्थळाला वेळोवेळी भेट द्यावी
29-08-2022 Brochure of Environmental Science
27-08-2022 Brochure of MSc Medical Information management
25-08-2022 Circular about coursework.
24-08-2022 दि. २५ व २६ ऑगस्ट रोजी  एम. एस्सी. रसायनशास्त्र प्रवेश फेरी आयोजित करण्यात आली होती, परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे सदरची प्रवेश फेरी पुढे ढकलण्यात आली आहे सुधारित तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल, संबंधित विद्यार्थ्यांनी याची नोंद घेण्यात यावी  व विद्यापीठ संकेतस्थळावर वेळोवेळी भेट द्यावी.
24-08-2022 Postponed first admission round of Chemistry
24-08-2022 ज्या संलग्नित महाविद्यालयात एम. एस्सी. अभ्यासक्रम शिकवले जातात त्या महाविद्यालयांची नावांची तपशीलवार यादी
22-08-2022 विद्यार्थ्यांकरीता सूचना
22-08-2022 प्रवेश परीक्षेसाठी पसंतीक्रम देण्याची मुदत दि. २२/०८/२०२२ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. याची संबंधित विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी
22-08-2022 Admission 2022-23 Certificate Course Indian Constitution
22-08-2022 P.G. Diploma Dr. B.R. Ambedkar's Thought Admission 2022-23
20-08-2022 Instruction for Students for Admission Process 2022-2023 (Only for Entrance Exam Subjects. )
20-08-2022 ज्यांचे निकाल राखीव आहेत अशा विद्यार्थ्यांनी परीक्षा विभागाशी संपर्क करून निकालाची पूर्तता करावी.
19-08-2022 Admission Notification of B.Sc.-M.Sc. School Of Nanoscience and Technology (5 years integrated) program
17-08-2022 BCA Admission Notification
16-08-2022 Post Graduate Diploma in Bioinformatics course
12-08-2022 Advertisement for Admission 2022-2023
12-08-2022 Admission Notification 2022-2023 - Department Email Id and Phone number
12-08-2022 Admission open for 2022-23 - Foregin Languages
06-08-2022 विदेशी भाषा प्रवेश सूचना 2022-2023
06-08-2022 Foreign language admission notification 2022-2023
06-08-2022 ज्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश परीक्षा नाही अशा नियमित विद्यापीठ अभ्यासक्रमांना मुदतवाढ बाबत
04-08-2022 Foreign Language Advt. 2022.2023
08-07-2022 Notification for B.Sc.-M.Sc. Admission 2022-23
06-07-2022 Regarding B.Sc.-M.Sc. Nanoscience and Technology Admission
30-06-2022 Advertisement for B.Sc.-M.Sc. Economics Integrated (Five Years) 2022-23
15-06-2022

पीजी प्रवेश परीक्षा २०२२-२०२३ मधील प्रश्नसंच व उत्तरतालिका बाबतचे प्रसिद्धीपत्रक विट्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

08-06-2022  P G DIPLOMA ECONOMICS ADMISSION NOTIFICATION 2022
04-06-2022 Revised Time Table For Entrance Examination 2022-2023 
04-06-2022 Advertisement for Time  entrance exam
25-05-2022 Certificate Course In Indian Constitution
25-05-2022 P.G Diploma in Dr.B.R.Abedkar's Thoughts
23-05-2022 Circular About Entrance TimeTable 2022-2023
23-05-2022 Entrance Exam Time Table  2022-2023
21-05-2022 Master of Rural Studies Information Brochure.
19-05-2022 Notification for Admission to B.Sc. - M.Sc. (5 Years Integrated Program) in Nanoscience and Technology
07-05-2022 Application Date Extend for Admission Process 2022-2023.
05-05-2022 GOI Scholarship Document Required 21-22
05-05-2022 शिष्यवृत्ती मुदत वाढ May 31, 2022
26-04-2022 Admission Notification 2022-2023
19-04-2022 PG Entrance Exam Registration
19-04-2022 Advertisement for the Year 2022-2023       
29-03-2022 B.Sc. - M.Sc Economics Integrated ( five years) Admission Commence from April 2022

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default