Exam Section
Circulars related to examination
 
Webcast Date Description
26-11-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील ऑक्टो/नोव्हें. 2021 हिवाळी सत्रातील परीक्षांच्या विलंब व अतिविलंब शुल्कात शंभर टक्के सवलत देण्याबाबत.
26-11-2021 March/April, 2020 Final Year Final Semester Repeater Students Offline O.M.R. Exam. Bills.
23-11-2021 शिवाजी विद्यापीठाचे प्रचलित मानधन आणि परीक्षासंबंधी मानधन तसेच प्रवासभत्ता दराबाबत सुधरित परिपत्रक
12-11-2021 B.Tech (Credit System) या अभ्यासक्रमाच्या Re-exam च्या वेळापत्रकाबाबत
10-11-2021 Circular regarding MPhil & Pre-PhD Course work theory exam marks feeding.
29-10-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2021 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत. 
28-10-2021 शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये होणा-या परीक्षेच्या परीक्षा शुल्क वाढीस स्थगिती देण्यात येत असल्याबाबत.
28-10-2021 IMPORTANT CIRCULAR - M.PHIL. PH.D. CAP REGARDING
21-10-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील मार्च/एप्रिल 2021 (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत (विधी अभ्यासक्रम भाग 1 सत्र 2 अभ्यासक्रम )
28-09-2021 Circular regarding Photo & Sign Upload of Engineering & Pharmacy M.Phil/Pre-Ph.D. Course work theory exam students
27-09-2021 Circular regarding Mphil/Pre-PhD Coursework theory exam timetable.
16-09-2021 Circular regarding to fill up online exam forms of M.Phil. Pre-Ph.D. Course work theory exam.
13-09-2021 एम. फिल/प्री. पीएच.डी. कोर्सवर्क परीक्षेबाबत.
13-09-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील पुर्नपरीक्षेच्या तारखेबाबत
13-09-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील अंतिम वर्षाच्या पुर्नपरीक्षेच्या तारखेबाबत
07-09-2021 शिवाजी विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील मार्च/एप्रिल २०२१ च्या परीक्षा दि. १० ऑगस्ट २०२१ पासून ऑनलाईन पद्धतीने सुरळितपणे सुरु झाल्या. 
06-09-2021 Re-Exam circular for March/April 2021 for faculties of Arts, Commerce & Science.
06-09-2021 Circular regarding M.Sc. Part - 2 Sem-IV Generic Elective Subject
30-08-2021 Link for M.Phil./Pre-Ph.D. Exam online registration
26-08-2021 मार्च २०२१ मधील NSS चे गुण संगणक प्रणाली मध्ये भरनेबाबत.
26-08-2021 Circular regarding to fill up M.Phil. & Pre Ph.D. Exam Online Registration Forms.
25-08-2021 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रिय गट ब संयुक्त पुर्व परीक्षा 2020 परीक्षेच्या अनुषंगाने विद्यापीठ परीक्षेबाबत.
25-08-2021 १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या पेपर मध्ये आलेल्या तांत्रीक अडचणी बद्दल विद्यार्थ्याची माहिती सादर करणे बाबत
18-08-2021 विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत होणा-या स्वयंम परीक्षा व महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत होणा-या परीक्षेच्या अनुषंगाने विद्यापीठ परीक्षेबाबत.
12-08-2021 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) ABOUT ONLINE EXAMS
10-08-2021 Practical Examination Information
10-08-2021 कोविड - १९ च्या पार्श्ववभूमीवर विविध शुल्कामध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलती बाबतचे परिपत्रक
03-08-2021 मार्च २०२१ मधील परीक्षा फॉर्म मुदतवाढ बाबतचे परिपत्रक
03-08-2021 मार्च २०२१ मध्ये होणार्या प्रात्यक्षिक परीक्षेचे गुण online भरनेबाबत..
03-08-2021 Circular regarding mobile no./ E-Mail ID updation for March 2021 exam to be held in August/Sept 2021
26-07-2021 मार्च / एप्रिल २०२१ परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत वाढीबाबत...
22-07-2021 circular regarding to fill up the forms of m.phil. & ph.d. 
14-07-2021 मार्च /एप्रिल २०२१ मधील होणाऱ्या उन्हाळी सत्रातील पदवी द्वितीय व तृतीय वर्ष परीक्षा तसेच पदव्यूत्तर पदवी पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या प्रारंभ तारखा बाबतचे परिपत्रक
14-07-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील ऑक्टो /नोव्हे २०२० हिवाळी सत्रातील परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखाबाबत (विधी अभयसक्रम प्रथम वर्ष प्रथम सत्र परीक्षा ) परिपत्रक
14-07-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील मार्च /एप्रिल २०२१ उन्हाळी सत्रातील परीक्षेच्या विलंब व अतिविलंब शुल्कात १००% टक्के सवलतीबाबत परिपत्रक
03-07-2021 एम. फिल/प्री. पीएच.डी. कोर्सवर्क परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
03-07-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) महाविद्यालय स्तरावरील परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
03-07-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील डिप्लोमा / पी. जी. डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
03-07-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील मार्च/एप्रिल, 2021 उन्हाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या (औषधनिर्माणषास्त्र, विधी, व्यवस्थापन, षिक्षणषास्त्र, वास्तुनिर्माणषास्त्र, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी) परीक्षेच्या नियोजनाबाबतचे परिपत्रक
01-07-2021 मार्च/एप्रिल, 2021 मधील होणा-या (उन्हाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखांबाबत...
28-06-2021 ऑनलाईन परीक्षेबाबत अद्यावत हेल्पलाईन 
17-06-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील आॅक्टो./नोंव्हे. 2020 (हिवाळी सत्रातील) पुनःष्च परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबत.
08-06-2021 Technical issues oct. 2020 Exam
07-06-2021 अत्यंत तातडीचे ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पर्याय निवडणेबाबत.
02-06-2021 Related to B.A. Sem 3 RGT Online Paper
16-05-2021 ऑक्टोंबर/नोव्हेंबर २०२० हिवाळी सत्रातील दि. १७/०५/२०२१ व दि. १८/०५/२०२१ रोजी होणारी परीक्षा स्थगित करणेत येत असलेबाबत
12-05-2021 अत्यंत तातडीचे ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पर्याय निवडणेबाबत
10-05-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ वर्षातील ऑक्टो./ नोव्हें.२०२० (हिवाळी सत्रातील ) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखांबाबत ...( सर्व पारंपरिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रथम सत्र परीक्षा )
07-05-2021 प्रथम वर्ष प्रथम सत्राच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या निकालाबाबत.
23-04-2021 ऑनलाईन परीक्षेबाबत अद्यावत हेल्पलाईन
12-04-2021 ऑक्टो./नोंव्हे. 2020 च्या हिवाळी सत्रातील परीक्षाबाबत. (व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी)
11-04-2021 MOST IMPORTANT : Regarding online and offline examinations scheduled from 15 April 2021.
07-04-2021 अत्यंत तातडीचे ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पर्याय निवडणेबाबत.
06-04-2021 ऑक्टो / नोव्हे. २०२० हिवाळी सत्रातील परीक्षा स्तगित करणेत येत असलेबाबत
01-04-2021 ऑफलाईन पर्याय निवडलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देणेबाबतचे परिपत्रक
31-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील ऑक्टो./नोंव्हे. 2020 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत. (शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रम )
31-03-2021 Home Page, Online Portal वर उपलब्ध असलेल्या लिंक मधून Hall ticket Download करणेबाबत.
30-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो./नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या मौखिक, प्रात्यक्षिक, प्रकल्प इत्यादी परीक्षेच्या नियोजनाबाबत.
27-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून प्रारंभ झालेल्या नविन अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत
24-03-2021 बी.ए., बी. काॅम., बी. एस्सी. भाग 3 (सत्र 5 व 6) (रेग्यूलर/सीबीसीएस ) परीक्षेच्या सुधारित तारखाबाबत.
22-03-2021 ऑफलाईन चा पर्याय ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबतचे परिपत्रक
21-03-2021 How to Download exam Question paper - Training Demo video
21-03-2021 बी.ए., बी. काॅम., बी. एस्सी. भाग 3 (सत्र 5 व 6) (रेग्यूलर/सीबीसीएस ) च्या परीक्षेाबाबत
20-03-2021 Frequently Asked Questions(FAQ) about Online Exams conduct in Mar/Apr.2021 
20-03-2021 Online Exam Link for Winter Examination 
20-03-2021 Subject Expert link 
20-03-2021 Candidate Training Video 
20-03-2021 Paper Setter Training Video 
20-03-2021 Winter Session 2020 Online Examination to be held in March/April 2021- Help lines for students 
19-03-2021 DEGG, SDC Subject Marks Update
Ref. No 1 1407
Ref. No 1 D.G.E.E Syllabus
Ref. No 2 Lokshahi Election  Circular
Ref. No 3 SDC
Ref. No 4   Letter to College SDC
Ref. No 5 Introduction to  Indian Constitution
Screen shot No 1 SDC & DEGG MARK ENTRY
Screen shot No 2 DEGG
Screen shot No 3 SDC
18-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील आॅक्टो./नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील पदवी स्तरावरील पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या (प्रथम वर्ष - प्रथम व द्वितीय सत्र) परीक्षेच्या नियोजनाबाबत
18-03-2021 Winter Session 2020 Online Examination to be held in March/April 2021- Help lines for students
08-03-2021 ऑक्टो./नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत. (औषधनिर्माणषास्त्र, विधी, व्यवस्थापन, षिक्षणषास्त्र, वास्तुनिर्माणषास्त्र, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी)
08-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो../नोव्हे. 2020 हिवाळी सत्रातील पदविका / पदव्युत्तर पदविका / प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेबाबत.
06-03-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 वर्षातील आॅक्टो./नोंव्हे. 2020 (हिवाळी सत्रातील) परीक्षेच्या प्रारंभ तारखाबाबतचे परिपत्रक
06-03-2021 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२० च्या परीक्षेसाठी ऑनलाईन / ऑफलाईन पर्याय निवडणेबाबतचे परिपत्रक
27-02-2021 प्रथम वर्ष/प्रथम सत्र फ्रेश विद्यार्थी व थेट द्वितीय वर्षाकरीता प्रवेशित विद्याथ्यासाठी ऑक्टो /नोंव्हे. 2020 परीक्षेचे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबत.
20-02-2021 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील ऑक्टो./नोव्हें. 2020 हिवाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याच्या मुदतवाढीबाबत (प्रथम वर्ष/प्रथम सत्र फ्रेश विद्यार्थी वगळून).
08-02-2021 शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील ऑक्टो /नोव्हे २०२० हिवाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याच्या तारखेबाबतचे परिपत्रक (प्रथम वर्ष/प्रथम सत्र फ्रेश वगळून) 
17-12-2020 शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये होणा-या परीक्षेच्या परीक्षा शुल्काबाबतचे परिपत्रक
16-12-2020 उन्हाळी २०२० मधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विषम सत्राच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत (अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र वगळून )
15-12-2020 Online Re-examination Time Table (For Law appeared students)
14-12-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र परीक्षेचे जे विद्यार्थी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेस बसले होते अशा विद्यार्थ्या करीता परिपत्रक
14-12-2020 उन्हाळी २०२० सत्रातील बॅकलॉग विद्यार्थ्यांच्या पुनर्परीक्षेबाबत सुधारित परिपत्रक
09-12-2020 अनुशेष (Backlog) असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुनर्रपरीक्षेबाबत परिपत्रक
09-12-2020 Diploma, PG Diploma, Certificate Re-Exam Circular
08-12-2020 उन्हाळी २०२० मधील विषम सत्राच्या परीक्षा घेण्याबाबत....
08-12-2020 पुनर्परीक्षेसाठी (डिसेंबर २०२०) अंतिम वर्ष अंतिम सत्राच्या परीक्षेसाठी तांत्रिक अडचणीसाठी हेल्पलाईन.
07-12-2020 Exam Circular For MBA/BBA/BCA
07-12-2020 PG कोर्सेस विषम सत्र परीक्षा परिपत्रक (University Dept.and College)
07-12-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र पुर्नपरिक्षा परिपत्रक.
05-12-2020 Re-exam Circular for Students
01-12-2020 Exam Circular for Students (Law Faculty)
01-12-2020 M.Phil Ph.D Coursework Exam Circular for Students
01-12-2020 Exam Lead, Coordinator College list
01-12-2020 Exam circular for Students (Exept Law Faculty)
01-12-2020 Distance Exam Circular for Students
26-11-2020 उन्हाळी २०२० मधील सर्व अभ्यासक्रमाच्या विषम सत्राच्या परीक्षेच्या नियोजनाबाबत ( अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र वगळून )( विधी अभ्यासक्रम वगळून )
26-11-2020 उन्हाळी २०२० सत्रातील विधी अभ्यासक्रमाच्या सर्व परीक्षेच्या नियोजनाबाबत ( अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र वगळून )
05-11-2020 Important - Final Year Final Semester Exam helpline Number (ऑनलाईन परीक्षेबाबत हेल्पलाईन नंबर )
05-11-2020 सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मुदतवाढ सूचना शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ ( दूरशिक्षण केंद्र )
31-10-2020 राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा अथवा अन्य कारणास्तव परीक्षा न देता येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याबाबत
26-10-2020 ऑनलाईन परीक्षेसंबंधित प्रश्न व त्यांचीउत्तरे ( विद्यार्थ्यांसाठी)
26-10-2020 Important Circular regarding Examination Instructions to Students.
26-10-2020 Important - Final Year Final Semester Exam helpline Number
24-10-2020 उन्हाळी सत्र २०२० अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र परीक्षांच्या प्रश्न पत्रिका डाउनलोड करणे बाबत ची कार्यपद्धती व कार्यशाळा
23-10-2020 Important Circular regarding Examination instructions to Students.
23-10-2020 अंतिम वर्षाची ऑनलाईन /ऑफलाईन परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या शंका /तक्रारी यांचे निराकरण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांची नावे
23-10-2020 List of Students who have selected Online / Offline Option for Examination. 
22-10-2020 ऑनलाईन / ऑफलाईन पर्याय आवश्यकतेनुसार बदलाबाबत अत्यंत महत्वाचे /तातडीचे पत्र
21-10-2020 Online examination revised time table
21-10-2020 Online examination revised time table (Diploma and other courses)
20-10-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्राच्या परीक्षेच्या तारखेबाबत परिपत्रक
20-10-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत अत्यंत तातडीचे परिपत्रक
20-10-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र ऑफलाईन परीक्षा व परीक्षार्थींच्या माहितीबाबत..
20-10-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत अत्यंत तातडीचे परिपत्रक
20-10-2020 Letter Regarding Online/Offline summary
20-10-2020 Regarding COVID-19 Situtaion conduct of examination of the examinees for the summer session 2020
17-10-2020 मार्च / एप्रिल 2020 उन्हाळी सत्रातील अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र परीक्षार्थीकरीता परिपत्रक
17-10-2020 विद्यापीठाच्या ऑनलाईन, ऑफलाईन येणाऱ्या अडचणीसह परीक्षेसाठी सहाय्य कक्ष.
16-10-2020 Important - Final Year Final Semester Exam helpline Number
16-10-2020 Circular about Current Examination 
15-10-2020 उन्हाळी २०२० मधील अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र परीक्षेच्या तारखेबाबत परिपत्रक
15-10-2020 Circular regarding Letter Rusult Query
12-10-2020 Circular about Backlog Examination
10-10-2020 मार्च / एप्रिल 2020 उन्हाळी सत्रालील अंतिम वर्ष / अंतिम सत्र परीक्षार्थीकरीता जाहीर आवाहन
10-10-2020 Circular about B.E. SEM 8 EXAM FINAL PROGRAMME OCT 2020
09-10-2020 अंतिम वर्ष /अंतिम सत्र परीक्षा प्रारंभ तारखांबाबतचे परिपत्रक
06-10-2020 Examination Circular regarding Semester, Time table, summary and Hall ticket
06-10-2020 अंतिम वर्ष अंतिम सत्रासाठी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवाहन
03-10-2020 Circular about Class Improvement
03-10-2020 अंतिम वर्षातील / सत्रातील व  अंतिम   वर्षाच्या (सत्र ५,६,७) अनुषेश असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची यादी आणि तसेच  दिव्यांगाचे २१ प्रकार
26-09-2020 Circular Backlog Exam
18-09-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत मुदतवाढ परिपत्रक
18-09-2020 अंतिम वर्ष /सत्रासाठी परीक्षा देणाऱ्या विध्यार्थ्यांसाठी परिपत्रक
16-09-2020 अंतिम वर्षातील / सत्रातील सर्व अभ्यासक्रमाच्या विध्यार्थ्यांसाठी परीक्षा मार्गदर्शक तत्वे व सूचना
15-09-2020 अंतिम वर्ष /सत्रास प्रवेशित असलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी अद्ययावत करणेबाबत परिपत्रक
12-09-2020 अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या (अनुषेशासह) प्रात्यक्षिक /प्रकल्प /मौखिक परीक्षा घेण्याबाबत
12-09-2020 अंतिम वर्ष/अंतिम सत्रासाठी प्रवेशित असणा-या नियमित विद्यार्थ्यांच्यासाठी परिपत्रक
12-09-2020 अंतिम वर्षास प्रवेशित असलेले व अनुषेश (Backlog) असलेल्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी परिपत्रक
12-08-2020 March/April 2020 online Practical exam marks submission date extended...
06-08-2020 मार्च एप्रिल मे २०२० सत्रातील परीक्षाबाबत घेणे बाबत आलेल्या निर्णयाबाबत
02-07-2020 प्रथम वर्ष विधी व एम . आर्किटेक्चर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या फेरतपासणी/पुनर्गुंपडताळणी अर्जांबाबत.....
01-07-2020 April/May, 2020 of Term work/Practical/ Oral exam marks of extension Date.
20-06-2020 मार्च / एप्रिल / मे - २०२० च्या उन्हाळी सत्राच्या परीक्षांचे अंतर्गत गुण संगणक प्रणालीत सादर करण्याबाबत
11-06-2020 विधी / आर्किटेक्चर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या गुणपडताळणी/फोटोकॉपी /फेरतपासणी अर्जांबाबत
09-06-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे अर्ज अप्रुव्ह करण्याची मुदतवाढ मिळणेबाबत
29-05-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत (सुधारित दि. 29/05/2020)
16-05-2020 विद्यापीठ अधिविभाग व महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थी  मार्गदर्शन व समुपदेशन कक्ष निर्माण करण्याबाबत
16-05-2020 कोवीड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे व तद्अनुषंगाने झालेल्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकासंदर्भात विद्यार्थांना येणाऱ्या अडचणीसाठी हेल्पलाईन नंबर उपलब्ध करणेबाबत
15-05-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत (सुधारित दि. १५/०५/२०२०)
09-05-2020 कोवीड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे व तद्अनुषंगाने झालेल्या टाळेबंदीमुळे  राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या परीक्षा व शैक्षणिक वेळापत्रकाचे नियोजन करण्याकरिता मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांनी गठीत केलेल्या राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल
24-04-2020 मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत (सुधारित दि. २४-०४-२०२०)
24-04-2020 विधी / आर्किटेक्चर परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांच्या गुणपडताळणी/फोटोकॉपी /फेरतपासणी अर्जांबाबत
14-04-2020 मार्च /  एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेसंदर्भांत
08-04-2020 राज्यात करोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने मार्च / एप्रिल २०२० मधील उन्हाळी सत्रातील परीक्षेबाबत
27-03-2020 विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा दि. 14 एप्रिल 2020 पर्यंत स्थगित करण्याबाबतचे परिपत्रक
19-03-2020 Circular about Law Paper Setting
19-03-2020 Circular about Paper Setting
17-03-2020 Practicals and written exam will be cancelled between 17 to 31 march 2020
13-03-2020 SRPD Mock Test Latter
04-03-2020 Exam form date extended March April 2020
26-02-2020 Data Entry of Skill Development Course
20-02-2020 Int./Ext. Sr. Supervisors appointment (Cluster March 2020 Exam)
03-02-2020 Date of Commencement March/April 2020
01-02-2020 विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा वेळापत्रकातील सूचनांबाबत 
31-01-2020 SRPD Proforma Letter
09-01-2020 M. Com Distance Revised Programme
09-01-2020 M.Com Re-exam (Distance) letter
09-01-2020 Date of commencement letter
27-12-2019 Final Examination Programme Covering Letter and sports students Programme
26-12-2019 B.Sc.Computer Sci.(Entire) Sports Exam Jan 2020
22-11-2019 परीक्षेच्या निकालातील  त्रुटीसंदर्भात 
20-11-2019 Circular regarding exam form of examination to be held in Oct. Nov 2019
11-11-2019 Circular Regarding University Exams
02-11-2019 Circular for Copy Cases and Letter for flying squad - Oct./Nov.2019 exam session.
01-11-2019 Circular regarding Date of Commencement Oct./Nov. 2019 Exam M.Com Part I and II
24-10-2019  Date of Commencement  Oct./Nov. 2019 Exam M.Com
19-10-2019  Instructions for Exam Oct / Nov 2019
16-10-2019  Letter Regarding M.Sc Analytical Chemistry exam from online tab
11-10-2019 Circular regarding exam form of examination to be held in Oct. Nov 2019
09-10-2019 Regarding Practical / Term work Mark entry Oct.2019 Examination
07-10-2019 Circular - Mock Test 2019
03-10-2019 Circular Internal/External Appointment
26-09-2019 Circular - SRPD Mock test 
26-09-2019 Circular Regarding Exam. in Election Period
25-09-2019 Management Council Resolution
24-09-2019

 Oct. 2019 Exam Cluster Letter    

Int./External Sr. Supervisors Cluster Group and Format

23-09-2019  Non CBCS (Semester) मधून  CBCS पद्धतीमध्ये परीक्षा अर्ज भरणे बाबत 
23-09-2019  Letter About Student Exam Fee        Chart
21-09-2019 Circular regarding Ordinance
19-09-2019 ऑक्टोबर / नोव्हेंबर-२०१९ हिवाळी सत्रातील परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत वाढवण्यात आलेली आहे
13-09-2019 Letter regarding  Examination form  OCT /NOV  2019
24-08-2019 Oct / Nov 2019 SRPD Exam Circular
14-08-2019 Revised Date of Commencement Circular Oct./Nov. 2019 Exam
14-08-2019 Circular Regaring College Outstanding Advance
01-08-2019 Circular - Date of Commencement  Oct./Nov. 2019 Exam
06-07-2019 B.C.S. sports exam programme
06-07-2019 KALE BA Final  Prog sem I & II Mar 2019 CBCS
06-07-2019 Centre for Sports & Kale College July 2019
06-07-2019 BA Sports  Final Prog sem I to VI July 2019
13-05-2019 Circular - M.Phil Ph.D. Entrance  Exam  Draft Programme 
M.Phil Ph.D. Entrance Exam Draft Programme
06-05-2019  Office order regarding exam March April 2019
11-04-2019  Circular regarding paper checking in Loksabha Election 2019
30-03-2019  Circular regarding Submission of term work piratical mark
28-03-2019  Circular for Copy Cases and Letter for flying squad - March/April 2019 exam session
27-03-2019  Letter Regarding Hallticket
26-03-2019  Office order regarding examination March April 2019
26-03-2019  Circular regarding election training of 26-03-2019
15-03-2019  Circular - SRPD Mock test 
14-03-2019  Circular - All Colleges Cluster March/April. 2019 Exam.
14-03-2019  Circular Regarding All Colleges Datewise Cluster March/April. 2019 Exam. (Reminder)
14-03-2019  Letter of Odd seat number marks of October 2018 for all exam
12-03-2019  Circular regarding exams in election period
12-03-2019  Date extended of Exam form March April 2019
07-03-2019  Circular Regarding All Colleges Datewise Cluster March/April. 2019 Exam.
07-03-2019  Circular Regarding University Department Datewise Cluster MarchApril. 2019 Exam.
05-03-2019  Circular All College- Masking Sticker Pesting
26-02-2019  Circular of Marathi Bhasha Gourav Din
25-02-2019  Letter regarding MKCL old result and exam form
21-02-2019  March / April 2019 SRPD Exam Circular
20-02-2019  महाविदयालयीन पातळीवर आयोजित करावयाच्या पदवी वितरण समारंभाविषयी नियमावली
02-02-2019  Circular - Date of Commencement March/April 2019 Exam
16-01-2019  Exam Circular March/April 2019 (Reminder)
14-01-2019  Circular for all colleges & Institute - Pariksha Pe Charcha 2.0 Contest
10-01-2019  Exam Circular March/April 2019 
07-01-2019  Circular- Distance Education Students Exam  (part 1 sem 1)
31-12-2018  Circular About Distance Education Examination date
27-12-2018  Circular regarding Law Exam Nov  Dec 2018
27-12-2018  सन  २०१८ -२०१९  या  खरीब  हंगामातील  दुष्काळ  सदृश्य तालुक्यातील  महाविद्यातील  विद्यार्थ्यांचे  परीक्षा  शुल्क  माफ  कारण्याबात 
21-12-2018  Examination Programme for Specially permitted Students, Participated in Sports & Other having Specific grievances of student at B.Sc Semi – I, II, III, IV, V & VI Examination to be held in Jan – 2019.
11-12-2018  Distance Education Students Exam Circular (part 1 sem 1)
20-11-2018  Circular regarding exam fee of B.Ed, M.Ed
19-11-2018  Circular regarding B.Ed Exam Nov/ Dec 2018
31-10-2018  Circular regarding Copy Cases, of Oct./Nov.2018 Exam session.
30-10-2018  Internal External Supervisors Circular (Only University Dept.
24-10-2018  Circular - IQAC Meeting Minits 
23-10-2018  Office order regarding examination Oct /Nov 2018
22-10-2018   Important Circular- Internal /External Superwisers 
22-10-2018  Circular regarding exam Oct./ Nov. 2018 Police Protection
20-10-2018  Circular regarding change in Exam Date Oct. 2018
17-10-2018  Circular Regarding change in exam date Oct 2018
16-10-2018  Circular regarding Selection of Internal External Superwisers for Oct/Nov Exam 2018
11-10-2018  Teachers Strike Information
06-10-2018  Letter regarding fill up exam form of MKCL data migrated student of examination to be held in October 2018
05-10-2018  Letter regarding SRPD Mock Test 
21-09-2018  Circular Regarding All Colleges/University Department Datewase Cluster Oct./Nov. 2018 Examination
06-09-2018

 Circular Regarding All Colleges Datewase Cluster Oct./Nov. 2018 Examination

 Click here to download format

06-09-2018

 Circular Regarding University Department Datewase Cluster Oct./Nov. 2018 Examination 

 Click here to download format

28-08-2018  Circular regarding submission of exam form of examination to be held in Oct. Nov., 2018.
25-08-2018

Circular for Examination Workshop to Satara and sangli district colleges

 Satara    Sangli 

06-08-2018  Date of commencement Oct/Nov 2018
24-07-2018  Circular regarding examination reform workshop for Kolhapur district only
13-07-2018  Letter Regarding March / April 2018 Provisional Admission
29-06-2018  Circular Regarding Change in Nomenclature of Engineering Programme.
12-06-2018  Circular about college advance
19-05-2018  Letter regarding Divayang students
18-05-2018  Circular regarding sending of environmental examination paper through SRPD held on May 20 2018
02 - 05 - 2018  Office Order
24 - 04 - 2018  Circular regarding exam date of environmental Studies Paper
12 - 04 - 2018  OE 2.3 Tw, assignment & practical marks submiision dates
10 - 04 - 2018  Circular regarding Environment exam paper sending from SRPD 
05 - 04 - 2018  Circular Regarding the March  April 2018 examination  answer sheet checking
03 - 04 - 2018  Letter Regarding Theory Exam form (May, 2018, 3 yr & 5 yr law semister 1 & 2 - Fresh)
27 - 03 - 2018  March 2018 examination information about term work entry & result query
21 - 03 - 2018  Office Order
12 - 03 - 2018  Circular regarding  SRPD Mock  -Test 
10 - 03 - 2018  Letter regarding exam form date extended 
07 - 03 - 2018  Letter regarding last date of Examination forms under Class Improvement Scheme
01 - 03 - 2018  Circular Regarding  SRPD Examination
17 - 02 - 2018  Circular regarding revised rules of exam  for class improvement 
10 - 02 - 2018  Circular regarding lokshahi, election and good governance
09 - 02 - 2018  Letter regarding facilites to Divyang students
07 - 02 - 2018  Circular  Regarding  All College Dtaewise Cluster March April 2018
07 - 02 - 2018  Circular  Regarding  SUK Department  Dtaewise Cluster March April 2018
06 - 02 - 2018  Lettar regarding workshop on from entry examination to be held in march 2018 & S.R.P.D.
31 - 01 - 2018  Starting Dates for Examination March / April 2018
11 - 01 - 2018  Circular regarding submission of exam form
05 - 01 - 2018  Circular regarding requirements of answer sheet for  march / April 2018 exam 
03 - 01 - 2018  March/April 2017 B.Sc Part -III Practical Exam
18 - 12 - 2017  Circular about sport examination 2017
09 - 11 - 2017  Notice about postponement of examination scheduled on 17.11.2017
 24 - 10 - 2017  Circular about Term work entry examination oct 2017
13 - 10 - 2017  Pre Ph.D. / M. Phil Internal Evaluation 2017-18
12 - 10 - 2017  Circular- Exam Oct/Nov 2017 Termwork marks entry
03 - 10 - 2017   Circular Regarding Jr. Supervisor Online Report – Present/ Absent Report
28 - 09 - 2017   Circular regarding Jr. Supervisor Report Online Entry
26 - 09 - 2017   Oct/Nov 2017 B.Sc part III Sem V New English Subject Code exam Programme
20 - 09 - 2017   Circular regarding acceptance of examination form Oct / Nov 2017
18 - 09 - 2017  Informtion of SRPD                            Download Proforma
16 - 09 - 2017  Letter regarding SRPD workshop for BA Exam semester VI only  exam to be held in October/November 2017
08- 09- 2017  Extend Date for feeling form in MKCL Section        Download format of form (Excel Sheet)
04- 09- 2017  Circular regarding mkcl data transfer & exam form oct/nov 2017
01- 09- 2017  Covering letter of Final Programme of BA Exam October Novembr, 2017
28- 08- 2017  Draft programme of the Other Examination 2 section To be held in OCT./NOV./DEC., 2017
09- 08- 2017  Circular Regarding Covering Letter Draft Programme of B. Com,B.C.A , B.B.A Exam Oct/ Nov 2017
09- 08- 2017  Circular Regarding Covering Letter Draft Programme of BA Exam Oct/ Nov 2017
09- 08- 2017  Notice about Oct. 2017 examination
08- 08- 2017  Exam form submission letter Oct 2017
05- 08- 2017  Circular Regarding  Appointment Portal
04- 08- 2017  Circular Regarding New Revised syllbaus implementation form June 2017
04- 08- 2017  M.A./M.Sc/M.Sc/ M.C.A Registration Circulars Oct-2017 Exam
02- 08- 2017  Starting Dates for Examination Oct / Nov 2017
24- 07- 2017  Curcular about required answer sheets and other stationery (Examination Material) for the Oct./November 2017 exam
08- 06- 2017  Circular regarding old syllabus of BA Education (Education paper last chance)
06- 05- 2017  Term Work entry 2017 march
29- 03- 2017  Circular regading Term Work Marks and Form Entry of March 2017 Examination
24- 03- 2017  Letter regarding Oral Exam
23- 03- 2017  Office Order regarding March/April 2017 Examination
23- 03- 2017  Circular regarding copy cases at Exam Centers in March/April 2017 Exam Session
20- 03- 2017  Circular rearding Nss Students Mark 
20- 03- 2017  Letter regarding Practical Term work Mark Entry 
14- 03- 2017  B Sc Part-I Sem-I &II March/April 2017 Practical Exam Letter
07- 03- 2017  Circular regarding quries in exam form submission and result decleration.
07- 03- 2017  G.R. Regarding Physical Disabilty Students
06- 03- 2017  Letter regarding workshop on Form Entry and SRPD
23- 02- 2017  

 Eligibility Letter for all M.A. Colleges

 1) Provisionally Eligible MA Economics - Sem I,II,III

2) Provisionally Eligible MA English- Sem I,II,III

3) Provisionally Eligible MA Hindi- Sem I,II,III

4) Provisionally Eligible MA History- Sem II,III

5) Provisionally Eligible MA Marathi- Sem I,II,III

6) Provisionally Eligible MA Political Science- Sem II,III

7) Provisionally Eligible MAP sychology - Sem III

8) Provisionally Eligible MAP Sociology    - Sem I,II, III

22- 02- 2017

   Eligibility  letter for all M.A. College

1) Provisionally Eligible M.A. Dist Political Science - sem I,II,III,IV

2) Provisionally Eligible M.A. Dist Economics  - sem I,II,III,IV

3) Provisionally Eligible M.A. Dist English  - sem I,II,III,IV

4) Provisionally Eligible M.A. Dist Hindi   - sem I,II,III,IV

5) Provisionally Eligible M.A. Dist  History   - sem I,II,III,IV

6) Provisionally Eligible M.A. Dist Marathi    - sem I,II,III,IV

7) Provisionally Eligible M.A. Dist Sanskrit - sem III,IV

8) Provisionally Eligible M.A. Dist Sociology - sem I,II,III,IV

12- 02- 2017 Circular regarding to send information online  of Answer Sheet an other Examination Material Use for March /April 2017 EXamination
08- 02- 2017 Circular regarding  All Deparment  University Campus Sr.Superviser Cluster
08- 02- 2017 Circular regarding Arts, Commerce & Science, Engineering, Education & Phamacy etc All Colleges Cluster
06- 02- 2017  Circular regarding Dates of Commencement  Examination held in March/April  2017
01- 02- 2017 Circular regarding National Symposium on Examinations Reforms
06- 01- 2017  

Eligibility pending letter for all  B.COM.,B.B.A. & B.C.A College

1) Provisionally Eligible B.COM Regular Oct-2016

2) Provisionally Eligible BBA Oct-2016

3) Provisionally Eligible  BCA Oct 2016

04- 01- 2017  

    Eligibility pending letter for all B.A. College

   1) Provisionally Eligible B.A. - Regular -  Sem I,II,III,IV

   2) Provisional Eligibel B.A. Sem I Oct 2016

   3) Provisional Eligibel B.A. Sem II Oct 2016

   4) Provisional Eligibel B.A. Sem III Oct 2016

   5) Provisional Eligibel B.A. Sem IV Oct 2016

   6) B.A. Sem V Provisionally Eligible (1)

   7) B.A. Sem VI Provisionally Eligible (2)

29 - 12 - 2016 SRPD Appreciation Letter by COE
28 - 12 - 2016 Circular Regarding Sport Exam Commencement Date
24 - 11 - 2016 Circular regarding to accept various charges by checks of College Students.
23 - 11 - 2016 Circular regarding practical Term Work Marks Entry    
25 - 10 - 2016 Letter for termwork and practical mark data entry software available Oct/Nov 2016
24 - 10 - 2016 Circular regarding copy cases at Exam Centers in Oct./Nov. 2016 exam session. 
21 - 10 - 2016 Office Order Regarding University Examination
18 - 10 - 2016  Circular Regarding Interal Marks and N.S.S/ P.E Marks 
05 - 10 - 2016  Circular reagrding change in Examination dates     SRPD Exams
28 - 09 - 2016  Circular regarding urgent information required for Exam Fee waive for Drought affected area students from each college.
27 - 09 - 2016  Circular regarding extension of date for Registration for Sem-I courses
26 - 09 - 2016  Circular regarding change in examination time table on 15 Oct 2016
22 - 09 - 2016  Circular regrading panel for creation of Question Bank.
17 - 09 - 2016  Circular regarding exuption in fee page-1  page-2  page-3
17 - 09 - 2016  Circular reagrading appointment of Sr. Supervisors etc.
25 - 08 - 2016  Circular regarding B.A./B.Com./B.Sc/etc. Oct-2016 Examination Form entry and submission.
23 - 08 - 2016  Date of Commencement of Examination Oct.Nov., 2016
28 - 07 - 2016  Circular regarding students eligible for admission and examination 
21 - 07 - 2016  Computer training for filling the online application of first year and exam application, October/November 2016 
11 - 07 - 2016

Circular regarding traning workshop for filling  test forms and Other test forms on unishivaji computer System

11 - 07 - 2016  Refund List for Accounts of Law Examination October 2015
08 - 07 - 2016 Circular regarding to forgive examination fees for students from drought areas 
02 - 07 - 2016  53 Convocation Shivaji University,Kolhapur.
29 - 06 - 2016  Revaluation Fee Refund List Engg. Exam. December 2015.
29 - 06 - 2016  B.Sc Part-1 Sem-2 Botany Paper No. 3 & 4 bt marks...
27 - 06 - 2016  M.Phil / Ph.D. Internal Evaluation (Seminars) Exam - Botany Department
25 - 06 - 2016  Application form for Dual Degree Course
25 - 06 - 2016 Circular regarding to forgive examination fees for students from drought areas , Form format
21 - 06 - 2016  Circular regarding B.Sc. Part-I result.
21 - 06 - 2016  Circular regarding B.Sc. Part-I Theory and Practical marks entry.
16 - 06 - 2016  Refund Fee for Revaluation - CAP (circular)
15 - 06 - 2016  Circular regarding Sports Students Examination Schedule
13 - 06 - 2016  Circular regarding Sports Students
08 - 06 - 2016  Circular regarding revised dates of Exams for Sports Students
05 - 05 - 2016

Circular Regarding Incomplete Eligibility of  B.A.

List of Students Result reserved Pending Eligiblity of B.A. Regular Part III Sem. VI Mar/April 2016  

B.A. - Regular - F.Y.B.A - Sem II March 2016 Pending Eligiblity                

                 

 

30 - 04 - 2016 Circular Regarding Office Order - Exam Officer Commitee
14 - 04 - 2016 Circular Regarding Engineering Revaluation Results
07 - 04 - 2016 Circular Regarding Exam Results
04 - 04 - 2016 Circular Regarding Office Order - Exam Officer Commitee
02 - 04 - 2016 Circular Regarding Change of timetable dated 10/04/2016
31 - 03 - 2016 Circular Regarding Exam Forms of Exams to be held in March 2016
22 - 03 - 2016

B.Sc Part-II All Subjects Practical Examinar Orders to be held in March/April-2016

22 - 03 - 2016 Notice Regarding Changes in MA CBCS Examination of Hindi to be held in March 2016
15 - 03 - 2016 Circular Regarding time correction of theory paper of part I sem I Paper no 58461 History Paper I 
14 - 03 - 2016 Circular Regarding Photocopy (only for Engineering Colleges
14 - 03 - 2016 Circular regarding contact details of Special Committee formed for smooth conduct of all Exams.
08 - 03 - 2016 Circular to all Colleges Regarding Copy Cases 
03 - 03 - 2016 Circular Regarding B.A. Part 1 Sem - 1 Octomber 2015 Examination  
02 - 03 - 2016 Circular Regarding online Portal
26 - 02 - 2016 Circular Regarding Term work and Practical Mark Entry
17 - 02 - 2016 Circular Regarding Examination Programme of B.Sc./B.Sc(All Branches) PI/II/III to be held in March/April, 2016,
11 - 02 - 2016 Circular Regarding Skeletan Paper & Instruction of B.Sc.-II Practical Examinations to be held in Feb/Mar 2016
11 - 02 - 2016 Circular Regarding Exam Fee
02 - 02 - 2016 Letter Rearding NSS    Proforma of certificate for NSS
29 - 01 - 2016 Senior Supervisor all colleges cluster MArch/April-2015-16
21 - 01 - 2016 Workshop on form entry of sem I repeter and II fresh Exam March 2016
21 - 01 - 2016 Letter regarding send Teacher list for flying squd to all colleges
21 - 01 - 2016 Circular Regarding B.Sc ,BCS and diploma Practical Exam Cluster
20 - 01 - 2016 Circular Regarding Date of commencement of the summer session of 2016
31 - 12 - 2015 Examination Programme for Specialy/permited Sports Person (Students) of
B.A. I/Sem-I, B. A. II Sem-III, B.A.III, Sem-V-VI Examination to be held in January 2016.
31 - 12 - 2015 Sports Letter to all Colleges
21 - 12 - 2015 Circular Regarding M.A Examination online Term Work mark feeding
11 - 12 - 2015  Letter for Practical Exam of Oct 2015 of B.Ed Examination 
08 - 12 - 2015 Circular Regarding Admission and Examination of Architecture Sem VII and VIII 
07 - 12 - 2015 Circular Regarding to give new Syllabus papers of B.Com Part II (Sem III and IV) 
04 - 12 - 2015 Circular Regarding office order-Exam officer Commitee
30 - 11 - 2015 Circular regarding Exam held in Oct/Nov-2015 for all Affiliated colleges
24 - 11 - 2015  Circular Regarding Checking Exam Paper of Octomber/November 2015 and feeding marks
16 - 11 - 2015 Exam Officer Committe  for Exam held in Oct/Nov-2015
29 - 10 - 2015 Circular Regarding Checking Paper According to New Summary
23 - 10 - 2015 Office Order - Exam Officer Committe for Exam held in Oct/Nov 2015 
21 - 10 - 2015 Letter for termwork and practical mark data entry software available
19 - 10 - 2015  Revised Circular to all colleges,regarding copy cases at Exam Centres in Oct./Nov.2015 exams
15 - 10 - 2015 Circular Regarding Workshop     Programme Schedule
08 - 10 - 2015 Notice Regarding  Seminar Presentation  M. Phil. and Ph. D. Students
05 - 10 - 2015   Circular Regarding Exam Form Quries of Oct 2015
15 - 09 - 2015

 Circular regarding submission of Examination form.

 Schedule for submission of Examination form.

 Manual form deatails.

15 - 09 - 2015

Sr.Supervisor Proforma and Session

10 - 09 - 2015  Circular Regarding Education Forms Dates
10 - 09 - 2015  

Sr.Supervisor Cluster List of Kolhapur

Sr.Supervisor Cluster List of Sangali

Sr.Supervisor Cluster List of Satara.

01 - 09 - 2015 Circular regarding submission of Examination forms
28 - 08 - 2015 Circular Regarding Examination Form 2015-16
21 - 08 - 2015 Circular Regarding Chances for M.A. Repeater Students April 2016
19 - 08 - 2015 Circular Regarding  Revised Exam Form Dates
17 - 08 - 2015 Circular regrading Provisional Admission and acceptance of Exam forms
04 - 08 - 2015 Circular regardingï M.A.Annual program and M.A. CBCS programme
03 - 08 - 2015 Availability of Examination Result ledgers on website....
29 - 07 - 2015 Circular regardingïng Date of commencement oct.Nov 2015
28 - 07 - 2015 Circular regarding revised paper codes
28 - 07 - 2015 Circular regarding Workshop on Examination at District Level - Workshop Time Table  Circular Information sheet
05 - 06 - 2015 Circular regarding Examination Result queries.   Proforma for Result queries.
28 - 05 - 2015 Circular regarding Re-examination of MBA (CBCS) Sem-3 Employee Remuneration paper.
22- 05 - 2015 Circular regarding M.A Annual Programme and M.A.CBCS Programme
22- 05 - 2015 Circular regarding Examination Programme of M.B.A. (CBCS)
14- 05 - 2015 Circular regarding Physical Education Paper V & VI (Old and New) of Semester IV Examination will held on 25 and 26 May 2015
13- 05 - 2015 Circular regarding Written Exam of M.A. English Part-2 Sem 3 and 4
13- 05 - 2015 Circular regarding Written Exam of "Global Quality Mnanagement System" of MBA (Regular) Part-2 Sem-4
11- 05 - 2015 Circular regarding Written Exam of "Business Economics-1" of B.Com.-Part 1 Sem 1
02- 05 - 2015 Circular regarding Examination of Optional Physical Edu. Paper V and Paper VI of B.A. Sem IV
28- 04 - 2015 Circular regarding Question paper distribution via emode (SRPD) for Engineering and Pharmacy Examination May-2015 Proforma for SRPD
21- 04 - 2015 Circular regarding Revised Programme of B.A-II  Sem-IV
16- 04 - 2015 Circular regarding Examination of subject of Environmental Studies
08- 04 - 2015 Circular regarding Copy Case and Exam
06- 04 - 2015 Circular regarding Answer-Book Management at CAP Center
06- 04 - 2015 Circular regarding Odd No. list  of students appearing  for B.B.A. Sem-I and Sem-VI and B.C.A. Sem-I and Sem-VI. ïB.B.A. SEM-I B.B.A. SEM-VI B.C.A. SEM-I B.C.A. SEM-VI
04- 04 - 2015 Circular regarding Information for Sports students Examination Information Chart  Student Application
30- 03 - 2015 Circular regarding Important Information for Examination to be held in March/April 2015
29- 03 - 2015

CIRCULAR NO.2 FOR ODD NO. FOR MANUAL FORM OF B.A. AND B.COM SEM-1 and SEM-6 Manual Form for B.A. Sem 1 Manual Form for B.A. Sem 6 Manual Form for B.Com. Sem 1 Manual Form for B.Com. Sem 6

29- 03 - 2015 Circular for Odd No. for B.A. and B.Com. Sem-VI Manual Form For B.A. Manual Form for B.Com.
26 - 03 - 2015 Circular regarding Hall Ticket and Summary for Examination to be held in March / April 2015
23 - 03 - 2015 Workshop regarding Question Paper Distribution and CBCS Pattern
18 - 03 - 2015 Workshop regarding Question Paper Distribution and CBCS Pattern
18 - 03 - 2015 Circular regarding Benifit of NSS Marks�&�PROFORMA OF CERTIFICATE FOR N.S.S.
13 - 03 - 2015 परिपतà¥ï¿½à¤°à¤•ï¿½: �परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ अरà¥ï¿½à¤œà¤¾à¤‚साठी अॅडमिशन �डेटा �अपलोड करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ आणि अपरिहारà¥ï¿½à¤¯ कारणासà¥ï¿½à¤¤à¤µ मॅनà¥ï¿½à¤¯à¥ï¿½à¤…ली फॉरà¥ï¿½à¤® सà¥ï¿½à¤µà¥€à¤•à¤¾à¤°à¤£à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ � � �Information Submission Sheet
13 - 03 - 2015 Circular regarding Practical Examination of B.Sc./ B.Sc.(all branches)/ B.C.S Part II
05 - 03 - 2015 मारà¥ï¿½à¤š/à¤ï¿½à¤ªà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤², २०१५ सरà¥ï¿½à¤µ अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚साठी परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ अरà¥ï¿½à¤œ भरणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सà¥ï¿½à¤§à¤¾à¤°à¤¿à¤¤ तारखांबाबत
02 - 03 - 2015 Circular regarding Practical Exams 2015 of B.Sc (all streams) and B.C.S. First Year
02 - 03 - 2015 Circular regarding Online Inward of Examination Forms
24 - 02 - 2015 Circular regarding Information of Examination to be held in March/April 2015
21 - 02 - 2015 Circular regarding Information of College Teachers to Update E-Database (Appointment Portal)
16 - 02 - 2015 Circular regarding�Result of SEM-2, SEM-4 AND SEM-6
11 - 02 - 2015 Circular regarding NCC Marks�
04 - 02 - 2015 Circular regarding Information of College Teachers to Update E-Database
03 - 02 - 2015 Circular regarding Application for �Verification of marks, Photo copy, Revaluation
31 - 01 - 2015 Circular regarding Error in Results and Application for Next Exam Session
30 - 01 - 2015 Circular regarding Date of commencement of March/ April 2015 Examination
12 - 01 - 2015 Circular regarding Revaluation Process of Engineering Exam
07 - 01 - 2015 Circular regarding Examination of Sports-Persons of B.Sc.
05 - 01 - 2015 Circular regarding Examination of Sports-Persons of B.A.� ��Information Format..............Revised
20 - 12 - 2014 Circular regarding Date of Commencement of M.Ed., B.Ed. and B.P.Ed. Exams
17 - 11 - 2014 CIRCULAR FOR INTERNAL MARKS AND 1ST YEAR ASSESSMENT
10 - 11 - 2014 CIRCULAR FOR MANNUAL FORM SEAT NO. � B.Com.
31 - 10 - 2014 शिवाजी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤ à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ ऑकà¥ï¿½à¤Ÿà¥‹ ./ नोवà¥ï¿½à¤¹à¥‡à¤‚./ डिसें. २०१४ या सतà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤ होणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚साठी सूचना
28 - 10 - 2014 CIRCULAR FOR MANNUAL FORM SEAT NO.� ��B. A. Mannual Form �B.C.S. Mannual Form �B.Sc Mannual Form �BBA Mannual Form �BCA Mannual Form�
28 - 10 - 2014 Circular regarding Proforma for Internal Marks
27 - 10 - 2014 Important circular regarding Examinations starting from 29 October, 2014
16�- 10 - 2014 Circular regarding �Workshop for Online practical marks feeding programme
16�- 10 - 2014 Circular regarding System available for Internal marks Data entry and First year exam Data entry
16�- 10 - 2014 Circular regarding all the details of Courses and Examinations in current working
29�- 09 - 2014 Circular regarding Date of submission for Examination forms
24�- 09 - 2014 Final Programme of the M.Phil. / Pre.Ph.D. Examination to held in April/May 2014
17 - 09 - 2014 Corrigendom regarding circular issued on 7 Aug. 2014 (No.314) to All affiliated colleges: last date regarding Super-late Fee
17 - 09 - 2014 Last date for submission of examination form regarding Engineering and Farmacy colleges
17 - 09 - 2014 Circular regarding�Sr Supervisor Cluster
15 - 09 - 2014 Revised Dates of Engineering and Pharmacy Exams to be held in Oct/Nov 2014
09 - 09 - 2014 List of successful candidates at the B.Sc(I.T.) ,B.C.S. ,Biotech(Entire) ,B.Sc.(Sugertech) Degree Exam April/May 2014
30 - 08 - 2014 Draft Programme of B.A. Exam
30 - 08 - 2014 Date of commencement of exams to be held in Oct 2014
21 - 08 - 2014 List of successful candidates at the B.Sc. Degree Exam April/May 2014
08 - 08 - 2014 Circular regarding Date of commencement of Oct./Nov. 2014 Exams
24 - 06 - 2014 Fresh admission from MKCL DU/DC Portal started
27 - 05 - 2014 Result declaration schedule of exams held in first half 2014... dt.20/05/2014
24 - 04 - 2014 To feed internal marks of B.A.Part-1,2 & 3 exam held in March 2014...dt. 24/04/2014
19 - 04 - 2014 Regarding Circular for 1st year result preparation and 2nd year internal marks... dt.19/04/2014
07 - 04 - 2014 To pay traveling allowance to examinar / moderator appointed for people assembly election 2014... dt.07/04/2014
07 - 04 - 2014 Regarding to send students exam fee for additional entries in name list and summary of March 2014 exam... dt.06/04/2014
05 - 04 - 2014 Assessment of external subject in first year of B.A./B.Com. dt.04/04/2014
29 - 03 - 2014 Regarding result of re-checking (3 & 5 year law)... dt.29/03/14
26 - 03 - 2014 Clarification regarding subject common code of B.A. Sem. III, IV & VI for External & Regular dt.26/03/2014
26 - 03 - 2014 Regarding paper code of B.Sc. Part - I, II, III subjects... dt.25/03/2014
21 - 03 - 2014 Instructions to be strictly implemented at the time of examination to avoid copy and other malpractices...dt.11/03/2014
18 - 03 - 2014 Regarding the planning of B.Sc. Part - II (All Branches) / B.C.S. Part - II Practical exam... dt.18/03/2014
18 - 03 - 2014 Circular regarding online hall tickets... dt. 18/03/2014
15 - 03 - 2014 Regarding revaluation of answersheet of Oct./Nov., 2013 exam results drawback and to appear for March 2014 exam... dt.15/03/2014
17 - 02 - 2014 दीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚त समारंभाचे थेट पà¥ï¿½à¤°à¤•à¥ï¿½à¤·à¥‡à¤ªà¤£ पाहणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥€ संधी विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚ना �उपलबà¥ï¿½à¤§ करून देणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤
01 - 02 - 2014 परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ अरà¥ï¿½à¤œ भरणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ कामकाजाबाबत आणि जाहीर à¤ï¿½à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¥ï¿½à¤¯à¤¾ निकालाबाबत� दि. ३१/०१/२०१४
20 - 12 - 2013 Cricular regarding to apply for the Redressal of Grievances... dt.19/12/2013
11 - 12 - 2013 मधà¥ï¿½à¤¯à¤µà¤°à¥ï¿½à¤¤à¥€ मूलà¥ï¿½à¤¯à¤®à¤¾à¤ªà¤¨ केंदà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤µà¤°à¥€à¤² कामकाजाबाबत� दि.११/१२/२०१३
22 - 11 - 2013 Revised group for of Engg. & Pharmach
16 - 11 - 2013 बहिसà¥ï¿½à¤¥ वरिषà¥ï¿½à¤  परà¥ï¿½à¤¯à¤µà¥‡à¤•à¥ï¿½à¤·à¤• नेमणूकीबाबत व अंतरà¥ï¿½à¤—त परीकà¥ï¿½à¤·à¤•à¤¾à¤‚चे नावं कळविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. १६/११/२०१३
31 - 10 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¥‹à¤µà¥ï¿½à¤¹à¤¿à¤œà¤¨à¤² पà¥ï¿½à¤°à¤µà¥‡à¤¶ दिलेलà¥ï¿½à¤¯à¤¾ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚चे पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ घेणेबाबत� दि.३१/१०/२०१३
19 - 08 - 2013 अभियांतà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¥€ पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤· Maths-II या पà¥ï¿½à¤¨à¤°à¥ï¿½à¤ªà¤°à¤¿à¤•à¤•à¥ï¿½à¤·à¥‡à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ फोटोकॉपीबाबत�दि.१९/०९/२०१३
22 - 08 - 2013 विविध अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤® शिकविणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ शिकà¥ï¿½à¤·à¤•à¤¾à¤‚ची माहिती तà¥ï¿½à¤µà¤°à¤¿à¤¤ पाठविणे बाबत� दि.२२/०८/२०१३
08 - 08 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤· अभियांतà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¥€ सतà¥ï¿½à¤°- २ चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ इंजिनिअरींग मॅथà¥ï¿½à¤¸à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ निकाल आणि पà¥ï¿½à¤¨à¤°à¥ï¿½à¤ªà¤°à¤¿à¤•à¤•à¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.०८/०८/२०१३
07 - 08 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ फेरतपासणीबाबत� दि.०७/०८/२०१३
07 - 08 - 2013 परà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤µà¤°à¤£ अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸ या दà¥ï¿½à¤µà¤¿à¤¤à¥€à¤¯ वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सकà¥ï¿½à¤¤à¥€à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पेपरबाबत� दि.०७/०८/२०१३
16 - 07 - 2013 circular regarding filling online application for photocopy and other... dt.18/03/2013
13 - 07 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ निकालाबाबत� दि.०६/०७/२०१३
16 - 05 - 2013 दि.१७ मे २०१३ रोजीचà¥ï¿½à¤¯à¤¾ à¤ï¿½à¤šà¥ï¿½à¤›à¤¿à¤• इंगà¥ï¿½à¤°à¤œà¥€ पेपर - II "Introduction to the minor forms of Literature : One Act Plays या विषयाचà¥ï¿½à¤¯à¤¾ वेळेबाबत� दि.१६/०५/२०१३
16 - 05 - 2013 अतà¥ï¿½à¤¯à¤‚त महतà¥ï¿½à¤µà¤¾à¤šà¥‡ सà¥ï¿½à¤®à¤°à¤£ पतà¥ï¿½à¤° - १ : अंतरà¥ï¿½à¤—त कामकाजाचे गà¥ï¿½à¤£ पाठविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤à¤šà¥‡ यापूरà¥ï¿½à¤µà¥€à¤šà¥‡ पतà¥ï¿½à¤° दि.१६/०५/२०१३
13 - 05 - 2013 अंतिम अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚साठी नेवेदन दि. १३/०५/२०१३
08 - 05 - 2013 अतà¥ï¿½à¤¯à¤‚त महतà¥ï¿½à¤µà¤¾à¤šà¥‡ : अंतरà¥ï¿½à¤—त कामकाजाचे गà¥ï¿½à¤£ पाठविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. ०८/०५/२०१३
08 - 05 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤§à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¤•à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ बहिषà¥ï¿½à¤•à¤¾à¤° आंदोलनामà¥ï¿½à¤³à¥‡ विविध अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤‚तरà¥ï¿½à¤—त आयोजित न à¤ï¿½à¤¾à¤²à¥‡à¤²à¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चे नियोजन करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. ०८/०५/२०१३
पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¸à¤¾à¤ à¥€ महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ गà¥ï¿½à¤°à¥ï¿½à¤ªà¤šà¤¾ तकà¥ï¿½à¤¤à¤¾
06 - 05 - 2013 मे/ जून २०१३ या सतà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥€à¤² थेअरी परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¸à¤¾à¤ à¥€ बहिसà¥ï¿½à¤¥ वरिषà¥ï¿½à¤Ÿ परà¥ï¿½à¤¯à¤µà¥‡à¤•à¥ï¿½à¤·à¤• नेमणà¥ï¿½à¤•à¥€à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ व ई मोड परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ आयोजनासाठी अंतरà¥ï¿½à¤—त परीकà¥ï¿½à¤·à¤•à¤¾à¤‚चे नाव कळविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.०३/०५/२०१३
27 - 04 - 2013 à¤ï¿½à¤®à¥ï¿½. à¤ï¿½à¤¸à¥ï¿½.सी. पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि. २७/०४/२०१३
22 - 04 - 2013 Common Profeciency Test for C.A. परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ आणि विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤ªà¥€à¤  परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤®à¤§à¥ï¿½à¤¯à¥‡ येणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ कà¥ï¿½à¤²à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¶ बाबत�दि.२१/०४/२०१३
17 - 04 - 2013 दि.२१/०४/२०१३ रोजी होणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ अभà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¸à¤•à¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ पà¥ï¿½à¤°à¤¶à¥ï¿½à¤¨à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¥€à¤•à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.१६/०४/२०१३
16 - 04 - 2013 अंतरà¥ï¿½à¤—त कामकाजाचे गà¥ï¿½à¤£ पाठविणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ï¿½ दि.१६/०४/२०१३
05 - 04 - 2013 विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ उतà¥ï¿½à¤¤à¤°à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¤¾ तपासणी महाविदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤²à¤¯à¤¾à¤¤ करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤... दि. ०५/०४/२०१३
01 - 04 - 2013 शासन आदेशानà¥ï¿½à¤¸à¤¾à¤° परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤‚चे आयोजन करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤... दि.३१/०३/२०१३
13 - 03 - 2013 à¤ï¿½à¤®.टी. - सीईटी २०१३ परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ ... दि. १३/०३/२०१३
13 - 02 - 2013 Ordinance (O.106 (B)) : Application form for obtaining Photo Copy of Answer Book
09 - 02 - 2013 टंचाईगà¥ï¿½à¤°à¤¸à¥ï¿½à¤¤ भागातील विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚साठी सन २०१३ ची फी सवलत योजना...दि.०८/०२/२०१३
09 - 02 - 2013 पà¥ï¿½à¤°à¤¥à¤® वरà¥ï¿½à¤·à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤šà¥ï¿½à¤¯à¤¾ सकà¥ï¿½à¤¤à¥€à¤šà¥‡ शारीरिक शिकà¥ï¿½à¤·à¤£ परीकà¥ï¿½à¤·à¥‡à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ ... दि. ०८/०२/२०१३
01 - 02 - 2013 à¤ï¿½à¤®.फिल./पी.à¤ï¿½à¤š.डी . पà¥ï¿½à¤°à¤¬à¤‚ध परीकà¥ï¿½à¤·à¤£, मौखिक परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ तसेच सी.आर.सी./डी.आर.सी. चà¥ï¿½à¤¯à¤¾ मà¥ï¿½à¤²à¤¾à¤–तीसाठीचà¥ï¿½à¤¯à¤¾ मानधन दराबाबत...दि.०१/०२/२०१३,�
उतà¥ï¿½à¤¤à¤°à¤ªà¤¤à¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¤¾ तपासणी, पà¥ï¿½à¤°à¤¾à¤¤à¥ï¿½à¤¯à¤•à¥ï¿½à¤·à¤¿à¤• परीकà¥ï¿½à¤·à¤¾ व इतर मानधन दराबाबत...दि.०३/१०/२०१२
02 - 01 - 2013 à¤ï¿½à¤¨.à¤ï¿½à¤¨.à¤ï¿½à¤¸. उपकà¥ï¿½à¤°à¤®à¤¾à¤¤ सहभागी होणाऱà¥ï¿½à¤¯à¤¾ विदà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤°à¥ï¿½à¤¥à¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤‚ना १० गà¥ï¿½à¤£ अतà¥ï¿½à¤°à¤¿à¤•à¥ï¿½à¤¤ वाढ सन २०१२-१३ या शैकà¥ï¿½à¤·à¤£à¤¿à¤• वरà¥ï¿½à¤·à¤¾à¤ªà¤¾à¤¸à¥‚न लागू करणà¥ï¿½à¤¯à¤¾à¤¬à¤¾à¤¬à¤¤ ... दि. २३/१०/२०१२
10 - 10 - 2012 Detail Procedure to Conduct First Year Examination at Colleges dt.10/10/2012
24 - 08 - 2012 Amendment to Ordinance 9 Sr. No. 12 & 14 regarding revised quantum of punishment...
21 - 06 - 2011 Regarding remuneration for project evaluation of environment studies
02 - 11 - 2010 Circular regarding the concession to blind /deaf and dump / physically. disabled / cerebral palsy candidates to solve question paper
02 - 11 - 2010 Circular regarding the concession to spastic, blind, physically handicapped and dyslexic students to solve question paper.
21 - 10 - 2010 Circulars regarding revised fees of Verification of Documents
18 - 08 - 2010 Circular regarding method of conducting semester patter exam dated 18/08/2010
12 - 03 - 2008 Rules regarding the concession to: (a) Blind, Deaf & Dumb (b) Sick or Physically disabled Candidates to solve question Paper
05 - 03 - 2007 �Circular for Improvement of Class for Engineering Faculty�
17 - 10 - 2006 �Ordinance regarding exam (all courses) dated 17th Oct., 2006�
23 - 11 - 2005 �Regarding issue of Photocopies and Revaluations
03 - 09 - 2005 �Scheme of Credit System
30 - 07 - 2005 �B.A./B.Com./B.Sc. Amended Exam Ordinance 80(A)
28 - 07 - 2005 �Order - Amendments to O-80 (A), O-87 (U.O.-9) - Ordinances
� Modified ordinances relating to the condonation of failure at various University Examinations

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default