Exam Section
55 Convocation Function

 

 

 

 

Webcast Date Description
20-02-2019  महाविदयालयीन पातळीवर आयोजित करावयाच्या पदवी वितरण समारंभाविषयी नियमावली
20-02-2019 ५५ व्या दीक्षांत समारंभात व्यासपीठावर देण्यात येणाऱ्या पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थ्यांची यादी
20-02-2019 ५५ व्या दीक्षांत समारंभात व्यासपीठावर देण्यात येणाऱ्या पी.एच.डी स्नातकांची यादी
20-02-2019 ५५ व्या दीक्षांत समारंभात व्यासपीठाशिवाय देण्यात येणाऱ्या पारितोषिक प्राप्त विद्यार्थ्यांची यादी
20-02-2019 ५५ वा दीक्षांत समारंभाबाबत महाविद्यालयास पदवी प्रमाणपत्र वितरणाबाबत सूचना व माहिती तक्ता 
20-02-2019 विद्यार्थ्यांसाठी व संलग्नित महाविद्यालयांसाठी अधिसूचना
16-02-2019 ५५ व्या दीक्षांत समारंभातील शिवाजी विद्यापीठात  प्रांगणात पदवी प्रमाणपत्र प्राप्त विद्यार्थांची यादी
16-02-2019 ५५ व्या दीक्षांत समारंभातील by Post पदवी प्रमाणपत्र पाठविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी
16-02-2019 ५५ व्या दीक्षांत समारंभातील महाविद्यालयीन स्तरावर पदवी प्रमाणपत्र प्राप्त होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी
16-02-2019 Invitation of 55th Convocation Function
22-01-2019  Convocation Notification
10-08-2018  55 Convocation Notification
   

 


Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Hide Show

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default